Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống làm mát

Được đăng lên bởi kemtuoi11
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.1.3.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng:
- Sơ đồ nguyên lý của hệ thống:
Hình 3.3. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng.
1- Thân máy; 2- Nắp xilanh; 3- Đường nước ra khỏi động cơ; 4- Ống
dẫn bọt nước; 5Nhiệt kế; 6-Van hằng nhiệt; 7- Nắp rót nước; 8- Két làm mát; 9- Quạt
gió; 10- Puly; 11Ống nước nối tắt vào bơm; 12- Đường nước vào động cơ; 13- Bơm
nước; 14- Két làm
mát dầu; 15- Ống phân phối nước.
- Nguyên lý làm việc.
Khi động cơ làm việc, nước trong hệ thống tuần hoàn nhờ bơm ly
tâm (13), qua
ống phân phối nước (15) đi vào các khoang chứa của các xilanh. Để
phân phối nước làm
mát đồng đều cho mỗi xilanh, nước sau khi bơm vào thân máy (1)
chảy qua ống phân
phối (15) đúc sẵn trong thân máy. Sau khi làm mát xilanh, nước lên
làm mát nắp máy rồi theo đường ống (3) ra khỏi động cơ đến van
hằng nhiệt (6). Nước từ van hằng nhiệt được chia ra hai dòng: một
dòng đi qua ống (11) tuần hoàn trở lại động cơ; một dòng đi qua két
(7) để tản nhiệt .
Nếu nhiệt độ của nước làm mát nhỏ hơn nhiệt độ cho phép thì van
hằng nhiệt
đóng lại không cho đi qua két mà theo đường tắc để đi vào làm mát
động cơ. Nếu nhiệt
độ của nước lớn hơn nhiệt độ cho phép thì van hằng nhiệt mở cho
nước đi qua két. Tại
đây, nước được làm mát bởi dòng không khí qua két do quạt (8) tạo
ra. Quạt được dẫn
động bằng puly từ trục khuỷu của động cơ. Tại bình chứa phía dưới,
nước có nhiệt độ
thấp hơn lại được bơm nước hút vào rồi đẩy vào động cơ thực hiện
một chu kỳ làm mát tuần hoàn.
Ưu điểm của hệ thống làm mát cưỡng bức một vòng kín là nước sau
khi qua két
làm mát lại trở về động cơ do đó ít bổ sung nước, tận dụng được trở
lại nguồn nước làm mát tiếp động cơ. Do đó, hệ thống này rất thuận
lợi đối với các loại xe đường dài, nhất là ở những vùng thiếu nguồn
nước.

...
2.1.3.1. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng:
- Sơ đồ nguyên lý của hệ thống:
Hình 3.3. Hệ thống làm mát cưỡng bức tuần hoàn kín một vòng.
1- Thân máy; 2- Nắp xilanh; 3- Đường nước ra khỏi động cơ; 4- Ống
dẫn bọt nước; 5-
Nhiệt kế; 6-Van hằng nhiệt; 7- Nắp rót nước; 8- Két làm mát; 9- Quạt
gió; 10- Puly; 11-
Ống nước nối tắt vào bơm; 12- Đường nước vào động cơ; 13- Bơm
nước; 14- Két làm
mát dầu; 15- Ống phân phối nước.
- Nguyên lý làm việc.
Khi động cơ làm việc, nước trong hệ thống tuần hoàn nhờ bơm ly
tâm (13), qua
ống phân phối nước (15) đi vào các khoang chứa của các xilanh. Đ
phân phối nước làm
mát đồng đều cho mỗi xilanh, nước sau khi bơm vào thân máy (1)
chảy qua ống phân
phối (15) đúc sẵn trong thân máy. Sau khi làm mát xilanh, nước lên
làm mát nắp máy rồi theo đường ống (3) ra khỏi động cơ đến van
hằng nhiệt (6). Nước từ van hằng nhiệt được chia ra hai dòng: một
dòng đi qua ống (11) tuần hoàn trở lại động cơ; một dòng đi qua két
(7) để tản nhiệt .
Nếu nhiệt độ của nước làm mát nhỏ hơn nhiệt độ cho phép thì van
hằng nhiệt
đóng lại không cho đi qua két mà theo đường tắc để đi vào làm mát
động cơ. Nếu nhiệt
độ của nước lớn hơn nhiệt độ cho phép thì van hằng nhiệt mở cho
nước đi qua két. Tại
đây, nước được làm mát bởi dòng không khí qua két do quạt (8) tạo
ra. Quạt được dẫn
động bằng puly từ trục khuỷu của động cơ. Tại bình chứa phía dưới,
nước có nhiệt độ
thấp hơn lại được bơm nước hút vào rồi đẩy vào động cơ thực hiện
một chu kỳ làm mát tuần hoàn.
Ưu điểm của hệ thống làm mát cưỡng bức một vòng kín là nước sau
khi qua két
làm mát lại trở về động cơ do đó ít bổ sung nước, tận dụng được trở
lại nguồn nước làm mát tiếp động cơ. Do đó, hệ thống này rất thuận
lợi đối với các loại xe đường dài, nhất là ở những vùng thiếu nguồn
nước.
Hệ thống làm mát - Người đăng: kemtuoi11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hệ thống làm mát 9 10 367