Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống phun xăng

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Công Nghệ ÔTÔ

Mục lục

Lời mở đầu…………………………………………………………………………...2
Lời cảm ơn…………………………………………………………………………. 2
A. Giới thiệu cơ quan thực tập…………………….................................................. 3
1. Giới thiệu cơ quan……………………………............................................
2. Chức năng_nhiệm vụ…………………………………………………..........
3. Tổ chức………………………………………………………………………

3
3
4

B. Nội dung thực tập………………………………………………………………..5
I. Giới thiệu về xe Lexus LS 400 V8……………………………………………….5
II. Tìm hiểu chung về hệ thống cung cấp nhiên liệu…………………………….

6

III. Các bộ phận và chức năng của các bộ phận trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
3.1 Hệ thống nhiên nhiên liệu
3.1.1. Thùng xăng…………………………………………………………….7
3.1.2. Lọc xăng……………………………………………………………….8
3.1.3 Bơm xăng…………………………………………………………….. 9
3.1.4 Bộ ổn định áp suất…………………………………………………..

11

3.2 Hệ thống điều khiển điện tử
3.2.1 Các cảm biến trên hệ thống cung cấp nhiên liệu của xe Lexus L400
V8…………………………………………………………………………………. 13
3.2.2 Chức năng của ECU………………………………………………….. 19
3.2.3 Bộ chấp hành, điều khiển việc phun xăng dựa trên tín hiệu đưa đến từ bộ
ECU……………………………………………………………………………..
25
3.2.4. Chuẩn đoán và các hư hỏng thường gặp trên hệ thống cung cấp nhiên
liệu…………………………………………………………………………………. 28
IV. Thiết kế đồ gá động cơ .........................................................................................38
V. Tiến trình thực hiện thực tập…………………………………………………… 41
VI. Kết luận và nhận xét…………………………………………………………… 42

Giáo Viên HD: Nguyễn Tiến Hán – Sinh Viên TH: Nguyễn Văn Hùng
MSSV: 0341030073
1

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Công Nghệ ÔTÔ

Lời mở đầu
Vào năm 1885 chiếc ô tô chạy bằng động cơ xăng đầu tiên được chế tạo bởi kỹ sư
người Đức Carl Benz, cho đến nay đã qua hơn 200 năm hình thành, nghành công
nghiệp ô tô đã cho ra đời hơn 70 triệu xe tính riêng năm 2008. Như vậy đủ cho thấy sự
phát triển và tầm quan trọng của nghành công nghiệp ô tô. Không nằm ngoài xu
hướng chung của thế giới, nghành công nghiệp chế tạo sữa chữa ô tô của nước ta cũng
ngày càng phát triển, đã và đang đóng góp một phần nhỏ vào thu nhập GDP của cả
nước.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nghành công nghiệp ô tô, đòi hỏi trình độ của đội
ngũ cán bộ công nhân ngày càng phải nâng cao. Từ đó đưa nghành công nghiệp chế
tạo sữa chữa ô tô ngày càng hiện đại phát triển.
Là sinh viên trường đại học công nghiệp hà nội, nhận thức được tầm quan trọng của
kỹ năng nghề nghiệp đối với công việc. Ngoài những kiến thức đ...
Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ ÔTÔ

Lời mở đầu…………………………………………………………………………...2
Lời cảm ơn…………………………………………………………………………. 2
A. Giới thiệu cơ quan thực tập…………………….................................................. 3
1. Giới thiệu cơ quan……………………………............................................ 3
2. Chức năng_nhiệm vụ………………………………………………….......... 3
3. Tổ chức……………………………………………………………………… 4
B. Nội dung thực tập………………………………………………………………..5
I. Giới thiệu về xe Lexus LS 400 V8……………………………………………….5
II. Tìm hiểu chung về hệ thống cung cấp nhiên liệu……………………………. 6
III. Các bộ phận và chức năng của các bộ phận trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
3.1 Hệ thống nhiên nhiên liệu
3.1.1. Thùng xăng…………………………………………………………….7
3.1.2. Lọc xăng……………………………………………………………….8
3.1.3 Bơm xăng…………………………………………………………….. 9
3.1.4 Bộ ổn định áp suất………………………………………………….. 11
3.2 Hệ thống điều khiển điện tử
3.2.1 Các cảm biến trên h thống cung cấp nhiên liệu của xe Lexus L400
V8…………………………………………………………………………………. 13
3.2.2 Chức năng của ECU………………………………………………….. 19
3.2.3 Bộ chấp hành, điều khiển việc phun xăng dựa trên tín hiệu đưa đến từ bộ
ECU…………………………………………………………………………….. 25
3.2.4. Chuẩn đoán các hỏng thường gặp trên hệ thống cung cấp nhiên
liệu…………………………………………………………………………………. 28
IV. Thiết kế đồ gá động cơ .........................................................................................38
V. Tiến trình thực hiện thực tập…………………………………………………… 41
VI. Kết luận và nhận xét…………………………………………………………… 42
Giáo Viên HD: Nguyễn Tiến Hán – Sinh Viên TH: Nguyễn Văn Hùng
MSSV: 0341030073 1
hệ thống phun xăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống phun xăng - Người đăng: Nguyễn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
hệ thống phun xăng 9 10 373