Ktl-icon-tai-lieu

Hiện trạng và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Hồng Ngân
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 479 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CẢM ƠN
“Lý thuyết đi đôi với thực tiễn” luôn là phương thức quan trọng giúp học
sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố, bổ sung hiểu biết về lý thuyết học
trên lớp và trong sách vở nhằm giúp cho sinh viên ngày càng nâng cao nghiệp
vụ chuyên môn chính mình.
Xuất phát từ nhu cầu đó nên trong thời gian vừa qua em đã tiến hành thực
tốt nghiệp tại công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang. Thời gian
thực tập đã hết và em đã có được kết quả cho riêng mình.
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Hiệu nhà trường,
Ban chủ nhiệm khoa, đặc biệt là cô giáo : Lê Thanh Huyền người đã trực tiếp,
tận tình hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, người đã luôn cố gắng hết
mình vì sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các Bác , các cô chú các anh, chị đang công tác
công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã nhiệt tình giúp đỡ chỉ
đạo để em có được thành công như ngày hôm nay.
Cảm ơn gia đình và người thân của em đã luôn cổ vũ, động viên em trong
thời gian thực tập.
Cảm ơn bạn bè những người đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng em trong
suốt thời gian thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian cũng như khả năng của bản thân có hạn, mà kiến thưc về
công tác bảo vệ môi trường phức tạp và nhạy cảm trong giai đoạn hiện nay, nên
em rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy, các cô và các bạn
để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
Bắc Giang, tháng 5 năm 2012
Sinh viên
Thân Văn Sự

MỤC LỤC
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt.
Danh mục các bảng biểu.
Danh mục các hình ảnh, sơ đồ.
A.PHẦN MỞ ĐẦU...............................................................................................
I. Lý do chọn chuyên đề..........................................................................................
II. Đối tượng, thời gian, nội dung và các phương pháp nghiên cứu......................
III. Mục đích của chuyên đề...................................................................................
IV.Yêu cầu của chuyên đề.....................................................................................
V. Ý nghĩa của chuyên đề......................................................................................

B. NỘI DUNG....................................................................................
Chương 1 : Tổng Quan Và Các Vấn Đề Nghiên Cứu.......................................
1.1.Khái niệm, nguồn gốc, phân loại và tác hại của CTR sinh hoạt.....................
1.1.1...
LỜI CẢM ƠN
“Lý thuyết đi đôi với thực tiễn” luôn là phương thức quan trọng giúp học
sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố, bổ sung hiểu biết về lý thuyết học
trên lớp và trong sách vở nhằm giúp cho sinh viên ngày càng nâng cao nghiệp
vụ chuyên môn chính mình.
Xuất phát từ nhu cầu đó nên trong thời gian vừa qua em đã tiến hành thực
tốt nghiệp tại công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang. Thời gian
thực tập đã hết và em đã có được kết quả cho riêng mình.
Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám Hiệu nhà trường,
Ban chủ nhiệm khoa, đặc biệt là cô giáo : Lê Thanh Huyền người đã trực tiếp,
tận tình hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, người đã luôn cố gắng hết
mình vì sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các Bác , các cô chú các anh, chị đang công tác
công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang đã nhiệt tình giúp đỡ chỉ
đạo để em có được thành công như ngày hôm nay.
Cảm ơn gia đình và người thân của em đã luôn cổ vũ, động viên em trong
thời gian thực tập.
Cảm ơn bạn bè những người đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng em trong
suốt thời gian thực tập tốt nghiệp.
Do thời gian cũng như khả năng của bản thân có hạn, mà kiến thưc về
công tác bảo vệ môi trường phức tạp và nhạy cảm trong giai đoạn hiện nay, nên
em rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy, các cô và các bạn
để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!
Bắc Giang, tháng 5 năm 2012
Sinh viên
Thân Văn Sự
Hiện trạng và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện trạng và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Giang - Người đăng: Nguyễn Thị Hồng Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Hiện trạng và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Giang 9 10 720