Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống phanh ô tô

Được đăng lên bởi vandongoto
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 198 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STEP 2 CHA

BRAKE SYSTEM DIAGNOSIS

BRTN0201AJ

Kiểm tra hệ thống phanh

THỰC HIỆN:

NGUỒN:

•

Có thể mô tả khái quát về hệ thống điều khiển phanh

•

Có thể đại tu xi lanh phanh chính

•
•

Có thể đại tu cụm đĩa phanh
Có thể kiểm tra hệ thống phanh

Những nguồn tài liệu sau được chuẩn bị cho phần này
• Xe ô tô NISSAN
• Tài liệu ESM
• Xi lanh phanh chính
• Đĩa phanh

1

STEP 2 CHA

BRAKE SYSTEM DIAGNOSIS
•

BRTN0201AJ

Kiểm tra hệ thống phanh của xe ô tô NISSAN trong vòng 30 phút

2

STEP 2 CHA

BRAKE SYSTEM DIAGNOSIS

BRTN0201AJ

MỤC ĐÍCH

NỘI DUNG
1. XI LANH PHANH CHÍNH
1) Đại cương
2) Các bộ phận
3) Kiểm tra xi lanh phanh chính

Có thể đọc tài liệu ESM

Có thể đi đến tận cùng của chủ
đề ESM

Đây là những gì bạn làm . . . . (1)
2. ĐĨA PHANH
1) Xi lanh và piston
2) Bộ phận điều chỉnh tự động
3) Kiểm tra đĩa phanh

Hiểu được điều khiển hệ thống
phanh

Đây là những gì bạn làm . . . . (2)
Có thể thực hiện đại tu và kiểm
tra hệ thống phanh.

3. TRỢ LỰC PHANH
1) Đại cương
2) Cấu tạo của trợ lực phanh
3) Hoạt động của trợ lực phanh (Khi
động cơ hoạt động)
4) Hệ thống trợ lực phanh

Có thể xác định hoạt động của
hệ thống phanh sau khi sửa
chữa

Đây là những gì bạn làm . . . . (3)
4. VAN CÂN BẰNG
1) Đại cương
2) Hoạt động của van cân bằng
5. VAN CẢM BIẾN TẢI TRỌNG (LSV -LOAD
SENSING VALVE)
1) Đại cương
2) Hoạt động của van cảm biến tải trọng
KIỂM TRA KĨ NĂNG

TIẾP TỤC
Nếu bạn cảm thấy tự tin về kiến thức và kỹ năng của phần này, bạn
có thể chuyển sang phần kế tiếp
Yêu cầu giáo viên lớp học hướng dẫn.

3

STEP 2 CHA

BRAKE SYSTEM DIAGNOSIS

BRTN0201AJ

1. XI LANH PHANH CHÍNH
1) Đại cương
Xi lanh chính chuyển chuyển động của bàn đạp phanh thành áp suất thủy lực. Nó bao gồm
một bình chứa dầu phanh, piston và xi lanh làm nhiện vụ tạo ra áp suất dầu. Loại xi lanh tăng
đem (tandem, xi lanh hai buồng) có hai đường dầu độc lập nhau. Nếu một trong hai đường
dầu gặp sự cố (thủng, rò rỉ ống dẫn,…) thì đường dầu còn lại vẫn giữ được chức năng bình
thường.

2) Các bộ phận

Bình chứa dầu phanh

Piston thứ cấp

Cửa vào

Cửa hồi
Piston sơ cấp

Thân xi lanh

Lò xo hồi
piston sơ cấp
Gioăng piston
(piston cup)

Bu lông
hạn chế

Gioăng piston (piston cup)
Gioăng piston
(piston cup)

Lò xo hồi piston sơ cấp
CHA0002

3) Kiểm tra xi lanh phanh chính
Trong trường hợp bị rò rỉ dầu phanh do mòn gioăng piston, dại tu xi lanh chính. (Tham khảo tài
liệu Bảo dưỡng sửa chữa để biết thêm thông tin)
Phương pháp đại tu xi lanh chính được mô tả trong chương trình video dưới đây
Watch a video

...
STEP
2
CHA
BRAKE
SYSTEM
BRTN020
1AJ
Kiểm tra hệ thống phanh
THỰC HIỆN:
Có thể mô tả khái quát về hệ thống điều khiển phanh
Có thể đại tu xi lanh phanh chính
Có thể đại tu cụm đĩa phanh
Có thkiểm tra hệ thống phanh
NGUỒN:
Những nguồn tài liệu sau được chuẩn bcho phần này
Xe ô tô NISSAN
Tài liệu ESM
Xi lanh phanh cnh
Đĩa phanh
1
hệ thống phanh ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống phanh ô tô - Người đăng: vandongoto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
hệ thống phanh ô tô 9 10 980