Ktl-icon-tai-lieu

hiệu ứng phi tuyến trong truyền thông quang

Được đăng lên bởi feteler
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 2701 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang

Contents
1

Tổng quan

2

Các hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang

3

Một số biện pháp giảm thiểu

Tổng quan
 Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang xảy ra do
sự thay đổi hệ số khúc xạ trong sợi và hiện
tượng tán xạ không đàn hồi.
 Hiệu ứng quang được gọi là phi tuyến nếu các
tham số của nó phụ thuộc vào cường độ ánh
sáng (công suất)

Phân loại

- Phát sinh do tác động
qua lại giữa các sóng ánh
sáng với các phonon
(rung động phân tử)
trong môi trường silica
- Tán xạ Rayleigh: tán xạ
do kích thích Brillouin
(SBS) và tán xạ do kích
thích Raman (SRS).

Hiệu ứng
phi tuyến

- Sinh ra do sự phụ thuộc của chiết
suất vào cường độ điện trường hoạt
động, tỉ lệ với bình phương biên độ
điện trường(Kerr).
- Hiệu ứng tự điều pha (SPM - SelfPhase Modulation), hiệu ứng điều chế
xuyên pha (CPM - Cross- Phase
Modulation) và hiệu ứng trộn 4 bước
sóng (FWM - Four-Wave Mixing).

Phân loại

Các thông số liên quan

 Chiều dài hiệu dụng Leff
 Diện tích hiệu dụng Aeff
 Cường độ hiệu dụng Ieff

Chiều dài hiệu dụng
Hầu hết các hiệu ứng phi tuyến xảy ra ngay trong khoảng
đầu của sợi quang và giảm đi khi tín hiệu lan truyền.
Giả sử:
Pin: công suất truyền trong sợi quang
=> P(z) = Pin exp(−αz) là công suất tại điểm z trên tuyến,
với α là hệ số suy hao. L được kí hiệu là chiều dài thực
của tuyến. Chiều dài hiệu dụng của tuyến được kí hiệu là
Leff được định nghĩa như sau:
L

Pin Leff  P( z )dz
z 0

Leff

1  e L



Trong hệ thống với bộ khuếch đại quang:
l: amplifiers spaced distance

Leff

1  e  z L


l

Diện tích hiệu dụng
- Diện tích vùng lõi hiệu dụng Aeff (để giảm ảnh hưởng của các
hiệu ứng phi tuyến thì phải tăng diện tích hiệu dụng của sợi)

Aeff 

rdr d I (r ,  )


r

2
rdr
d

I
(r , )

r 

I(r, θ): intensity
r, θ : polar coordinates
- Công thức rút gọn: Aeff ≈ πw02
W0: bán kính trường mốt

Cường độ hiệu dụng
Ieff = P/Aeff
- P: công suất xung
-Diện tích hiệu dụng của SMF khoảng 85 µm2 và của DSF
khoảng 50 µm2.
(Các sợi quang bù tán sắc có diện tích hiệu dụng nhỏ hơn và do
đó có ảnh hưởng phi tuyến lớn hơn.)

Phần 2:
Các loại hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang

Phân loại
• Nhóm hiệu ứng tán xạ không đàn hồi:
• Tán xạ do kích thích Raman- SRS
• Tán xạ do kích thích Brillouin- SBS

• Nhóm hiệu ứng khúc xạ phi tuyến:
• Hiệu ứng tự điều pha SPM
• Hiệu ứng điều chế xuyên pha CPM
• Hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM

Nhóm hiệu ứng tán xạ
không đàn hồi

Đặc trưng bởi:
 Hệ số độ lợi g (m/w)
 Độ rộng phổ Δf (đối với độ lợ...
Hiệu ứng phi tuyến trong sợi quang
hiệu ứng phi tuyến trong truyền thông quang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiệu ứng phi tuyến trong truyền thông quang - Người đăng: feteler
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
hiệu ứng phi tuyến trong truyền thông quang 9 10 562