Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG SẤY PHUN

Được đăng lên bởi Trịnh Văn Trường
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2293 lần   |   Lượt tải: 17 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT - ĐIỆN LẠNH

KỸ THUẬT SẤY
GVHD:

ĐỀ TÀI BÁO CÁO:
HỆ THỐNG SẤY PHUN
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
Quá trình sấy phun là quá trình chuyển đổi dòng nhập liệu dạng lỏng thành
sản phẩm dạng bột. Dòng nhập liệu được phân tán thành những hạt nhỏ li ti nhờ cơ
cấu phun sương. Cơ cấu phun sương thường có dạng đĩa quay hoặc vòi áp lực.
Những hạt lòng phun ra ngay lập tức tiếp xúc với dòng khí nóng, kết quả là hơi
nước được bốc đi nhanh chóng nhưng nhiệt độ của vật liệu vẫn được duy trì ở mức
thấp. Nhờ vậy mà vật liệu được sấy khô mà không làm thay đổi đáng kể tính chất
của sản phẩm. Thời gian sấy khô các hạt lòng dạng sương trong sấy phun nhanh
hơn nhiều so với các quá trình sấy khác.
I.

Kỹ thuật sấy
Page 1

Sấy phun gồm 3 quá trình cơ bản sau:
Giai đoạn 1: Chuyển nguyên liệu cần sấy sang dạng sương mù( các hạt lỏng
phân tán trong không khí ) nhờ cơ cấu phun sương trong thiết bị sấy phun. Hiện
nay có 3 cơ cấu phun sương: đầu phun li tâm, đầu phun 1 dòng, đầu phun 2 dòng.
Kích thước các giọt nhỏ sau giai đoạn phun sương dao động trong khoảng 10 ÷ 200
µm
Giai đoạn 2: Hòa trộn sương mù với dòng tác nhân sấy trong buồng sấy. Đây
chính là giai đoạn tách ẩm ra khỏi nguyên liệu. Do nguyên liệu được phun sương
nên diện tích tiếp xúc giữa các giọt lỏng và tác nhân sấy là rất lớn. Do đó ẩm trong
nhiên liệu được bay hơi nhanh chóng. Thời gian diễn ra tách ẩm từ vài giây tới hai
chục giây.
Giai đoạn 3: Tách sản phẩm ra khỏi dòng tác nhân sấy. Người ta có thể sử
dụng cyclone, túi lọc hoặc phương pháp kết tủa trong trường tĩnh điện, phổ biến
nhất là sử dụng cyclone. Hiệu suất thu hồi sản phẩm trong thiết bị sấy phun dao
động trong khoảng 90÷98%.
II.
CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG SẤY PHUN
Hệ thống phun sương bao gồm cơ cấu phun sương, hệ thống quạt hút,
caroliphere cấp nhiệt cho tác nhân sấy, buồng sấy, bộ phân để thu hồi sản
phẩm(cyclone, lọc túi,…) và hệ thống xử lý khí thải (tùy theo yêu cầu). Trong đó
cơ cấu phun sương và buồng sấy phun là bộ phận quan trọng và đặc trưng nhất cho
hệ thống sấy phun, những bộ phận còn lại cũng tương tự như các hệ thống sấy
khác.
1. Cơ cấu và phương pháp phun sương
Cơ cấu phun vừa có chức năng đưa vật liệu vào buồng sấy, vừa là kết cấu
tạo sương mù. Giai đoạn tạo sương mù đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình
sấy phun. Nguyên liệu sấy được phun thành những hạt rất nhỏ vào dòng tác nhân
trong buồng sấy làm tăng sự tiếp xúc giữa 2 pha, cường độ sấy rất cao, thời gian
sấy rất ng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT - ĐIỆN LẠNH
KỸ THUẬT SẤY
GVHD:
ĐỀ TÀI BÁO CÁO:
HỆ THỐNG SẤY PHUN
I. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
Quá trình sấy phun là quá trình chuyển đổi dòng nhập liệu dạng lỏng thành
sản phẩm dạng bột. Dòng nhập liệu được phân tán thành những hạt nhỏ li ti nhờ cơ
cấu phun sương. Cơ cấu phun sương thường có dạng đĩa quay hoặc vòi áp lực.
Những hạt lòng phun ra ngay lập tức tiếp xúc với dòng khí nóng, kết quả là hơi
nước được bốc đi nhanh chóng nhưng nhiệt độ của vật liệu vẫn được duy trì ở mức
thấp. Nhờ vậy mà vật liệu được sấy khô mà không làm thay đổi đáng kể tính chất
của sản phẩm. Thời gian sấy khô các hạt lòng dạng sương trong sấy phun nhanh
hơn nhiều so với các quá trình sấy khác.
Kỹ thuật sấy
Page 1
HỆ THỐNG SẤY PHUN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG SẤY PHUN - Người đăng: Trịnh Văn Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
HỆ THỐNG SẤY PHUN 9 10 247