Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 6: Kiến trúc FCS

Được đăng lên bởi hyuk-shin-jin
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2704 lần   |   Lượt tải: 10 lần
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Chương 1

Hệ thống
₫iều khiển phân tán
Chương 6: Kiến trúc FCS

8/24/2006

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Các vấn đề của kiến trúc DCS/PLC
Cấu trúc hệ thống
Phân bố chức năng điều khiển
Phát triển hệ thống
Tóm tắt các ưu điểm chính

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2005 - HMS

2

6.1 Các vấn ₫ề của kiến trúc DCS/PLC
OS

Điều khiển phân
tán chưa triệt để

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

4-20mA

Chủ yếu vẫn là vào/ra
truyền thống

Chương 6: Kiến trúc FCS

ES

Mức độ tích hợp
thông tin chưa cao

OS

RIO
4-20mA

© 2005 - HMS

3

Điều khiển phân tán chưa triệt để
– Chức năng điều khiển vẫn tập trung ở bộ điều khiển
– Hiệu năng của hệ thống chưa cao
– Kém linh hoạt trong thay đổi chương trình

Giao diện quá trình chủ yếu vẫn là nối dây truyền
thống
– Sử dụng I/O, I/O termination
– Tốn cáp truyền, công lắp đặt
– Tốn thời gian đưa vào vận hành

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Mức độ tích hợp thông tin chưa cao
– Thông tin về giá trị đo còn nghèo nàn
– Khả năng tham số hóa và chẩn đoán thiết bị trường hạn chế
– Khó khăn trong tích hợp khả năng bảo trì phòng ngừa

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2005 - HMS

4

Các mức của sự phân tán
FCS = Field Control System

Trí tuệ
phân tán

Điều khiển
phân tán

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Vào/ra
phân tán

Điều khiển
tập trung

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2005 - HMS

5

6.2 Cấu trúc hệ thống
Môi trường phát triển tích hợp:
điều khiển và truyền thông

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Bộ điều khiển thực hiện chức năng
phối hợp hoặc điều khiển cao cấp

Giao tiếp trực tiếp giữa
các thiết bị trường

Chương 6: Kiến trúc FCS

Điều khiển phân tán triệt để sử
dụng công nghệ bus trường

Phần lớn chức năng điều khiển cơ
sở thực hiện tại thiết bị trường
© 2005 - HMS

6

Cấu hình tiêu biểu với Foundation Fieldbus

Linking
Device

Interface
Card

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

18 AWG (0.8 mm2) Shielded Twisted Pair
Bus
Terminator

Power
Supply

Power Supply
Impedance

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2005 - HMS

7

Cấu trúc phân cấp thiết bị
T
R
D
U
I
E
S
T
R
I
B
U
T
E
D

Ethernet

HSE Network
Linking Devices

Discrete I/O

C
O
N
T
R
O
L
Chương 6: Kiến trúc FCS
© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Workstation Level

WORKSTATIONS

H1 Fieldbus Network

Field Devices

© 2005 - HMS

8

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Nối dây trong kiến trúc cổ ₫iển (PLC,DCS)

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2005 - HMS

9

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

Nối dây trong kiến trúc FCS

Chương 6: Kiến trúc FCS

© 2005 - HMS

10

Tiết kiệm vật liệu với FCS

© 2004, HOÀNG MINH SƠN

I/...
© 2004, HOÀNG MINH SƠN
Chương 1Chương 1
H thng
iukhinphân tán
8/24/2006
Chương 6: KiếntrúcFCS
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 6: Kiến trúc FCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 6: Kiến trúc FCS - Người đăng: hyuk-shin-jin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hệ thống điều khiển phân tán DCS. Chương 6: Kiến trúc FCS 9 10 683