Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống khởi động

Được đăng lên bởi Binn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2885 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Hệ thống khởi động
I.Đặt vấn đề:
----Để động cơ hoạt động được từ trạng thái dừng cần phải dùng một nguồn năng lượng bên
ngoài quay động cơ đến tốc độ quay khởi động, tức là tốc độ quay nhỏ nhất, mà vận tốc trung
bình của piston đạt đến giá trị cần thiết để nhiên liệu có thể tự bốc cháy và động cơ có thể tự làm
việc được.
---Các hệ thống khởi động động cơ diesel:
+ Khởi động bằng tay
+ Khởi động bằng động cơ điện
+ Khởi động bằng động cơ xăng phụ
+ Khởi động bằng không khí nén
Trong đó hệ thống khởi động bằng không khí nén là phương pháp chủ yếu của động cơ diesel
tàu thủy.
1.Đối tượng nghiên cứu: Động cơ diesel
2.Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống khởi động
3.Mục tiêu: hiểu được chức năng nhiệm vụ, cấu tạo và pham vi của hệ thống khởi động động cơ
diesel tàu thủy.
II. Giải quyết vấn đề:
1.Hệ thống khởi động bằng không khí nén:

Để khởi động người ta đưa khí nén vào buồng đốt ở đầu thời kỳ sinh công, dùng
công dãn nở của khí nén làm piston chuyển động. Để phân phối khí nén đến các xilanh
người ta dùng một loại van đặc biệt.
Phương pháp này có ưu điểm là lực khởi động lớn, tuy nhiên hệ thống này rất cồng
kềnh và phức tạp nên chỉ áp dụng trên các động cơ cỡ lớn.
*Điều kiện làm việc:
Điều kiện để động cơ có thể khởi động bằng khí nén khi piston ở bất kỳ vị trí nào chỉ có thể
thực hiện được với động cơ có nhiều xilanh. Cụ thể động cơ 4 kỳ thì ít nhất phải có 6 xilanh và
động cơ 2 kỳ ít nhất có 4 xilanh.
* Yêu cầu khởi động bằng khí nén.
- Khí nén phải đủ áp lực để làm quay trục khuỷu dễ dàng (thông thường từ 10 - 30 kg/cm 2).
Lượng khí nén phải đủ để khởi động động cơ được 10 - 20 lần.

- Khí nén vào khởi động động cơ phải ở thời kỳ sinh công của từng xilanh và theo đúng thứ tự
nổ của động cơ. Thời gian khí nén vào xilanh phải kết thúc trước khi supáp xả của xilanh đó mở
- Sau khi khởi động xong khí nén trên đường ống phải được xả ra ngoài để đảm bảo an toàn.
a. Hệ thống khởi động trực tiếp bằng không khí nén.
Thường sử dụng cho động cơ cao tốc, công suất nhỏ.
* Sơ đồ hệ thống.
1. Máy nén gió.

5. Tay khởi động.

2. Chai gió.

6. Đĩa chia gió.

3. Van chặn chính.

7. Đường gió phụ.

4. Van khởi động chính.

8. Các xupáp khởi động.

* Nguyên lý làm việc:
- Trước khi khởi động phải kiểm tra áp lực chai gió (2).
- Khi mở van (3) khí nén từ bình (2) vào hộp van khởi động (4). Khi ta ta ấn tay khởi động,
gió vào đĩa chia gió (6) là hộp van phân phối. Khí nén từ bộ phận phân phối lần lượt vào các
xilanh theo thứ tự nổ của động cơ, qua các xupáp khởi động tác dụng lên pis...
Hệ thống khởi động
:
----Để động cơ hoạt động được từ trạng thái dừng cần phải dùng một nguồn năng lượng bên
ngoài quay động cơ đến tốc độ quay khởi động, tức là tốc độ quay nhỏ nhất, mà vận tốc trung
bình của piston đạt đến giá trị cần thiết để nhiên liệu có thể tự bốc cháy và động cơ có thể tự làm
việc được.
---Các hệ thống khởi động động cơ diesel:
+ Khởi động bằng tay
+ Khởi động bằng động cơ điện
+ Khởi động bằng động cơ xăng phụ
+ Khởi động bằng không khí nén
Trong đó hệ thống khởi động bằng không khí nén là phương pháp chủ yếu của động cơ diesel
tàu thủy.
 Động cơ diesel
 Hệ thống khởi động
 hiểu được chức năng nhiệm vụ, cấu tạo và pham vi của hệ thống khởi động động cơ
diesel tàu thủy.
  !"#
$%&'()*&+&,-
Để khởi động người ta đưa khí nén vào buồng đốt ở đầu thời kỳ sinh công, dùng
công dãn nở của khí nén làm piston chuyển động. Để phân phối khí nén đến các xilanh
người ta dùng một loại van đặc biệt.
Phương pháp này có ưu điểm là lực khởi động lớn, tuy nhiên hệ thống này rất cồng
kềnh và phức tạp nên chỉ áp dụng trên các động cơ cỡ lớn.
*Điều kiện làm việc:
Điều kiện để động thể khởi động bằng khí nén khi piston bất kỳ vị trí nào chỉ thể
thực hiện được với động nhiều xilanh. Cụ thể động 4 kỳ thì ít nhất phải 6 xilanh
động cơ 2 kỳ ít nhất có 4 xilanh.

- Khí nén phải đủ áp lực để làm quay trục khuỷu dễ dàng (thông thường từ 10 - 30 kg/cm
2
).
Lượng khí nén phải đủ để khởi động động cơ được 10 - 20 lần.
Hệ thống khởi động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống khởi động - Người đăng: Binn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống khởi động 9 10 26