Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu ứng powerpoint đẹp

Được đăng lên bởi kientrantrung96
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1787 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Từ A tới Z
Hi vọng mang đến cho bạn
sự ngạc nhiên và thích thú

 Slide trình diễn các hiệu ứng từ A – Z
 Đây là tham khảo tốt nhất trong việc tạo và

sử dụng các hiệu ứng
 Công cụ duy nhất được dùng đến là
PowerPoint, hoàn toàn không dùng
animated gifs, video hoặc các file flash

Hãy mở loa và nhấn phím Enter để bắt đầu…

Thành
phần

- Slide gồm 9 WordArt “Advancing” xếp chồng lên
nhau
- Với mỗi WordArt, chọn Format, WordArt và chọn
độ dày nét vẽ tăng dần

Hiệu
ứng

- Sau đó, chọn cả 9 đối tượng này  Custom
Animation  Add Effect  Entrance, Appear  Chọn
Start With Previous hoặc Start After Previous và
Delay thích hợp

Animating
Animating
Thành - Textbox : Animating, màu trắng
phần
- 9 Textbox của 9 kí tự A, n, i, … với 9 màu khác nhau.
Khéo léo chồng khít lên Textbox màu trắng bên dưới
Hiệu
- Chọn 9 Textbox của 9 kí tự  Custom Animation 
ứng
Add Effect  Emphasis  Wave. Chọn Speed và Delay
tùy ý. Vẫn chọn 9 Textbox này  Draw, Order, Send
to Back

Attending
Attending
Thành - Textbox : Attending, màu trắng
phần
- 9 Textbox của 9 kí tự A, t, t, … màu xanh nhạt.
Khéo léo chồng khít lên Textbox màu trắng bên dưới
Hiệu
- Với mỗi Textbox của 9 kí tự  Custom Animation 
ứng
Add Effect : * Entrance, Appear
* Motion, Path vẽ đường chạy thích hợp
- Vẫn chọn 9 Textbox này  Draw, Order, Send to
Back. Tất cả các hiệu ứng chọn Start with Previous

Thành
phần
Hiệu
ứng

- Dòng chữ Autoshapino được thiết kế bằng cách ghép
các đối tượng trong menu Insert, AutoShapes
- Chọn tất cả đối tượng  Custom Animation  Add
Effect : * Entrance, Appear
* Xen kẻ giữa Start After Previous và Start
With Previous
- Chú ý phối hợp thứ tự xuất hiện của các đối tượng
tùy ý sao cho đẹp mắt

Thành - 9 Textbox B, o, u, … được thiết kế từ bên ngoài Slide
phần
Hiệu
- Chọn 9 Textbox này  Custom Animation  Add Effect
ứng
 Motion Paths  More Motion Paths  Bounce Right
- Điều chỉnh và bóp dẹp đường chạy của mỗi đối tượng
- Chọn Textbox “g”  Custom Animation  Add Effect
 Emphasis  Spin (Amount Quarter Spin Clockwise).
Sau đó Add Effect lần nữa  Motion Path để nó di
chuyển xuống sát vạch màu đỏ

BU
BU
BU
Thành
phần

­ Sử

Hiệu
ứng

­ Chọn

I
I
I

LD
LD
LD

I
I
I

NG
NG
NG

dụng Toolbar Drawing,
AutoShapes và 3D Style như hình vẽ để thiết
kế 24 Rounded Rectangle với nội dung màu sắc như mẫu
tất cả 24 đối tượng  Custom Animation  Add
Effect  Entrance  Flip
­ 3 Rounded Rectangle “B” chọn Start After Previous,
phần còn lại chọn Start With Previous

Thành
phần
Hiệu
ứng

Các ...
Từ A tới Z
Từ A tới Z
Hi vọng mang đến cho bạn
Hi vọng mang đến cho bạn
sự ngạc nhiên và thích thú
sự ngạc nhiên và thích thú
Hiệu ứng powerpoint đẹp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu ứng powerpoint đẹp - Người đăng: kientrantrung96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Hiệu ứng powerpoint đẹp 9 10 14