Ktl-icon-tai-lieu

HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN CHO MỎ KHAI THÁC LỘ THIÊN

Được đăng lên bởi shufflelonely1991
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 8861 lần   |   Lượt tải: 114 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN
CHO MỎ KHAI THÁC LỘ THIÊN

Líp:Liªn th«ng khai th¸c K6

0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN
1. Đặc điểm bãi nổ :
- Chiều cao tầng khai thác: H = 15 (m)
- Chiều dài tầng khai thác: L = 150 (m)
- Chiều rộng tầng khai thác: B = 25 (m)
- Góc sườn tầng:  70 0
- Đất đá có độ kiên cố: ƒ= 10
- Độ nứt nẻ cấp: III
- Dung trọng đất đá:  2,6 (T/m3)
- Đường kính lỗ khoan sử dụng: d = 250 (mm)
- Khoảng cách an toàn cho thiết bị làm việc: C =3(m)
2. Đặc điểm về thiết bị vận tải và máy xúc
- Ôtô có tải trọng: q=30 (tấn) và dung tích thùng xe: v = 20 ( m 3 )
- Máy xúc có dung tích gầu : E = 5 ( m 3 )
3. Yêu cầu về nổ mìn
- Phải tính toán sao cho chi phí là thấp nhất.
- Phải an toàn cho người và thiết bị trước và sau khi khoan nổ.
- Chất lượng đập vỡ đất đá phải đồng đều và đảm bảo kích thước cho thiết bị
bốc xúc và vận tải.
- dyc 0,753 E 1,2(m)
3

- dyc 0,5 V 1,35( m)
- Tránh vấn đề hậu xung và mìn câm sau khi nổ
4. Lựa chọn và tính toán các thông số nổ mìn
4.1 Phương pháp nổ
Chọn phương pháp nổ vi sai. Phương pháp này có điểm ưu việt là: tăng được
suất phá đá, mức độ đập vỡ đất đá đồng đều, ít đã quá cỡ sau khi nổ, giảm được chỉ
tiêu thuốc nổ do mở rộng mạng lưới lỗ khoan.v.v…
4.2 Thuốc nổ
Với lỗ khoan khô,có đường kính lớn ta chọn thuốc nổ ANFO loại không chịu
nước, số lượng 25.875 kg. Đặc điểm của loại thuốc này là có đường kính tới hạn lớn
trên 50 (mm) có độ tơi rời và rễ chảy nên cơ giới hoá được khi nạp mìn. Giá thành rẻ
hơn so với các loại thuốc nổ khác.
Tính năng cơ bản của chất nổ ANFO:
Tỷ trọng rắc: ( 0,8  0,9 ) (

Líp:Liªn th«ng khai th¸c K6

g
)
cm 3

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

Tỷ trọng nổ tối ưu: (1,1  1,2 )(
Tốc độ nổ: (4,1  4,2) (

g
)
cm 3

km
)
giay
kj

Năng lượng hiệu quả: 3.720 ( kg )
Sức nổ: (320  330) (c m 3 )
Sức phá (trong ống thép): (15  20) (mm)

THUỐC NỔ ANFO
Chọn mồi nổ PENTOLIT số lượng: 90 (thỏi). Vì chất nổ ANFO kém nhạy và
có chiều cao cột thuốc dài hơn: 5 m.

MỒI NỔ PENTOLÍT
Líp:Liªn th«ng khai th¸c K6

2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

4.3 Phương pháp khởi nổ lượng thuốc và phương tiện nổ
Phương pháp khởi nổ lượng thuốc:
Ta dùng phương pháp khởi nổ bằng vi sai phi điện bằng hệ thống truyền tín
hiệu. Ban đầu kết hợp với nổ kíp đệm để tạo ra tín hiệu sơ cấp cho hệ thống này.
- Phương tiện nổ:
+ Dùng kíp điện số một,số lượng: 1 (cái).
+ Dây điện dài: 500m,dùng để thay thế dây tín hiệu sơ cấp (LIT) mục đích giảm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN
CHO MỎ KHAI THÁC LỘ THIÊN
Líp:Liªn th«ng khai th¸c K6
0
HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN CHO MỎ KHAI THÁC LỘ THIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN CHO MỎ KHAI THÁC LỘ THIÊN - Người đăng: shufflelonely1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HỘ CHIẾU KHOAN NỔ MÌN CHO MỎ KHAI THÁC LỘ THIÊN 9 10 933