Ktl-icon-tai-lieu

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt NhuộmThảo Nguyên Xanh

Được đăng lên bởi congtymoitruong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Trụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hotline: 0839118552 - 0918755356 - Fax: 0839118579
VP Hà Nội: 25 Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: ĐT: 0433526997
CN Đà Nẵng: 9 Lê Trọng Tấn, P.An Khê , TP. Đà Nẵng
CN Vũng Tàu: E35 Ông Ích Khiêm, P.6, TP. Vũng Tàu
CN Bình Dương: 400 Hoàng Hoa Thám, P.Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, || CN Cần
Thơ: 3 tháng 2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ || CN Long An: 66 Nguyễn Huệ, Phường 1,
Thành phố Tân An, Long An
1/ Quy trình xử lý nước thải dệt nhuộm mẫu tại công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh

Đối với dự án xử lý nước thải dệt nhuộm cần cần lưu ý:
– Vấn đề lựa chọn địa điểm: Do đặc thù hoạt động có sử dụng nhiều nước và thải nước có nhiều
thành phần ô nhiễm, việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án, cần phải đặc biệt lưu ý đến nguồn
cung cấp nước và nơi tiếp nhận nước thải. Nếu địa điểm được lựa chọn không phù hợp, có thể
dẫn tới nguy cơ thiếu nước sạch cung cấp cho các hoạt động chăn nuôi hoặc/và gây ô nhiễm môi
trường
nguồn
nước
mặt
tiếp
nhận
nước
thải.
– Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải: tên, vị trí nguồn tiếp nhận nước thải; đặc điểm địa lý, địa
hình, chế độ thuỷ văn của khu vực xả nước thải kèm theo sơ đồ vị trí địa lý thể hiện các đối
tượng này, có chú giải rõ ràng.

- Bên cạnh đó, dự án cũng cần trình bày cụ thể về địa điểm thực hiện dự án, như khu dân cư; cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hoá, tôn giáo, di tích lịch sử;…Nêu rõ mỗi
tương quan với các đối tượng tự nhiên, Cục Thẩm định và kinh tế, xã hội, công trình công nghiệp
khác. Sơ đồ vị trí dự án trong mối quan hệ vùng (trong phạm vi tương quan ở bản đồ của huyện
hoặc tỉnh, thành phố). Việc mô tả các nội dung nêu trên không chỉ là liệt kê những số liệu và
thông tin liên quan mà cần phải có phân tích, đánh giá cụ thể hơn về các vấn đề sau đây: Vị
trí xây dựng có phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và quy hoạch của địa
phương không?

2/ Xử lý nước thải dệt nhuộm cần làm rõ lượng nước khai thác sử dụng: các nhà máy dệt
nhuộm thường dùng một lượng lớn nước. Các nhà máy dệt nhuộm nói chung đều cần một lượng
nước cấp lớn do vậy cần có thêm giấy phép được sử dụng nguồn nước cấp khi nhà máy đi
vào hoạt động của chính quyền địa phương. Trong trường hợp tự khai thác nước ngầm để xử lý
và sử dụng cũng phải có giấy phép khai thác theo đúng qui định. Thoát nước và vệ sinh môi
trường: Cần mô tả rõ ràng hệ thống thoát nước trong ...
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt Nhuộm
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH
Trụ sở: 158 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hotline: 0839118552 - 0918755356 - Fax: 0839118579
VP Hà Nội: 25 Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội - Hotline: ĐT: 0433526997
CN Đà Nẵng: 9 Lê Trọng Tấn, P.An Khê , TP. Đà Nẵng
CN Vũng Tàu: E35 Ông Ích Khiêm, P.6, TP. Vũng Tàu
CN Bình Dương: 400 Hoàng Hoa Thám, P.Phú Lợi, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, || CN Cần
Thơ: 3 tháng 2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ || CN Long An: 66 Nguyễn Huệ, Phường 1,
Thành phố Tân An, Long An
1/ Quy trình xử lý nước thải dệt nhuộm mẫu tại công ty môi trường Thảo Nguyên Xanh
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt NhuộmThảo Nguyên Xanh - Trang 2
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt NhuộmThảo Nguyên Xanh - Người đăng: congtymoitruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Dệt NhuộmThảo Nguyên Xanh 9 10 187