Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota

Được đăng lên bởi truonganhluan7-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ngày 13 tháng 4 năm 2014

Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVT-i của Toyota

Thứ hai, 21 Tháng tư 2003, 16:00 GMT+7

Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVT-i của
Toyota
Hệ thống VVT-i là thiết kế phun xăng của hãng Toyota theo nguyên lý điện - thủy lực. Cơ
cấu này tối ưu hóa góc phối khí của trục cam nạp dựa trên chế độ làm việc của động cơ
phối hợp với các thông số điều khiển chủ động.
Hiệu suất làm việc của động cơ phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động cung cấp nhiên liệu. Hệ
Động cơ I4 16 van thống điện tử điều khiển van nạp biến thiên VVT-i (variable valve timing with intelligence)
VVT-i lắp trên
được thiết kế với mục đích nâng cao mô-men xoắn của động cơ, cắt giảm tiêu thụ nhiên
Toyota Camry 2,4 lít. liệu và khí thải độc hại. Các bộ phận của hệ thống gồm: Bộ xử lý trung tâm ECU 32 bit;
bơm và đường dẫn dầu; bộ điều khiển phối khí (VVT) với các van điện; các cảm biến:
VVT, vị trí bướm ga, lưu lượng khí nạp, vị trí trục khuỷu, nhiệt độ nước. Ngoài ra, VVT-i thường được thiết kế
đồng bộ với cơ cấu bướm ga điện tử ETCS-i, đầu phun nhiên liệu 12 lỗ (loại bỏ sự hỗ trợ bằng khí) và bộ chia
điện bằng điện tử cùng các bugi đầu iridium.
Trong quá trình hoạt động, các cảm biến vị trí trục khuỷu, vị trí bướm ga và lưu lượng khí
nạp cung cấp các dữ liệu chính về ECU để tính toán thông số phối khí theo yêu cầu chủ
động. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ cung cấp dữ liệu hiệu chỉnh, còn các
đầu đo VVT và vị trí trục khuỷu thì cung cấp các thông tin về tình trạng phối khí thực tế.
Trên cơ sở các yếu tố chủ động, hiệu chỉnh và thực tế, ECU sẽ tổng hợp được lệnh
phối khí tối ưu cho buồng đốt. Lệnh này được tính toán trong vài phần nghìn giây và quyết
Các vị trí điều khiển
định đóng (mở) các van điện của hệ thống thủy lực. Áp lực dầu sẽ tác động thay đổi vị trí
phối khí của van dầu
bộ điều khiển phối khí, mở các xu-páp nạp đúng mức cần thiết vào thời điểm thích hợp.
trong VVT-i.
Như vậy, thay cho hệ thống cam kiểu cũ với độ mở xu-páp không đổi, VVT-i đã điều
chỉnh vô cấp hoạt động của các van nạp. Độ mở và thời điểm mở biến thiên theo sự phối hợp các thông số về
lưu lượng khí nạp, vị trí bướm ga, tốc độ và nhiệt độ động cơ.
Ngoài ra, còn một cảm biến đo nồng độ oxy dư đặt ở cụm góp xả cho biết tỷ lệ % nhiên liệu được đốt. Thông
tin từ đây được gửi về ECU và cũng được phối hợp xử lý khi hiệu chỉnh chế độ nạp tối ưu nhằm tiết kiệm xăng
và bảo vệ môi trường.

Sơ đồ cấu tạo hệ

Vị trí bướm ga được người lái quyết định 80% thông qua pê-đan gắn cảm biến góc đạp
chân ga, 20% còn ...
Ngày 13 tháng 4 năm 2014 Hệ thng np nhiên liu điện tử VVT-i của Toyota
http://vietbao.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=10815488&pop=1&page=0 1/2
Động I4 16 van
VVT-i lắp trên
Toyota Camry 2,4 lít.
Các v trí điều khiển
phối khí của van dầu
trong VVT-i.
đồ cấu tạo h
Th hai, 21 Tháng tư 2003, 16:00 GMT+7
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVT-i của
Toyota
Hệ thống VVT-i là thiết kế phun xăng của hãng Toyota theo nguyên lý đin - thy lực. Cơ
cấu này tối ưu hóa góc phi khí của trục cam np dựa trên chế độ làm vic của động
phối hợp vi các thông số điều khiển ch động.
Hiệu suất làm việc của động ph thuc rất nhiều vào hoạt động cung cấp nhiên liệu. H
thng điện t điều khiển van nạp biến thiên VVT-i (variable valve timing with intelligence)
đưc thiết kế vi mc đích nâng cao mô-men xoắn của động, cắt giảm tiêu th nhiên
liệu và khí thi độc hại. Các bộ phận của h thống gồm: Bộ xử lý trung tâm ECU 32 bit;
m và đưng dẫn dầu; bộ điều khiển phối khí (VVT) vi các van điện; các cảm biến:
VVT, v trím ga, lưu lượng khí np, v trí trc khuu, nhiệt độ nước. Ngi ra, VVT-i thường đưc thiết kế
đồng bộ vi cấum ga điện t ETCS-i, đầu phun nhiên liu 12 lỗ (loại bỏ s hỗ tr bằng khí) và bộ chia
điện bằng điện tử cùng các bugi đầu iridium.
Trong quá tnh hoạt động, các cảm biến v trí trc khuu, v t ớm ga và lưu lưng khí
nạp cung cấp các dữ liu chính v ECU đểnh toán thông số phối khí theo yêu cầu chủ
động. Cảm biến nhiệt độ nưc làm mát động cung cấp dữ liệu hiệu chỉnh, còn các
đầu đo VVT và v trí trc khuu thì cung cấp các thông tin về tình trạng phối khí thực tế.
Trên sở các yếu tchủ động, hiệu chỉnh và thực tế, ECU sẽ tổng hp đưc lệnh
phối khí tối ưu cho buồng đốt. Lnh này đượcnh toán trong vài phần nghìn giây và quyết
định đóng (mở) các van điện của h thống thy lực. Áp lực dầu sẽ tác động thay đổi v t
bộ điều khiển phối khí, m các xu-páp nạp đúng mức cần thiết vào thi điểm thích hợp.
Như vậy, thay cho hệ thống cam kiểu vi độ m xu-p không đổi, VVT-i đã điu
chnh vô cấp hoạt động của các van nạp. Độ m và thi điểm mở biến thiên theo sự phối hp các thông số v
lưu lượng khí nạp, v trí bướm ga, tốc độ và nhiệt độ động.
Ngoài ra, còn một cảm biến đo nồng độ oxy đặt ở cụm góp x cho biết t lệ % nhiên liệu được đốt. Thông
tin từ đây được gửi về ECU vàng đưc phối hp x lý khi hiệu chnh chế độ np tối ưu nhằm tiết kiệm xăng
và bảo vệ môi trưng.
V trí bướm ga được ngưi lái quyết định 80% thông qua pê-đan gắn cảm biến góc đạp
chân ga, 20% còn lại chu s chi phối của các cảm biến khác. Hệ thống bướm ga điện tử
ETCS-i hoạt động nh một mô- cực nhạy điều khiển bằng xung điện. Cảm biến chân ga
gồm 2 đầu đo độc lập, phản ánh thao tác của lái xe đến bộ xử lý trung tâm thông qua 2
luồng tín hiệu có đặc tính khác nhau. Để dự phòng, nếu 1 trong 2 chiếc bị hỏng thìớm
ga vn có kh năng m mức gia 25% và không tải, nếu cả 2 chiếc gặp sự cố xe vn
có thể chạy vi chế độ không tải về xưởng sửa cha.
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota - Trang 2
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota - Người đăng: truonganhluan7-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hệ thống nạp nhiên liệu điện tử VVTi của Toyota 9 10 598