Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THỦY LỰC

Được đăng lên bởi vuongnc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỆ THỐNG THỦY LỰC
VPTECH nhà sãn xuất chế tạo các hệ thống thủy lực uy tín có trình độ th ủy lực cao. Chúng tôi chuyên
thiết kế lắp đặt bộ nguồn thủy lực , bàn nâng , máy đột , máy dập , máy cán tôn , máy cu ốn ...Đến v ới
chúng tôi quý khách được tư vấn tận tình chu đáo và lắp đặt tận nơi cung cấp đầy đủ linh kiện để quý
khach có thê lắp đặt một hệ thống thủy lực theo ý muốn. '' VPTECH siêu thị th ủy l ực - khí nén trong t ầm
mắt bạn ''.
+Tư vấn ráp đặt hệ thống thủy lực :

BASIC POWER UNIT SYMBOL
1 Thùng dầu ( Tank ) :
+Chúng tôi thiết kế chế tạo thùng chứa dầu theo tiêu chuẩn kích thước và thể tích nhỏ đến lớn khác
nhau như 80 lít ,100 lít , 1000 lít , 3000 lít... Cung c ấp đủ l ưu l ượng cho quá trình b ơm và xã d ầu th ủy
lực.

MINI POWER UNITS

POWER UNIT 4000 LIT
+Thùng dầu được trang bị các linh kiện lọc dầu và thước đo dầu của các hãng uy tín nh ư HYDAC ,
CESCO ... Đãm bảo đo chính xác lượng dầu và lọc làm sạch dầu bẩn bảo v ệ h ệ th ống th ủy l ực m ột
cách tốt nhất:

Thước dầu LS 3'' & LS 7'' (Fluid Level & Temperature Gauges)

Lọc đường áp MF series ( MF type Suction Filters )

Lọc dầu hồi về ( Return Filter )

Giải nhiệt dầu ( Plate-Fin Heat Exchangers)
2-Bơm ( PUMP ) : Chức năng của bơm trong hệ thống th ủy lực là tạo áp. Chúng tôi cung c ấp t ất c ả các
loại bơm với mức áp cao thấp các nhau như : bơm lá , bơm cánh g ạt , b ơm pittông ...Sau đây chúng tôi
xin giới thiệu một số loại bơm tạo áp thông dụng sau :
I : BƠM BÁNH RĂNG BODEN-VPTECH ( GEAR PUMP BODEN-VPTECH )

BAP 1.5 BODEN SERIES

BHP 2.5 BODEN SERIES

BAP 1.0 BODEN SERIES

BODEN-VPTECH đa dạng về kiểu dáng và kích thước

BODEN-VPTECH hai tầng

BODEN-VPTECH phù hợp với xe nâng và bộ nguồn thủy lực

+Bơm bánh răng BODEN-VPTECH là loại bơm độc quyền do chúng tôi cung cấp phong phú về ki ểu
dáng kích thước và lưu lượng ( từ 2.1 lít tới 100 lít ),áp lên t ới 250 Bar. Quý khách có th ể hòan tòan yên
tâm về mẩu mã kiểu dáng chất lượng.Với giá cả hợp lý bơm BODEN-VPTECH là sự lựa ch ọn hàng đầu
cho các hệ thống thủy lực, bộ nguồn, xe nâng ....
II : BƠM LÁ ( VANE PUMP )

...
H TH NG TH Y L C
VPTECH nhà sãn xu t ch t o các h th ng th y l c uy tín có trình th y l c cao. Chúng tôi chuyên ế độ
thi t k l p t b ngu n th y l c , bàn nâng , máy t , máy d p , máy cán tôn , máy cu n ... n v i ế ế đặ độ Đế
chúng tôi quý khách c t v n t n tình chu áo và l p t t n n i cung c p y linh ki n quý đượ ư đ đặ ơ đầ đủ để
khach có thê l p t m t h th ng th y l c theo ý mu n. '' VPTECH siêu th th y l c - khí nén trong t m đặ
m t b n ''.
+T v n ráp t h th ng th y l c :ư đặ
BASIC POWER UNIT SYMBOL
1 Thùng d u ( Tank ) :
+Chúng tôi thi t k ch t o thùng ch a d u ế ế ế theo tiêu chu n kích th c th tích ướ nh n l n khác đế
nhau nh 80 lít ,100 lít , 1000 lít , 3000 lít... Cung c p l u l ng cho quá trình b m xã d u th yư đủ ư ượ ơ
l c.
HỆ THỐNG THỦY LỰC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THỦY LỰC - Người đăng: vuongnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HỆ THỐNG THỦY LỰC 9 10 207