Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Mimo

Được đăng lên bởi Đặng Lực
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 5 lần
. HỆ THỐNG MIMO.........................................................................
1) Giới Thiệu....................................................................................
2)........................................................ Khái niệm hệ thông MIMO
3) Lịch Sử Hệ Thống MIMO...........................................................
4)

Kỹ thuật phân tập...................................................................

5) Các độ lợi trong hệ thông MTMO1'31...........................................
6)

Mô hình hệ thống MIMO.......................................................

7)

Dung lượng hệ thông MIMO1'01.............................................

8)

Mã hóa không gian thời-gian khôi STBC..............................

9)

Mã hóa không gian-thời gian lới STTC[I8]..............................

10) Mã hóa không gian-thời gian lớp BLAST1111.........................

HỆ THỐNG MIMO
1) Giới Thiệu
2) Khái niệm hệ thống MIMO
Hệ thông MIMO (Multiple Input Multiple Output) được định nghĩa là
tuyến thông tin điểm-điểm với đa anten tại phía phát và phía thu. Những
nghiên cứu gần đây cho thấy hệ thống MIMO có thể tăng đáng kể tốc độ
truyền dữ liệu, giảm BER, tăng vùng bao phủ hệ thông vô tuyến mà
không cần tăng công suất hay băng thông hệ thông. Chi phí phải trả để
tăng tốc độ truyền dữ liệu chính là việc tăng chi phí triển khai hệ thông
anten, không gian cần thiết cho hệ thông cũng tăng lên, độ phức tạp của
hệ thông xử lý sô" tín hiệu nhiều chiều cũng tăng lên.

Hình 3.1 Hình trực quan của một hệ thông MIMO
1) Lịch Sử Hệ Thông MIMO
Vào năm 1984, Jack Winters thuộc phòng thí nghiệm Bell đã xin cấp
bằng sáng chế về việc sử dụng đa anten trong hệ thông vô tuyến. Năm
1985, đồng nghiệp của Winters tại phòng thí nghiệm Bell là Jack Salz đã
xuất bản công trình về MIMO dựa tên những nghiên cứu của Winters. Từ
năm 1986 tới năm 1995, nhiều bài báo về MIMO liên tục được đưa ra.
Vào năm 1996, trong khi đang nghiên cứu tại đại học Stanford, Greg
Raleigh và VK jones đã khám phá ra hiện tượng phản xạ đa đường do
sóng vô tuyến va chạm các vật cản đã tạo ra các kênh truyền ảo riêng rẻ
trong hệ thông MTMO, từ đó Greg Raleigh đã viết một bài báo chỉ ra
rằng hiện tượng đa đường là yếu tô" giúp tăng dung lượng kênh truyền.
Cũng trong năm 1996 G.J.Foschini thuộc phòng thí nghiệm Bell đã đưa
ra kiến trúc D-BLAS (Diagonal- Bell Laboratories Layered Space-Time)
cho truyền dẫn vô tuyến trong môi trường fading khi sử dụng đa anten

(MIMO). Năm 1998, P.W.Wolnians...
. HỆ THỐNG MIMO.........................................................................
1) Giới Thiệu....................................................................................
2)........................................................ Khái niệm hệ thông MIMO
3) Lịch Sử Hệ Thống MIMO...........................................................
4) Kỹ thuật phân tập...................................................................
5) Các độ lợi trong hệ thông MTMO
1
'
31
...........................................
6) Mô hình hệ thống MIMO.......................................................
7) Dung lượng hệ thông MIMO
1
'
01
.............................................
8) Mã hóa không gian thời-gian khôi STBC..............................
9) Mã hóa không gian-thời gian lới STTC
[I8]
..............................
10) Mã hóa không gian-thời gian lớp BLAST
1111
.........................
Hệ thống Mimo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Mimo - Người đăng: Đặng Lực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hệ thống Mimo 9 10 811