Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu chỉnh cân bàn điện tử XK3190A12

Được đăng lên bởi lethanhdtdh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH CALIBRATION ĐẦU CÂN XK3190-A12
-

Bấm và giữ # bật nguồn khởi động đến cuối ký tự kiểm tra
Xuất hiện ( d x) ấn tare để chọn bước nhảy  ấn # để nhớ

-

Xuất hiện ( Adload ) đặt khối lượng cân chuẩn lên sàn cân dùng phím
TARE và ZERO để chọn khối lượng.vd 40kg chọn 4000 với p = 0.00
 Ấn # để nhớ.

-

Xuất hiện end  nhấn nút cal sau đầu hiển thị màn hình trở về 0

Xuất hiện ( p x) ấn tare để chọn loại hiển thị  ấn # để nhớ
Xuất hiện ( full ) chọn tải max cho cân  ấn # để nhớ
Xuất hiện ( noload ) chọn điểm 0 cho cân khi đó trên sàn cân ko có
vật gì  ấn # để nhớ .

Quá trình calib hoàn thành
END

...
CÁCH CALIBRATION ĐẦU CÂN XK3190-A12
- Bấm và giữ # bật nguồn khởi động đến cuối ký tự kiểm tra
- Xuất hiện ( d x) ấn tare để chọn bước nhảy n # để nhớ
- Xuất hiện ( p x) ấn tare để chọn loại hiển thị ấn # để nhớ
- Xuất hiện ( full ) chọn tải max cho cân ấn # để nhớ
- Xuất hiện ( noload ) chọn điểm 0 cho cân khi đó trên sàn cân ko có
vật gì ấn # để nhớ .
- Xuất hiện ( Adload ) đặt khối lượng cân chuẩn lên sàn cân dùng phím
TARE và ZERO để chọn khối lượng.vd 40kg chọn 4000 với p = 0.00
Ấn # để nhớ.
- Xuất hiện end nhấn nút cal sau đầu hiển thị màn hình trở về 0
- Quá trình calib hoàn thành
END
Hiệu chỉnh cân bàn điện tử XK3190A12 - Người đăng: lethanhdtdh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hiệu chỉnh cân bàn điện tử XK3190A12 9 10 613