Ktl-icon-tai-lieu

hình học hoạ hình cơ bản

Được đăng lên bởi Dương Mạnh Kiên
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRѬӠNG ĈҤI HӐC QUӔC Tӂ HӖNG BÀNG
----oOo----

KHOA KIӂN TRÚC
Ĉ͙ ć˿ng chi ti͗t:

HÌNH HӐC HӐA HÌNH

ThS.KTS. NGUYӈN PHѬӞC DӴ

Trѭӡng ĈH Quӕc TӃ Hӗng Bàng

Khoa KiӃn trúc

MӨC LӨC
CHЎІNG IǦ HÌNH CHIϸU THϲNG GÓC .......................................................................... 3
I.1Ͳ PhӇҿng pháp hình chiұu thҫng góc.................................................................. 3
I.1.1Ͳ Các phép chiұu .................................................................................................... 3
I.1.2Ͳ Biҳu diҴn Ĝiҳm bҪng phӇҿng pháp hình chiұu thҫng góc ................................. 5
I.1.3Ͳ Biҳu diҴn ĜӇӁng thҫng bҪng phӇҿng pháp hình chiұu thҫng góc .................... 6
I.1.4Ͳ Biҳu diҴn mҭt phҫng bҪng phӇҿng pháp hình chiұu thҫng góc ........................ 9
I.2Ͳ Bài toán vҷ trí ................................................................................................. 13
I.2.1Ͳ Giao tuyұn cӆa 2 mҭt phҫng.............................................................................13
I.2.2Ͳ Giao cӆa ĜӇӁng thҫng vӀi mҭt phҫng ..............................................................13
I.2.1Ͳ Qui ӇӀc vҲ thҤy khuҤt trên hình chiұu.............................................................15
I.3Ͳ Bài toán vҲ lӇӄng .......................................................................................... 16
I.3.1Ͳ Xác Ĝҷnh ĜҾ dài cӆa ĜoҢn thҫng .......................................................................16
I.3.2Ͳ Hình chiұu cӆa góc vuông .................................................................................16
I.3.3Ͳ ӇӁng thҫng vuông góc vӀi mҭt phҫng ...........................................................17
I.3.4Ͳ Khoңng cách tӉ mҾt Ĝiҳm Ĝұn mҭt phҫng.......................................................18
CHЎІNG IIǦPHЎІNG PHÁP BIϸN 0ЃI .......................................................................19
II.1Ͳ Các phép biұn ĜҼi .......................................................................................... 19
II.1.1Ͳ Phép thay ĜҼi mҭt phҫng hình chiұu...............................................................19
II.1.2Ͳ Phép quay quanh mҾt trӅc ..............................................................................20
II.1.3Ͳ GҨp mҭt phҫng trùng vӀi mҭt phҫng hình chiұu.............................................21
II.2Ͳ Biҳu diҴn mҭt diҵn, mҭt cong......................................................................... 22
II.2.1Ͳ Biҳu diҴn ĜӇӁng cong....................
HÌNH HӐC HӐA HÌNH
TRѬӠNG ĈҤI HӐC QUӔC Tӂ HӖNG BÀNG
----oOo----
ThS.KTS. NGUYӈN PHѬӞC D
Ӵ
Ĉ͙ ć˿ng chi ti͗t:
KHOA KIӂN TRÚC
hình học hoạ hình cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình học hoạ hình cơ bản - Người đăng: Dương Mạnh Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
hình học hoạ hình cơ bản 9 10 181