Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ

Được đăng lên bởi phanhung
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 7340 lần   |   Lượt tải: 76 lần
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
I. LY HỢP
1) Ly hợp trờn xe con
a) Ly hợp ma sỏt
H1

H3

H2

1

H4

H5

2

b) Cơ cấu điều khiển

H6

H7

H9

H8
3

H10

H11

4

H13
H12

H14

H15

5

2) Trờn xe tải thụng dụng

H17

H16

6

H18

H19

H20

7

Dẫn động
H21

H22

H23

8

H25

H24

H26

H27
9

Ly hợp hai đĩa trờn xe ụ tụ tải cú tải trọng lớn

H29

H28
10

1. X−ơng đĩa ; 2. Đĩa
ép trung gian ; 3.
Bulông hạn chế ; 4.
Đĩa ép ngoài ; 5.
Càng nối ; 6. Đòn mở
ly hợp ; 7. Lò xo đỡ
tấm chặn ; 8. ống
bơm mỡ ; 9. Vòng bắt
lò xo với tấm chặn ;
10. Bi “T” ; 11. Lò xo
hồi vị khớp nối ; 12.
Khớp nối ; 13. Càng
mở ly hợp ; 14. Tấm
chặn đầu đòn mở ;
15. Trục của càng mở
ly hợp ; 16. Lò xo ép ;
17. Vỏ trong ly hợp ;
18. Đệm cách nhiệt ;
19. Bulông bắt chặt
vỏ ly hợp với bánh đà
; 20. Nắp của cácte ly
hợp ; 21. Bánh đà ;
22. Đĩa ma sát ; 23.
Trục ly hợp ; 24.
Moayơ ; 25. Lò xo
giảm chấn ; 26. Tấm
đĩa ; 27. Bulông bắt
đòn tách đĩa ép trung
gian.

Cấu tạo một số chi tiết

H30
H31

H33
H32

11

II. HỘP SỐ CƠ KHÍ ĐIỀU KHỈỂN BẰNG TAY
1. Hộp số hai trục
H34

H35

H36
12

H37

H38

H39

13

H42

H40

H43

H41

14

2. Hộp số ba trục
H44

H45
H46

15

H47

H48

16

3. Hộp số cú nhiều số truyền

H49

17

H50

H51

18

4. Dẫn động và điều khiển hộp số

H52
H53

H54

19

H55

H56

H57

20

Cơ cấu định vị và khúa hóm
H58

Nạng gμi số
Chốt định vị
Bi định vị
Trục tr−ợt

H58

Bi định vị
Trục tr−ợt
Lò xo tỳ
Trục tr−ợt

Nạng gμi số

Nạng gμi số

Trục tr−ợt

H59

Nạng gμi số

H60

H61
21

H63

H62

22

Đồng tốc quỏn tớnh

H65

H64

23

H66

H67

24

III. HỘP SỐ THỦY LỰC

H68

H69

25

1. Biến mụ men

H70

H71

H72

26

H73

Cấu tạo và nguyờn lý làm việc của biến mụ

H74

H75

H77
H76

27

H79

H80

H78

H81
28

2. Hộp số hành tinh
Cơ cấu hành tinh và cỏch tạo tỷ số truyền

H82

N
H
G

H83

M

H84

29

H85

H86

H87
H88

30

Hộp số xe Matiz

H89

31

Cỏc trạng thỏi đi số
H92

H93
H90

H94

H91

32

Cấu tạo một số chi tiết và nguyờn lý làm việc
H97

H95

H96

33

H98

H99

H100

34

IV. HỘP PHÂN PHỐI
1. Hộp phõn phối hai trục ra

H101

35

Sơ đồ bố trớ loại giỏn đoạn (2WD) và loại thường xuyờn ( 4WD)

V μo

Vμo

Tr−ớc

Tr−ớc

H103

Vμo

Tr−ớc
Sau

Sau

Vμo

Sau

Vμo
Sau

H102

Tr−ớc

Tr−ớc
Sau

Vμo
trục chủ động;

trục bị động

Tr−ớc
Sau

H104

H105

36

H107

H106

H108

37

H109

38

2. Hộp phõn phối 3 trục ra

H110

39

V. TRỤC CÁC ĐĂNG
1. Trục cỏc đăng và khớp cỏc đăng khỏc tốc

H112

H111

H113

H114

40

H115

H116
H117

41

2. Trục cỏc đăng và khớp cỏc đ...
H THNG TRUYN LC TRÊN Ô TÔ
I. LY HP
1) Ly hp trên xe con
a) Ly hp ma sát
H3
H1
H2
1
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ - Người đăng: phanhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TRÊN Ô TÔ 9 10 76