Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống tưới cây tự động

Được đăng lên bởi nguyenthanhtruyen1995
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng Quát 89V51RB2











128 byte bộ nhớ dữ liệu (RAM).
4 Kbyte bộ nhớ chương trình (ROM).
Bộ nhớ dữ liệu ngoài 64 Kbyte.
Bộ nhớ chương trình bên ngoài 64 Kbyte.
2 bộ định thời 16 bit.
4 port xuất nhập 8 bit.
5 nguồn ngắt.
1 bộ giao tiếp nối tiếp.
210 bit được định địa chỉ.
Bộ xử lý bit.

Bộ nhớ dữ liệu bên trong
(RAM).







Dung lượng : 128 Kbyte, địa chỉ truy
xuất: 00H – 7Fh. Được chia ra :
+ 00H – 1FH : Các dãy thanh ghi.
+ 20H - 2FH : Vùng RAM định địa chỉ.
+ 30H – 7FH : Vùng RAM đa chức năng.
Đặc điểm : Mất dữ liệu khi mất nguồn
cung cấp.

Bộ nhớ chương trình bên
trong (ROM)






Dung lượng : 4Kbyte, địa chỉ truy xuất
000H – FFFH.
Có khả năng lập trình và thay đổi
chương trình bởi người lập trình.
Đặc điểm : Không mất nội dung khi mất
nguồn cung cấp.

Chức năng các chân của chip









1 – 8 : Port 1 : Xuất nhập dữ liệu cơ bản.
9 : Chân Reset : đưa chương trình về 00H.
10 – 17 : Port 3 : có 2 chức năng :
+ Xuất nhập dữ liệu.
+ Port điều khiển .
18 : Ngõ vào xung nhịp.
19 : Ngõ ra xung nhip.
20 : power ( 0 Volt ).

Chức năng các chân của chip












21 – 28 : Port 2 : Có 2 chức năng:
+ Xuất nhập dữ liệu.
+ Địa chỉ Byte cao.
29 ( Psen ) : Cho phép đọc mã lệnh từ bộ nhớ ngoài.
30 ( ALE ) : Cho phép chốt trong việc giải mã địa chỉ.
31 ( EA ) : Cho phép sử dụng bộ nhớ chương trình bên
ngoài.
32 – 39 : Port 0 : Có 2 chức năng :
+ Xuất nhập dữ liệu.
+ Địa chỉ byte thấp và ngõ vào dữ liệu.
40 power ( 5VDC ).

Một số thanh ghi chức năng
đặc biệt.








A : Thanh ghi tích luỹ.
B : Cùng với thanh ghi A thực hiện các
phép toán nhân, chia,…
PSW : Thanh ghi trạng thái từ.
SP : Con trỏ ngăn xếp.
PC : Bộ đếm chương trình.
DPTR : Con trỏ dữ liệu.

Tổng quát về tập lệnh







Bao gồm 256 lệnh :
+ Sao chép dữ liệu.
+ Số học.
+ Logic.
+ Xử lý byte,bit.
+ Rẽ nhánh có và không có điều kiện.

Bộ định thời











2 bộ định thời hoạt động độc lập nhau và độc lập với
chương trình.
Có 2 chức năng chính :
+ Tạo thời gian trể ( Timer ).
+ Đếm sự kiện ( Counter ).
Hoạt động ở 4 chế độ :
+ 0 : 13 bit
+ 1 : 16 bit
+ 2 : 8 bit tự động nạp lại
+ 3 : định thời chia sẽ.

Các thanh ghi của bộ định thời






TMOD : Thanh ghi chọn chế độ định
thời.
TCON : Điều khiển bộ định thời.
TLx : Byte thấp của bộ định thời.
THx: Byte cao của bộ định thời.

Port nối tiếp











Chức năng : Chuyển dữ liệu từ song song
sang nối tiếp và ngược lại.
Giao tiếp nối tiếp thông qua chân RxD và
TxD.
Hoạt độn...
Tổng Quát 89V51RB2
128 byte bộ nhớ dữ liệu (RAM).
4 Kbyte bộ nhớ chương trình (ROM).
Bộ nhớ dữ liệu ngoài 64 Kbyte.
Bộ nhớ chương trình bên ngoài 64 Kbyte.
2 bộ định thời 16 bit.
4 port xuất nhập 8 bit.
5 nguồn ngắt.
1 bộ giao tiếp nối tiếp.
210 bit được định địa chỉ.
Bộ xử lý bit.
hệ thống tưới cây tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống tưới cây tự động - Người đăng: nguyenthanhtruyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
hệ thống tưới cây tự động 9 10 10