Ktl-icon-tai-lieu

HIỆU QUẢ CỦA BỂ LỌC TỰ RỬA, CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi Le Khac An
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HIỆU QUẢ CỦA BỂ LỌC TỰ RỬA, CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP
CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN
TS. Lƣơng Văn Anh
Trung tâm Quốc Gia nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn
Tóm tắt: Hiện nay công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước nông
thôn
đặc biệt là bể lọc trong trạm xử lý, đòi hỏi phải có cán bộ chuyên môn vận hành và
tâm
huyết. Thực tế có công trình xử lý không hoạt động hoặc hoạt động kém và chất
lượng nước
sau xử lý không đạt yêu cầu phần lớn do công tác quản lý vận hành bể lọc.
Hiệu quả và tuổi thọ của bể lọc phụ thuộc nhiều vào chế độ vận hành và bảo dưỡng,
nhất là quá trình rửa lọc. Bể lọc trong công trình cấp nước tự chảy thường được rửa
bằng nước thuần tuý. Trong thực tế khi rửa lọc phải lấy một phần nước không nhỏ,
do tiết
kiệm nước rửa lọc dẫn đến vật liệu lọc không sạch, bể lọc làm việc không đạt kết
quả
mong muốn, chu kỳ làm việc của bể bị rút ngắn. Mặt khác để giảm chi phí quản lý,
công
tác rửa bể lọc không thường xuyên nên bể lọc hoạt động ngày càng kém, dần xuống
cấp
và không còn tác dụng lọc nước gây ra tắc, tràn bể lọc làm cho chất lượng nước
không
đạt yêu cầu, công xuất xử lý giảm xuống.
Bể lọc tự rửa là tự điều chỉnh quá trình rửa lọc mà không cần sự điều khiển của công
nhân hay các thiết bị tự động phức tạp trong qúa trình làm việc cũng như trong quá
trình
rửa lọc do đó nó giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao hiệu quả làm việc của
trạm xử lý.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Những tồn tại của công nghệ xử lý bằng bể lọc:
Bể lọc chậm thường được áp dụng để xử lý nước mặt không dùng phèn chất lượng
nước có hàm lượng cặn đến 50 mg/l và độ màu đến 500 CTU. Chất lượng nguồn
nước
mặt phụ thuộc vào chế độ mưa, sau mỗi trận mưa hàm lượng cặn tăng rất cao. Điều
này
ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ làm việc của bể lọc chậm, gây tắc bể lọc khi hàm
lượng
cặn tăng cao.
Quản lý, vận hành bể lọc chậm bằng phương pháp thủ công, sử dụng màng lọc để
xử
lý vi sinh nên thời gian giữa hai lần rửa bể kéo dài (từ 1 ÷ 3 tháng). Sau mỗi đợt
mưa,
hàm lượng cặn rất nhiều cộng với trình độ quản lý và kinh phí vận hành có hạn của
các
đơn vị quản lý hệ thống cấp nước nông thôn dẫn đến nhanh hỏng bể lọc.
Đối với công nghệ xử lý nước bằng bể lọc nhanh, vấn đề sử dụng vật liệu lọc và
quản lý,
vận hành, bảo dưỡng là rất quan trọng, quyết định tới chất lượng nước xử lý và sự
hoạt động
của bể lọc.
Với đặc điểm dân cư ở vùng nông thôn nước ta còn nghèo, mà việc xây dựng các
công
trình cấp nước chủ yếu do người dân đóng góp do vậy tư tưởng và xu hướng thiết kế
xây
dựng các công trình ...
HIỆU QUẢ CỦA BỂ LỌC TỰ RỬA, CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP
CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN
TS. Lƣơng Văn Anh
Trung tâm Quốc Gia nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn
Tóm tắt: Hiện nay công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp nước nông
thôn
đặc biệt là bể lọc trong trạm xử lý, đòi hỏi phải có cán bộ chuyên môn vận hành và
tâm
huyết. Thực tế có công trình xử lý không hoạt động hoặc hoạt động kém và chất
lượng nước
sau xử lý không đạt yêu cầu phần lớn do công tác quản lý vận hành bể lọc.
Hiệu quả và tuổi thọ của bể lọc phụ thuộc nhiều vào chế độ vận hành và bảo dưỡng,
nhất là quá trình rửa lọc. Bể lọc trong công trình cấp nước tự chảy thường được rửa
bằng nước thuần tuý. Trong thực tế khi rửa lọc phải lấy một phần nước không nhỏ,
do tiết
kiệm nước rửa lọc dẫn đến vật liệu lọc không sạch, bể lọc làm việc không đạt kết
quả
mong muốn, chu kỳ làm việc của bể bị rút ngắn. Mặt khác để giảm chi phí quản lý,
công
tác rửa bể lọc không thường xuyên nên bể lọc hoạt động ngày càng kém, dần xuống
cấp
và không còn tác dụng lọc nước gây ra tắc, tràn bể lọc làm cho chất lượng nước
không
đạt yêu cầu, công xuất xử lý giảm xuống.
Bể lọc tự rửa là tự điều chỉnh quá trình rửa lọc mà không cần sự điều khiển của công
nhân hay các thiết bị tự động phức tạp trong qúa trình làm việc cũng như trong quá
trình
rửa lọc do đó nó giúp giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao hiệu quả làm việc của
trạm xử lý.
HIỆU QUẢ CỦA BỂ LỌC TỰ RỬA, CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HIỆU QUẢ CỦA BỂ LỌC TỰ RỬA, CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN - Người đăng: Le Khac An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
HIỆU QUẢ CỦA BỂ LỌC TỰ RỬA, CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC NÔNG THÔN 9 10 628