Ktl-icon-tai-lieu

hiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước

Được đăng lên bởi Nhok Khó
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1673 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1
ĐỒ ÁN: Thiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước



M ỤC L ỤC

2
ĐỒ ÁN: Thiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước
LỜI NÓI ĐẦU
Amoniac là một hóa chất dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác
nhau. Sự phát xạ của không khí có chứa amoniac vào khí quyển mà không có biện
pháp xử lý, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người và môi trường.
Một phương pháp có hiệu quả cao để xử lý amoniac từ khí thải là yêu cầu cấp
thiết. Những nguồn thải ra khí amoniac bao gồm: quá trình sản xuất phân bón, quá
trình điều chế than cốc sử dụng phương pháp khôi phục sản phẩm phụ, sự đốt cháy
nguyên liệu hóa thạch, quá trình chăn nuôi và những hệ thống làm lạnh sử dụng
amoniac như một môi chất lạnh….Người ta có thể kiểm soát được lượng amoniac ở
những quá trình này bằng nhiều cách như: sử dụng tháp lọc khí ẩm, sử dụng phương
pháp nước ngưng để loại bỏ khí, khôi phục và tái chế những dòng thải, những hệ thống
thu nạp.... Trong đồ án này, em xin trình bày phương pháp sử dụng tháp đệm để hấp
thu NH3.
Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã được sự giúp đỡ tận tình của thầy Tiền
Tiến Nam để giúp em hoàn thành đồ án này. Tuy đã cố gắng hoàn thành tốt đồ án của
mình nhưng em vẫn còn nhiều thiếu sót trong quá trình thực hiện. Mong thầy chỉ bảo
thêm cho em.
Em xin chân thành cảm ơn.

3
ĐỒ ÁN: Thiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về tháp hấp thu
1.1.1

Định nghĩa hấp thu

Trong quá trình sản xuất hóa học thường chúng ta thu được hỗn hợp khí nhiều
cấu tử, muốn tiếp tục gia công chế biến chúng ta phải tách chúng ta thành từng cấu tử.
Ví dụ: như sau khi hóa than ta thu được hỗn hợp khí các chất N 2, H2, H2S, NH3,
CO, CO2…muốn dùng hỗn hợp ấy để tổng hợp NH 3 để sản xuất phân đạm (Ure) ta
phải tách chúng ra.
Có nhiều phương pháp để tách hỗn hợp khí thành cấu tử.
+
+

Phương pháp hóa học.
Phương pháp cơ lý (dựa trên chính chất hóa lỏng ở các nhiệt độ khác nhau).

+
Phương pháp hút: dùng chất lỏng hay chất rắn xốp để hút. Nếu dùng chất lỏng
gọi là quá trình hấp thu, nếu dùng chất rắn gọi là quá trình hấp phụ.
Như vậy hấp thu là quá trình hút khí bằng chất lỏng, khí được hút gọi là chất bị
hấp thu, chất lỏng dùng để hút gọi là dung môi (còn gọi là chất hấp thu), khí không bị
hấp thu gọi là khí trơ. Quá trình như vậy cần sự truyền vật chất từ pha khí vào pha
lỏng. Nếu quá trình xảy tra theo chiều ngược lại, nghĩa là từ pha lỏng vào pha khí ta có
quá trình nhả.
Ví dụ: h...
ĐỒ ÁN: Thiết kế tháp mâm hấp thu NH
3
năng suất 300m
3
/h bằng dung môi nước
M ỤC L ỤC
1
hiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước - Người đăng: Nhok Khó
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
hiết kế tháp mâm hấp thu NH3 năng suất 300m3/h bằng dung môi nước 9 10 381