Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống phanh ABS

Được đăng lên bởi Hưởng Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 607 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
********
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HT PHANH ABS

GV :Hoàng Văn Thức

Ý tưởng về chức năng của ABS

MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG





Chống cho các bánh xe không bị khóa cứng khi
phanh khẩn cấp.
Giúp xe không bị mất lái trong lúc phanh.
Giảm thiểu được tai nạn xảy ra và mức độ tai nạn.

CÁC CỤM BỘ PHẬN CHÍNH

ECU điều khiển trượt :
1. Khái quát :
 - ECU nhận tín hiệu từ cảm
biến tốc độ.
 - ECU đánh giá mức trượt giữa
các bánh xe và mặt đường khi
phanh.
 - ECU điều khiển các van điện
từ của bộ chấp hành theo 3 chế
độ.

ECU điều khiển trượt :
2. Điều khiển :
 - ECU ước tính tốc độ bánh xe bằng cách tính toán tốc độ và sự giảm
tốc của mỗi bánh xe.
 - ECU sẽ phát hiện và giảm áp suất thủy lực trong xylanh của bánh
xe sắp bị bó cứng.

ECU điều khiển trượt :
a. Điều chỉnh tốc độ bánh xe :
- Khoảng A :
 ECU đặt các van điện từ vào
chế độ “giảm áp” theo mức
giảm tốc của bánh xe.
 ECU chuyển các van điện từ
vào chế độ “giữ” sau khi áp
suất hạ xuống để theo dõi sự
thay đổi tốc độ bánh xe.
 ECU sẽ lại giảm áp suất nếu
nó cho rằng cần tiếp tục giảm.

ECU điều khiển trượt :
- Khoảng B :
 Khi áp suất thủy lực tác động
vào bánh xe giảm do giảm áp
suất thủy lực trong xylanh
(khoảng A).
 ECU đặt các van điện từ lần
lượt vào chế độ “tăng áp” và
“giữ” để bánh xe sắp bị khóa
hồi phục tốc độ.

ECU điều khiển trượt :
- Khoảng C :
 Khi áp suất thủy lực trong
xylanh bánh xe được ECU tăng
lên (khoảng B),bánh xe lại có
xu hướng bị khóa.
 ECU lại chuyển các van điện
từ về chế độ “giảm áp”.

ECU điều khiển trượt :
- Khoảng D :
 Vì áp suất thủy lực trong
xylanh của bánh xe lại giảm
(khoảng C),ECU lại bắt đầu
tăng áp suất như trong khoảng
B.

...
TR NG Đ I H C S PH M K THU T ƯỜ Ư
TR NG Đ I H C S PH M K THU T ƯỜ Ư
KHOA C KHÍ Đ NG L CƠ
KHOA C KHÍ Đ NG L CƠ
********
********
BÁO CÁO CHUYÊN Đ HT PHANH ABS
BÁO CÁO CHUYÊN Đ HT PHANH ABS
GV :Hoàng Văn Th c
GV :Hoàng Văn Th c
Hệ thống phanh ABS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống phanh ABS - Người đăng: Hưởng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hệ thống phanh ABS 9 10 365