Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Viba số

Được đăng lên bởi baohoangvt-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ưu điểm của hệ thống truyền dẫn vô tuyến
Linh hoạt: có thể triển khai hệ thống truyền dẫn số rất

nhanh và khi không cần thiết có thể tháo gỡ và nhanh chóng
chuyển sang lắp đặt ở vị trí khác của mạng viễn thông. Ưu
điểm này cho phép các nhà khai thác phát triển mạng viễn
thông nhanh chóng ở các vùng cơ sở hạ tầng viễn thông chưa
phát triển với vốn đầu tư thấp nhất.
Di động: chỉ có truyền dẫn vô tuyến mới đáp ứng được thông
tin mọi nơi mọi thời điểm của các khách hàng viễn thông.
Nhu cầu này không ngừng tăng ở thế kỷ 21 khi nhu cầu đi lại
của con người ngày càng tăng.
Ngoài các ưu điểm trên thông tin vô tuyến là phương tiện
thông tin duy nhất cho các chuyến bay vào các hành tinh
khác, thông tin hàng hải, định vị ....

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG VIBA
SỐ

Nhược điểm của hệ thống truyền dẫn vô tuyến
Chịu ảnh hưởng rất lớn vào môi trường truyền dẫn : khí hậu

thời tiết.
Chịu ảnh hưởng rất lớn vào địa hình: mặt đất, đồi núi, nhà
cửa cây cối...
Suy hao trong môi trường lớn
Chịu ảnh hưởng của các nguồn nhiễu trong thiên nhiên: phóng
điện trong khí quyển, phát xạ của các hành tinh khác (khi
thông tin vệ tinh)...
Chịu ảnh hưởng nhiễu công nghiệp từ các động cơ đánh lửa
bằng tia lửa điện
Chịu ảnh hưởng nhiễu từ các thiết bị vô tuyến khác.
Dễ bị nghe trộm và sử dụng trái phép đường truyền thông tin

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG VIBA
SỐ
Sơ đồ khối của thiết bị
Sơ đồ khối máy phát
 Sơ đồ khối máy thu
Xử lý baseband
ISI. Mẫu mắt (eye pattern)
Đổi mã
Mã hóa kênh truyền (channel coding)
Scrambler
Chuyển đổi từ nối tiếp ra song song
Điều chế
Khôi phục sóng mang

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG VIBA
SỐ
Tuyến truyền dẫn viba và các thành phần trong hệ thống

viba:
 Một số thông số ảnh hưởng đến tuyến truyền dẫn line of sight

Antenna
 Suy hao trong không gian tự do
 Các ảnh hưởng của khí quyển: Hấp thu, khúc xạ, ống dẫn
 Các ảnh hưởng của địa hình: Phản xạ, vùng Fresnel, tán xạ
 Kỹ thuật phân tập


 Tính toán tuyến truyền dẫn
 Hệ thống bảo vệ (tăng độ tin cậy của tuyến truyền dẫn)
 Phân bố (sắp xếp) kênh truyền vô tuyến
 Đo kiểm chất lượng

I. Sơ đồ khối thiết bị
Baseband Processing

Splitter

SOH
Insert

Scram

Encoder

Modulation

HPA

Up-Mixer

Service Channel
To
Duplexer

BPF

Synthesister
Stand-by Modulator

Stand-by Transmitter

Sơ đồ khối máy phát DMR có dự phòng

To
Duplexer

Baseband Rx
RF
AMP

Mixer

IF
COM

Demod

Adaptive Time
domain Eq

SOH
Extract

Decoder and
Descrambler

DRO
Service Channel
Diversity Rx

BB
Stand-by Receiver

Stand-by Demod

II. XỬ LÝ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống Viba số - Người đăng: baohoangvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ thống Viba số 9 10 818