Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống viễn thông Chương 1 -Giới thiệu - Trương Thu Hương

Được đăng lên bởi Quang Điềm
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3840 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hệ thống viễn thông

Giảng viên: Trương Thu Hương
Bộ môn: Hệ thống viễn thông
Viện Điện tử viễn thông
Email: huong.truong@mail.hut.edu.vn

Sách tham khảo
n 

n 

n 

n 

n 

Phạm Minh Việt, Thái Hồng Nhị, Hệ thống
viễn thông, Nhà xuất bản KHKT 2003
Roger Freeman, Telecom System
Engineering, Wiley-Interscience 2003
Nguyễn Viết Kính, Thông tin số, nhà xuất
bản giáo dục, 2008
Vi ba số, tập 1, nhà xuất bản thông tin và
truyền thông, 2010
Thái Hồng Nhị, Hệ thống thông tin vệ tinh,
nhà xuất bản bưu điện, 2008

Kết quả môn học
Nắm hiểu được kiến thức tổng quan
n  Ứng dụng lý thuyết để thiết kế tuyến thông
tin quang/viba/vệ tinh
n  Kỹ năng làm việc đề tài theo nhóm
n  Kỹ năng thuyết trình
n 

Chương 1:

Tổng quan hệ thống viễn thông
Lịch sử viễn thông
n  Giới thiệu hệ thống viễn thông
n  Nguồn hệ thống tương tự và số
n  Các kiến thức cơ bản
q  Mã hoá và giải mã
q  Điều chế và giải điều chế
q  Ngẫu nhiên hoá
q  Mật mã hoá và giải mật mã
q  Mã đường truyền
n 

Lịch sử
n 
n 

n 
n 
n 
n 
n 
n 

3500BC: bắt đầu, sử dụng Abstract Signs
490 BC: lịch sử viễn thông bắt đầu, sử dụng người đưa tin
(chạy 40 km). Chạy Marathon: 9-490 BC trận đánh ở gần bờ
biển Aegean, gần thị trấn Marathon.
360 BC: Water telegraphs
150 BC: mạng lưới truyền tin bằng khói trên 3000 dặm của đế
quốc La mã
1794: C. Chappe (France) phát triển optical telegraph
1809: Samuel T. von Sömmering, Germany phát triển Electric
telegraph
1840: Samuel F. B. Morse (USA) xây dựng Morse code
1844: chuyển mạch điện tử tự động viết thông tin truyền đi
Samuel F.B. Morse gửi telegraph đầu tiên từ Baltimore tới
Washington, DC: "What hath God wrought?"

Lịch sử
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

1850: Telegraphy vượt biên giới-cáp biển Anh-Pháp
1853: Telegraph wires used in both directions simultaneously
1861: Philipp Reis phát minh điện thoại
1876: Alexander Graham Bell (USA) có phát minh điện thoại
1886: Mỹ: card đục lỗ để chứa dữ liệu
1892: Điện thoại sử dụng quay số, tổng đài ĐT tự động đầu
tiên
1894: truyền tín hiệu không dây dài 2 dặm bởi Marconi
1899: Giám đốc Văn phòng phát minh Mỹ: “Tất cả cái gì có
thể đều đã được phát minh”
1902: thông tin radio toàn thế giới trên tàu thủy (Morse code)
1906: kỷ nguyên điện tử bắt đầu: chỉnh lưu, triode, kđại…

Lịch sử
n 
n 
n 

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

1917: máy phát AM
1919: bộ nhớ 2 với 2 triodes
1922: Các trạm phát sóng quảng bá được thương mại hóa
(Nga, Pháp, Anh, Mỹ)
1927: Tivi điện tử
1928: điều chế FM
1931: truyền hình ảnh...
H thng vin thông
Ging viên: Trương Thu Hương
B môn: H thng vin thông
Vin Đin t vin thông
Email: huong.truong@mail.hut.edu.vn
Hệ thống viễn thông Chương 1 -Giới thiệu - Trương Thu Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống viễn thông Chương 1 -Giới thiệu - Trương Thu Hương - Người đăng: Quang Điềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hệ thống viễn thông Chương 1 -Giới thiệu - Trương Thu Hương 9 10 873