Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống UPS Liebert NX

Được đăng lên bởi lmtu_dl
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2004 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Các chế độ hoạt động của UPS Liebert NX -30kVA

UPS EMERSON Liebert NX 30KVA
MÔ TẢ TỔNG QUÁT
1. Giới thiệu:
UPS Liebert NX là UPS được thiết kế hoạt động ở trạng thái on-line, chuyển
đổi kép, được sử dụng để cung cấp điện năng cho các hệ thống cần nguồn cung
cấp liên tục tránh bị gián đoạn điện năng trong quá trính làm việc. Thường
được sử dụng cho các hệ thống mạng thông tin, ngân hàng dữ liệu... UPS cung
cấp nguồn Ac liên tục chất lượng cao, ổn định và không bị gián đoạn. Nguồn
điện ra từ UPS không bị nhiễu, tăng giảm bất ổn như nguồn điện lưới.
Hệ thống UPS sử dụng công nghệ PWM (Pulse witdth moulation) chuyển đổi
kép, tần số cao mới nhất và cống nghệ DSP (Digital signal processor ) làm tăng
độ tin cậy và làm cho việc vận hành dễ dàng hơn.
Sơ đồ ( 1 pha) của hệ thống UPS Liebert NX được mô tả như hình sau:

1.1 Nguyên lý hoạt động :
Như hình trên nguồn điện lưới AC được chỉnh lưu thành nguồn DC.
Bộ biến tần ( inverter) chuyển đổi nguồn DC từ bộ chỉnh lưu hoặc từ hệ
thống Accu trở lại thành nguồn AC và cung cấp cho tải . Nguồn điện

1

Các chế độ hoạt động của UPS Liebert NX -30kVA

Accu cung cấp cho tải qua bộ inverter khi nguồn điện lưới bị mất. Nguồn
điện lưới củng có thể cung cấp độc lập cho tải qua mạch “ static bypass”.
Nếu cần bảo dưỡng hoặc sữa chữa vẫn có thể cấp điện cho tải mà không
bị gián đoạn bằng cánh chuyển qua chế độ bảo dưỡng ( maintenance
bypass ) bằng cách đóng switch “ maintenace bypass” , dòng điện lưới sẽ
được cấp thẳng cho tải không qua mạch UPS.
1.2 Static Transfer switch:
Khối mạch điện STS trong hình bên trên chứa các chuyển mạch điều
khiển điện tử cho phép tải được kết nối hoặc với đầu ra inverter hoặc với
nguồn điện bypass qua mạch “static bypass”. Khi hệ thống UPS hoạt
động bình thường tải được nối với inverter, nhưng trong trường hợp quá
tải UPS hoặc inverter có lỗi, tải sẽ được tự động chuyển qua mạch
bypass.
Trong điều kiện hoạt động bình thường , để dòng cung cấp không bị gián
đoạn khi chuyển đổi giữa inverter và bypass đầu ra inverter và bypass
phải được đồng bộ hóa hoàn toàn. Điều này đạt được thông qua biến tần
điều khiển điện tử, thực hiện theo dõi tần số biến tần với nguồn điện
bypass, cho phép nằm trong một dãi tần số chấp nhận được.
Mạch điều khiển bằng tay “maintenance bypass” được tích hợp trong
UPS cho phép các tải trọng vẫn được cấp nguồn qua mạch này trong khi
UPS tắt để bảo trì, sữa chữa…

--------------------------------------♣♣♣---------------------------------------

2

Các chế độ hoạt động của UPS Lieb...
Các chế độ hoạt động của UPS Liebert NX -30kVA
UPS EMERSON Liebert NX 30KVA
MÔ TẢ TỔNG QUÁT
1. Giới thiệu:
UPS Liebert NX là UPS được thiết kế hoạt động ở trạng thái on-line, chuyển
đổi kép, được sử dụng để cung cấp điện năng cho các hệ thống cần nguồn cung
cấp liên tục tránh bị gián đoạn điện năng trong quá trính làm việc. Thường
được sử dụng cho các hệ thống mạng thông tin, ngân hàng dữ liệu... UPS cung
cấp nguồn Ac liên tục chất lượng cao, ổn định và không bị gián đoạn. Nguồn
điện ra từ UPS không bị nhiễu, tăng giảm bất ổn như nguồn điện lưới.
Hệ thống UPS sử dụng công nghệ PWM (Pulse witdth moulation) chuyển đổi
kép, tần số cao mới nhất và cống nghệ DSP (Digital signal processor ) làm tăng
độ tin cậy và làm cho việc vận hành dễ dàng hơn.
Sơ đồ ( 1 pha) của hệ thống UPS Liebert NX được mô tả như hình sau:
1.1 Nguyên lý hoạt động :
Như hình trên nguồn điện lưới AC được chỉnh lưu thành nguồn DC.
Bộ biến tần ( inverter) chuyển đổi nguồn DC từ bộ chỉnh lưu hoặc từ hệ
thống Accu trở lại thành nguồn AC và cung cấp cho tải . Nguồn điện
1
Hệ thống UPS Liebert NX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống UPS Liebert NX - Người đăng: lmtu_dl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hệ thống UPS Liebert NX 9 10 211