Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Phân Phối Khí

Được đăng lên bởi Nhox Lì
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 13290 lần   |   Lượt tải: 10 lần
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Kể từ khi con người phát minh được kĩ thuật biến đổi năng lượng từ dạng này sang
dạng khác, chủ yếu là biền đổi cơ năng ( động cơ ) thì sức lao động của con người
giảm đi đáng kể, năng suất lao động tăng, giá thành sản phẩm giảm.
Các phương tiện giao thông vận tải cổ xưa như: xe ngựa, xe bò..được cơ giới hóa
thành xe tự chạy như: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay.. Cho đến nay động cơ đốt
trong vẫn là nguồn động lực chính dẫn động chính. Trên đường bộ ô tô vẫn là
phương tiện di chuyển cơ động và nhanh, nó giúp cho việc lưu thông hàng hóa và
con người từ nơi này sang nơi khác nhanh chóng nhằm tiết kiệm được thời gian
cũng như sức lao động của con người.
Động cơ đốt trong còn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình cơ giới hóa sản
xuất như: công, nông, lâm,ngư nghiệp, và các ngành khai thác khác.
Ngày nay đã có nhiều động cơ khác như: động cơ điện, động cơ ga, tuabin
khí..nhưng vẫn không thay thế hoàn toàn được cơ đốt trong dùng nhiên liệu lỏng
( xăng, dầu ).Đặc biệt là không thay thế được động cơ đốt trong của ô tô và máy
kéo, máy xây dựng, động cơ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản vì :giá thành chế
tạo cao, không tiện dụng, không nhỏ gọn.trong đó không thể thiếu hệ thống phân
phối khí trong động cơ đốt trong,nó có nhiệm vụ rất quan trọng trong động cơ.

I. Nhiệm vụ
Cơ cấu phối khí dùng để thực hiện quá trình thay đổi khí.Nó bao gồm thải sạch khí
cháy ra khỏi lòng xylanh ở chu kì trước và nạp đầy hỗn hợp hoặc không khí mới
vào xylanh trong quá trình làm việc của động cơ, theo đúng thứ tự công tác.
ở động cơ 4 thì có các quá trình hút,nén, cháy –giãn nở và thải nhưng sự hoạt động
của xupap chỉ cần thiết ở quá trình hút và thải.Vì thế trong thiết kế,trục cam thực
hiện trong một vòng quay để điều khiển sự hoạt động của xupap hút và thải cho
hai vòng quay trục khuỷu.

II. Yêu cầu

Đóng mở xupap phải đúng thời điểm qui định
Độ mở phải lớn để đảm bảo dòng khí lưu thông dễ dàng
Khi đóng thì phải đóng kín,không có hiện tượng tự mở nhất là xupap thải
Dễ điều chỉnh và sữa chữa,ít mòn,không bị biến dạng, giá thấp.

III. Phương pháp bố trí xupap
1/ xupap đặt
Thường được bố trí trên thân máy:

Hình 2. Cơ cấu phân phối khí có xu páp đứng.
1 –đế xupap; 2 – xupap; 3- ống dẫn huớng xupap; 4 – lò xo xupap; 5 – móng
hãm hình côn; 6 – đĩa chặn lò xo; 7 – bulông điều chỉnh; 8 – đai ốc hãm;
9 – con đội; 10 – trục cam.

Cơ cấu phân phối khí có xupáp đứng trình bầy trên (Hình 2), loại này thường dùng
ở máy xăng. Ở đây không có đũa đẩy, ...
GI ỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Kể từ khi con người phát minh được kĩ thuật biến đổi năng lượng từ dạng này sang
dạng khác, chủ yếu là biền đổi cơ năng ( động cơ ) thì sức lao động của con người
giảm đi đáng kể, năng suất lao động tăng, giá thành sản phẩm giảm.
Các phương tiện giao thông vận tải cổ xưa như: xe ngựa, xe bò..được giới hóa
thành xe tự chạy như: ô tô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay.. Cho đến nay động đốt
trong vẫn nguồn động lực chính dẫn động chính. Trên đường bộ ô vẫn
phương tiện di chuyển động nhanh, giúp cho việc lưu thông hàng hóa
con người từ nơi này sang i khác nhanh chóng nhằm tiết kiệm được thời gian
cũng như sức lao động của con người.
Động đốt trong còn chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình giới hóa sản
xuất như: công, nông, lâm,ngư nghiệp, và các ngành khai thác khác.
Ngày nay đã nhiều động khác như: động điện, động ga, tuabin
khí..nhưng vẫn không thay thế hoàn toàn được đốt trong dùng nhiên liệu lỏng
( xăng, dầu ).Đặc biệt là không thay thế được động đốt trong của ô máy
kéo, máy xây dựng, động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản :giá thành chế
tạo cao, không tiện dụng, không nhỏ gọn.trong đó không thể thiếu hệ thống phân
phối khí trong động cơ đốt trong,nó có nhiệm vụ rất quan trọng trong động cơ.
I. Nhiệm vụ
Cơ cấu phối khí dùng để thực hiện quá trình thay đổi khí.Nó bao gồm thải sạch khí
cháy ra khỏi lòng xylanh ở chu kì trước và nạp đầy hỗn hợp hoặc không khí mới
vào xylanh trong quá trình làm việc của động cơ, theo đúng thứ tự công tác.
ở động cơ 4 thì có các quá trình hút,nén, cháy –giãn nở và thải nhưng sự hoạt động
của xupap chỉ cần thiết ở quá trình hút và thải.Vì thế trong thiết kế,trục cam thực
hiện trong một vòng quay để điều khiển sự hoạt động của xupap hút và thải cho
hai vòng quay trục khuỷu.
II. Yêu cầu
Hệ Thống Phân Phối Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ Thống Phân Phối Khí - Người đăng: Nhox Lì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Hệ Thống Phân Phối Khí 9 10 739