Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống lái

Được đăng lên bởi Thư Đỗ
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3323 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 1. Hệ thống lái tàu thuỷ.

PHẦN 1: HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG.
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG LÁI – PILOT SYSTEM.
1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.1
Vai trò và chức năng của hệ thống lái.
Khi con tàu vận hành trên biển chịu tác động của sóng, gió,dòng chảy nên bị lệch hướng
hay dao động xung quanh hướng đi đã định trước. Người vận hành có nhiệm vụ điều khiển cho
con tàu chuyển động đúng hướng đi trong suốt thời gian tàu hành trình và mọi điều kiện thời tiết.
Việc làm đó vô cùng khó khăn và mệt nhọc đặc biệt lúc sóng to gió lớn và tốn nhiều nhân công.
Hệ thống lái tàu thuỷ có hai chức năng cơ bản:
- Điều khiển thay đổi hướng đi của con tàu. Chức năng này cho phép tàu chạy trong luồng,
vùng nước hạn chế, điều động tàu ra vào cảng, cập cầu, phao,….
- Tự động điều khiển con tàu theo một hướng cho trước. Chế độ này thường dùng trong
khi hành trình trên biển.
Ngoài ra các hệ thống hiện đại thì có thể có thêm một số chức năng:
- Tự động điều khiển thay đồi hướng đi theo hành trình cho trước.
- Tự động dẫn tàu theo mục tiêu di động.
- Tự động tránh va.
Hệ thống lái tự động lên tàu thuỷ có những ưu điểm sau:
- Cải thiện điều kiện lao động của người vận hành đồng thời giảm số lượng thuyền viên
phục vụ trên tàu.
- Giảm tổn thất tốc độ từ 2-3% nên tiết kiệm được nhiên liệu từ 5-6%.
- Giảm sự bào mòn các chi tiết của máy lái, giảm lượng tiêu hao công suất lưới điện tàu
thuỷ.
1.2
Yêu cầu của hệ thống lái tàu thuỷ
Yêu cầu chung:
Hệ thống lái phải hoạt động tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết.
Chịu được tác động của lắc ngang đến (22.50 và lắc dọc (11.50. Chịu được rung
động với tần số (5 – 30)Hz
Hoạt động bình thường trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi trong khoảng
(-10 – 50)oC, và độ ẩm tương đối trong khoảng (90 – 95)%.
Xem chi tíêt : Quy định Đăng kiểm về thiết bị lái: Theo TCVN 6259- Phần 3 – Chương 15.
1.3
Phân loại hệ thống lái tàu thuỷ.
Phân loại dựa vào máy lái:
- Máy lái điện cơ, chỉ sử dụng cho các tàu có trọng tải nhỏ hơn 2000 tấn, hiện nay ít được sử
dụng.
- Máy lái điện - thuỷ lực:
Máy lái thuỷ lực sử dụng bơm lưu lượng không đổi.
Máy lái thuỷ lực sử dụng bơm biến lượng.
Phân loại dựa vào chế độ lái: (xem chi tiết mục sau).
- Chế độ lái đơn giản, từ xa: sử dụng nút ấn thực hiện chức năng thay đổi hướng đi.
- Chế độ lái lặp: sử dụng vô lăng thực hiện chức năng thay đổi hướng đi.
- Chế động lái tự động: tự động điều khiển tàu theo một hướng đặt trước.
Dựa trên tính chất, nguyên tắc tác động của phần tử điều khiển:
- Hệ thống tác động liên tục.
Ở hệ thống liên tục mối quan h...
Chương 1. Hệ thống lái tàu thuỷ.
PHẦN 1: HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG.
CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG LÁI – PILOT SYSTEM.
1. KHÁI NIỆM CHUNG
1.1 Vai trò và chức năng của hệ thống lái.
Khi con tàu vận hành trên biển chịu tác động của sóng, gió,dòng chảy nên bị lệch hướng
hay dao động xung quanh hướng đi đã định trước. Người vận hành nhiệm vụ điều khiển cho
con tàu chuyển động đúng hướng đi trong suốt thời gian tàu hành trình mọi điều kiện thời tiết.
Việc m đó cùng khó khăn mệt nhọc đặc biệt lúc sóng to gió lớn tốn nhiều nhân công.
Hệ thống lái tàu thuỷ có hai chức năng cơ bản:
- Điều khiển thay đổi hướng đi của con tàu. Chức năng này cho phép tàu chạy trong luồng,
vùng nước hạn chế, điều động tàu ra vào cảng, cập cầu, phao,….
- Tự động điều khiển con tàu theo một hướng cho trước. Chế độ này thường dùng trong
khi hành trình trên biển.
Ngoài ra các hệ thống hiện đại thì có thể có thêm một số chức năng:
- Tự động điều khiển thay đồi hướng đi theo hành trình cho trước.
- Tự động dẫn tàu theo mục tiêu di động.
- Tự động tránh va.
Hệ thống lái tự động lên tàu thuỷ có những ưu điểm sau:
- Cải thiện điều kiện lao động của người vận hành đồng thời giảm số lượng thuyền viên
phục vụ trên tàu.
- Giảm tổn thất tốc độ từ 2-3% nên tiết kiệm được nhiên liệu từ 5-6%.
- Giảm sự bào mòn các chi tiết của y lái, giảm lượng tiêu hao công suất lưới điện u
thuỷ.
1.2 Yêu cầu của hệ thống lái tàu thuỷ
Yêu cầu chung:
- Hệ thống lái phải hoạt động tin cậy trong mọi điều kiện thời tiết.
- Chịu được tác động của lắc ngang đến (22.50 lắc dọc (11.50. Chịu được rung
động với tần số (5 – 30)Hz
- Hoạt động bình thường trong điều kiện nhiệt đmôi trường thay đổi trong khoảng
(-10 – 50)oC, và độ ẩm tương đối trong khoảng (90 – 95)%.
Xem chi tíêt : Quy định Đăng kiểm về thiết bị lái: Theo TCVN 6259- Phần 3 – Chương 15.
1.3 Phân loại hệ thống lái tàu thuỷ.
Phân loại dựa vào máy lái:
- Máy lái điện cơ, chỉ sử dụng cho các tàu trọng tải nhỏ hơn 2000 tấn, hiện nay ít được sử
dụng.
- Máy lái điện - thuỷ lực:
Máy lái thuỷ lực sử dụng bơm lưu lượng không đổi.
Máy lái thuỷ lực sử dụng bơm biến lượng.
Phân loại dựa vào chế độ lái: (xem chi tiết mục sau).
- Chế độ lái đơn giản, từ xa: sử dụng nút ấn thực hiện chức năng thay đổi hướng đi.
- Chế độ lái lặp: sử dụng vô lăng thực hiện chức năng thay đổi hướng đi.
- Chế động lái tự động: tự động điều khiển tàu theo một hướng đặt trước.
Dựa trên tính chất, nguyên tắc tác động của phần tử điều khiển:
- Hệ thống tác động liên tục.
hệ thống liên tục mối quan hệ giữa tín hiệu ra với tín hiệu vào của các phần tử dạng liên
tục. Tính tuyến tính của hệ thống cho phép điều chỉnh láng, chính xác cao khi sử dụng các thiết
bị hiệu chỉnh. Nhược điểm của hệ thống liên tục không sử dụng hết công suất của máy lái
hoạt động chậm khi tác động điều khiển và tác động nhiễu be.ù
- Hệ thống tác động không liên tục.
hệ thống hoạt động không liên tục chỉ cần mối quan hệ giữa tín hiệu ra tín hiệu vào của
mộtø phần tử có dạng không liên tục. Hệ thống không liên tục thường gặp là hệ thống rơle.
Hệ thống le hệ thống chứa phần tử le. phần tử le giá trị đại lượng ra không
phụ thuộc giá trị của đại lượng vào. Xuất hiện phần tử rơ le làm mất tính tuyến tính của hệ thống,
gây khó khăn cho quá trình nghiên cứu, nhưng cho ta thay đổi đột biến việc cung cấp năng
lượng. Bởi vậy hệ thống le chỉ áp dụng cho những hệ thống chịu quá tải lớn thay đổi đột
1/29
hệ thống lái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống lái - Người đăng: Thư Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
hệ thống lái 9 10 499