Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếu máy xúc

Được đăng lên bởi Đinh Đại Nhân
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM
NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC

SỐ: 27-04-2015 - MÁY XÚC TLGN PC800, CAT 374 - CÔNG TRƯỜNG +2
(Có bình đồ số: 27-04-15 kèm theo)
1. Dung tích gầu (m3):

4.2, 4.7

2. Hxmax (m):

4. Tầng mức thi công:

+20, +30 và +40

5. Thi công từ ngày…. tháng…. năm 2015 đến ngày….

6. Tên máy xúc thay thế:
Các chỉ tiêu

Đ.vị

Đá vôi

Thể tích theo đo đạc nguyên khối
Cung độ vận chuyển
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc

m3
km
T.km

30,000
2.00
155,100

Định mức năng xuất máy xúc

m3/ca

1,650

ɤ. Tỷ trọng của đất đá t/m3 = 2.585

ĐẠI DIỆN PHÒNG AN TOÀN
1. Safety coordinator

PHÒNG KỸ THUẬT MỎ

Đoàn Tất Nghĩa

1. Giám sát

CÔNG TRƯỜNG +20, +30 và +40
1. Quản đốc:

Nguyễn Văn Hương

2. Người lập:

Trần Văn Hữu

2. Đốc công

CÔNG TY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM
NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC

SỐ: 27-04-15 - MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP CAT 988 - CÔNG TRƯỜNG +10,+
(Có bình đồ số: 27-04-15 kèm theo)
1. Dung tích gầu (m3):

6.9

2. Hxmax (m):

4. Tầng mức thi công:

+20, +30 và +40

5. Thi công từ ngày …..tháng….. năm 2015 đến ngày…

6. Tên máy xúc thay thế:
Các chỉ tiêu

Đ.vị

Đất đá

Thể tích theo đo đạc nguyên khối
Cung độ vận chuyển
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc

m3
km
T.km

30,000
2.00
155,100

Định mức năng xuất máy xúc

m3/ca

1,650

ɤ. Tỷ trọng của đất đá t/m3 = 2.585

ĐẠI DIỆN PHÒNG AN TOÀN
1. Safety coordinator

Đoàn Tất Nghĩa

PHÒNG KỸ THUẬT MỎ
1. Giám sát

CÔNG TRƯỜNG +20, +30 và +40
1. Quản đốc:

Nguyễn Văn Hương

2. Người lập:

Trần Văn Hữu

2. Đốc công

CÔNG TY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM

NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC

SỐ: 27-04-15 - MÁY XÚC TLGN PC800, CAT 374 - CÔNG TRƯỜNG BÃI T

1. Dung tích gầu (m3):

4.2 và 4.7

2. Hxmax (m):

4. Tầng mức thi công:

Khoe Lá stock

5. Thi công từ ngày…..tháng…...năm 2015 đến ngày….

6. Tên máy xúc thay thế:
Các chỉ tiêu

Đ.vị

Đất đá

Thể tích theo đo đạc nguyên khối
Cung độ vận chuyển
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc

m3
km
T.km

25,000
0.30
19,388

Định mức năng xuất máy xúc

m3/ca

1,650

ɤ. Tỷ trọng của đất đá t/m3 = 2.585

ĐẠI DIỆN PHÒNG AN TOÀN
1. Safety coordinator

PHÒNG KỸ THUẬT MỎ

Đoàn Tất Nghĩa

1. Giám sát

CÔNG TRƯỜNG BÃI TRỮ KHOE LÁ
1. Quản đốc:

Nguyễn Văn Hương

2. Người lập:

Trần Văn Hữu

2. Đốc công

CÔNG TY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM
NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG

HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC

SỐ: 27-04-15 - MÁY XÚC LẬT CAT 988 - CÔNG TRƯỜNG BÃI TRỮ K

1. Dung tích gầu (m3):

6.9
...
CÔNG TY LIÊN DOANH XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM
NHÀ MÁY XI MĂNG HÒN CHÔNG
HỘ CHIẾU THI CÔNG BỐC XÚC
SỐ: 27-04-2015 - MÁY XÚC TLGN PC800, CAT 374 - CÔNG TRƯỜNG +20, +30 VÀ +40
(Có bình đồ số: 27-04-15 kèm theo)
1. 4.2, 4.7 2.
4. Tầng mức thi công: +20, +30 và +40 5.
Thi công từ ngày…. tháng…. năm 2015 đến ngày…. tháng….. năm 2015
6. Tên máy xúc thay thế:
Các chỉ tiêu Đ.vị Đá vôi
Thể tích theo đo đạc nguyên khối 30,000
Cung độ vận chuyển km 2.00
Khối lượng vận chuyển theo đo đạc T.km 155,100
Định mức năng xuất máy xúc 1,650
Dung tích gầu (m
3
):
H
xmax
(m):
m
3
m
3
/ca
ɤ. Tỷ trọng của đất đá t/m
3
= 2.585
Hộ chiếu máy xúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ chiếu máy xúc - Người đăng: Đinh Đại Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Hộ chiếu máy xúc 9 10 324