Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống khởi động trên ô tô

Được đăng lên bởi honsil
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ KT CAO THẮNG
Khoa Cơ Khí Động Lực

Đề 1

Đề thi học kỳ phụ
Lớp Cao Đẳng ÔTÔ 08
Môn: Hệ Thống Điện-Điện Tử ÔTÔ
(thời gian 90 phút)

Câu 1: Vẽ sơ đồ hệ thống xông máy loại thường, xông tự động trên động cơ Diesel
và trình bày nguyên lý làm việc (3,5 điểm).
Câu 2: Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý hoạt động cảm biến Hall.(3,5 điểm).
Câu 3: Trình bày hoạt động, sơ đồ mạch điện cảm biến vị trí bướm ga. (3 điểm).

Bộ Môn

Ngày 04 tháng 05 năm 2011
Giáo viên

Ngô Phi Long

Đáp án
Câu 1: Vẽ sơ đồ hệ thống xông máy loại thường, xông tự động trên động cơ
Diesel và trình bày nguyên lý làm việc của các hệ thống này .(3,5 điểm).
1. Hệ thống xông thường.
Hệ thống xông trước và trong khi khởi động ôtô có hai loại:
Hệ thống xông thường được mô tả trên hình
B
+

R

Ig
S/WWarnin
ON g
Resistor

Glow
relay

Glow
plugs

Sơ đồ hệ thống xông điều khiển xông thường

Hệ thống xông này thường có trên các xe đời cũ. Các bugi xông được mắc nối
tiếp với điện trở báo xông. Các bugi không được điều khiển tự động ngắt mà phụ
thuộc vào tài xế. Khi bật công tắc xông ở vị trí (R ), tài xế sẽ đợi đến khi điện trở
báo xông nóng đỏ mới chuyển công tắc qua vị trí khởi động. Trong một số trường
hợp, thời gian cần thiết để các bugi xông đạt nhiệt đô làm việc được định sẵn và
báo bằng đèn báo xông. Khi đèn báo xông tắt, thời gian xông cần thiết đã đủ.
2. Hệ thống xông tự động.

Hệ thống xông nhanh giúp cải thiện khả năng khởi động và giảm bớt khói khi
khởi động lạnh. Trong loại xông này nếu có nhiệt độ làm mát nhỏ hơn 10 0C , công
tắt nhiệt sẽ ở trạng thái OFF. Tín hiệu này được gửi về bộ điều khiển. Nếu công tắc
máy ở vị trí ON đèn báo xông sẽ sáng, đồng thời điều khiển nối mass cho relay
xông hoạt động, cung cấp dòng rất lớn đến các bugi xông để xông nhanh. Điện trở
bu gi loại này khá nhỏ. Đèn báo xông tắt sau 3,5 giây, báo cho tài xế biết động cơ
đã sẵn sàng cho việc khởi động. Lúc này, nhiệt độ bugi xông đạt khoảng 800 0C.
Khi động cơ đã nổ và công tắc máy trả về vị trí ON thì bộ điều khiển sẽ ngắt relay
xông sau 18 giây.

ON
ST

+

Stater switch

Battery
3

Glow relay
Thermo switch

7

4

ENGINE

1
2

Glow plug

5

Sơ đồ nguyên lý hệ thống xông tự động
Khi nhiệt độ nước làm mát lớn hơn 10 0C, công tắt nhiệt chuyển sang vị trí ON
đèn báo xông tắt sau 0,3 giây.
Câu 2: Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý hoạt động cảm biến Hall.
(3,5 điểm).
2

VCC
Vout

1

3

4
mass

Do điện áp UH rất nhỏ nên trong thực tế, để điều khiển đánh lửa người ta phải
khuếch đại và xử lý tín hiệu trước k...
Trường CĐ KT CAO THẮNG
Khoa Cơ Khí Động Lực
Đề 1
Đề thi học kỳ phụ
Lớp Cao Đẳng ÔTÔ 08
Môn: Hệ Thống Điện-Điện Tử ÔTÔ
(thời gian 90 phút)
Câu 1: Vẽ sơ đồ hệ thống xông máy loại thường, xông tự động trên động cơ Diesel
và trình bày nguyên lý làm việc (3,5 điểm).
Câu 2: Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý hoạt động cảm biến Hall.(3,5 điểm).
Câu 3: Trình bày hoạt động, sơ đồ mạch điện cảm biến vị trí bướm ga. (3 điểm).
Ngày 04 tháng 05 năm 2011
Bộ Môn Giáo viên
Ngô Phi Long
Hệ thống khởi động trên ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống khởi động trên ô tô - Người đăng: honsil
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hệ thống khởi động trên ô tô 9 10 364