Ktl-icon-tai-lieu

hộ chiếu khoan nổ mìn vòm hầm lò

Được đăng lên bởi quochuy-itvn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN I: LẬP HỘ CHIẾU NỔ MÌN MỎ LỘ THIÊN
Đề bài: Lựa chọn, tính toán để lập hộ chiếu khoan, nổ và an toàn cho mỏ lộ
thiên có H = 15m,α=700,C = 3m, nổ 3 hàng, mạng tam giác đều, f = 8÷10,
qt = 0,4kg/m3,thuốc nổ có A = 320cm3, D = 250mm, mật độ nạp thuốc
1g/cm3, m=1, hệ số nứt nẻ k n=1, khối lượng thể tích đất đá γ đ= 2,6 T/m3, nổ
3 hàng, tổng số lỗ là 27 lỗ, mật độ bua b=1,5 g/cm3,độ lèn chặt 1,1.
I.1 Lập hộ chiếu khoan
I.1.1 Phần thuyết minh
I.1.1.1 Lựa chọn thiết bị khoan
Căn cứ vào điều kiện kỹ thuật, đặc điểm của gương khoan, điều kiện địa chất,
đặc tính kỹ thuật của thiết bị khoan để lựa chọn phương pháp khoan, thiết bị
khoan phù hợp.
Với độ cứng đất đá trong gương f = 8÷10 và đường kính lỗ mìn D=250mm nên
quyết định chọn máy khoan СБЩ-250HA.
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Các thông số
Đường kính mũi, mm
Chiều sâu lỗ khoan, m
Hướng khoan so với phương thẳng đứng, độ
Chiều dài cần, m
Lực dọc trục tối đa, KN
Tốc độ truyền/ nâng cần, m/s
Tần số quay đầu khoan
Mô men xoắn ; KNm
Truyền khí nén, m3/s
Công suất động cơ điện
- Toàn bộ máy(KW)
- Xoay(KW)
- Khí nén(KW)
- Di chuyển(KW)
Tốc độ di chuyển, Km/h
Áp lực lên nền, Mpa
Kích thước máy, mm
Khối lượng máy, T

1

СБЩ-250HA
244,5-269,9
32
0,15,30
8
300
0,017/0,012
0,2-2,5
4,2
0,417-0,53
400
68
200
44
0,737
0,12
9200x5450x15350
71,5

I.1.1.2 Tính toán thông số lỗ khoan
a, Đường cản chân tầng, W, m
* Theo khả năng sử dụng tối đa thể tích lỗ khoan để chứa thuốc (lưu ý chỉ áp
dụng với trường hợp chỉ số tác dụng nổ m = 0,75  1):
W 

 0,75P  0,56 p 2  4mp.q.H .LK
2m.q.H

;m

(1)

Trong đó: P- lượng thuốc nạp trong 1m lỗ khoan.
P 0,785 D 2 .

; kg/m

(2)

Δt - mật độ nạp thuốc; kg/m3,
Δt= 1g/cm3=1.10-3kg/1.10-6m3=103kg/m3
q- Chỉ tiêu thuốc nổ thực tế; kg/m3, q= 0,4kg/m3
Lk - Chiều dài lỗ khoan = 16m [xem công thức (12)]
H- Chiều cao tầng =15m
m

a
W

hệ số khoảng cách.

a - khoảng cách các lỗ trong hàng, m=1
D - đường kính lỗ khoan; m, D=250mm=0,25 m
Thay vào (2): P=0,785.0,252.103  49 kg/m
Thay tiếp vào (1): W= 8,7m
* Công thức thực nghiệm của Đavưđốp với 0,6 < m < 1,2:

W

30.D
1,75.k n .   1,2  m
d




(3)

;m

thay số vào (3) được: W=5,625m
* Tính đường cản chân tầng theo đường kính lỗ mìn:
W = (30 - 40).D  10m

(4)

2

Sau khi xác định được W, tất cả các kết quả tính toán phải kiểm tra theo điều
kiện an toàn khi khoan các lỗ khoan thẳng đứng:
W ≥ Wat = C + H.cotgα; m (5)
Wat = 3 + 15.cotg700= 8,5m
So sánh các kết quả chọn W = 10m
b. Khoảng cách giữa các lỗ trong hàng, a; m
a = m. W; (m...
PHẦN I: LẬP HỘ CHIẾU NỔ MÌN MỎ LỘ THIÊN
Đề bài: Lựa chọn, tính toán để lập hộ chiếu khoan, nổ và an toàn cho mỏ lộ
thiên H = 15m,α=70
0
,C = 3m, nổ 3 hàng, mạng tam giác đều, f = 8÷10,
q
t
= 0,4kg/m
3
,thuốc nổ A = 320cm3, D = 250mm, mật độ nạp thuốc
1g/cm
3
, m=1, hệ số nứt nẻ k
n
=1, khối lượng thể ch đất đá γ
đ
= 2,6 T/m
3
, nổ
3 hàng, tổng số lỗ là 27 lỗ, mật độ bua
b
=1,5 g/cm
3
,độ lèn chặt 1,1.
I.1 Lập hộ chiếu khoan
I.1.1 Phần thuyết minh
I.1.1.1 Lựa chọn thiết bị khoan
Căn cứ vào điều kiện kỹ thuật, đặc điểm của gương khoan, điều kiện địa chất,
đặc nh kỹ thuật của thiết bị khoan để lựa chọn phương pháp khoan, thiết bị
khoan phù hợp.
Với độ cứng đất đá trong gương f = 8÷10 đường kính lỗ mìn D=250mm nên
quyết định chọn máy khoan СБЩ-250HA.
TT Các thông số СБЩ-250HA
1 Đường kính mũi, mm 244,5-269,9
2 Chiều sâu lỗ khoan, m 32
3 Hướng khoan so với phương thẳng đứng, độ 0,15,30
4 Chiều dài cần, m 8
5 Lực dọc trục tối đa, KN 300
6 Tc đ truyn/ nâng cn, m/s 0,017/0,012
7 Tần số quay đầu khoan 0,2-2,5
8 Mô men xoắn ; KNm 4,2
9 Truyền khí nén, m
3
/s 0,417-0,53
10 Công sut đng cơ đin
- Toàn bộ máy(KW)
- Xoay(KW)
- Khí nén(KW)
- Di chuyển(KW)
400
68
200
44
11 Tốc độ di chuyển, Km/h 0,737
12 Áp lực lên nền, Mpa 0,12
13 Kích thước máy, mm 9200x5450x15350
14 Khối lượng máy, T 71,5
1
hộ chiếu khoan nổ mìn vòm hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hộ chiếu khoan nổ mìn vòm hầm lò - Người đăng: quochuy-itvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
hộ chiếu khoan nổ mìn vòm hầm lò 9 10 356