Ktl-icon-tai-lieu

Hô hấp yếm khí

Được đăng lên bởi Nga Nguyen
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ


CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: HÔ HẤP YẾM KHÍ VÀ ỨNG DỤNG
GVHD: NGUYỄN DI KHÁNH
SVTH: Nhóm 2
LỚP

: DH01TPA

Biên Hòa, tháng 5 năm 2014

1

DANH SÁCH SINH VIÊN

Stt

Họ đệm

Tên

Mã số sv

1

Nguyễn Thị Hồng

Nga

1101459

Đào Hoàng
2

Quỳnh

Như

1100306

3

Hồ Thị Thu

Huệ

1100404

4

Chiếng Thị Thanh

Kiều

1100745

5

Nguyễn Thị

Huệ

1100384

6

Phạm Thị

Hòa

1100284

2

Ghi chú

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin cảm ơn gia đình đã tạo cho chúng em
niềm tin và là điểm tựa vững chắc để chúng em có thể vượt qua mọi
khó khăn.
Chúng em xin cảm thầy đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến
thức và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian làm tiểu luận.
Chúng em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa TP – MT - ĐD
đã giúp đỡ, hướng dẫn chúng em trong thời gian qua.
Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn động viên, ủng hộ,
giúp đỡ cho chúng tôi.
Sau cùng, chúng tôi xin cảm ơn bản thân vì những nỗ lực, cố
gắng của bản thân để có thể hoàn thành tiểu luận này.
Nhóm sinh viên thực hiện
Nhóm 2

3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Thái độ làm việc:
Kỹ năng làm việc:
Trình bày:
Điểm số: …………………………….

Biên Hòa, ngày

tháng 5 năm 2014

Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Di Khánh

4

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: HÔ HẤP YẾM KHÍ
1.1. Khái niệm hô hấp
Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế
bào sống. Trong đó, các phân tử cacbohydrat bị phân giải đến CO2 và
H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng
đó được tích lũy trong ATP.

Hình 1.1 Quá trình hô hấp ở thực vật
- Phương trình tổng quát :
C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q
1.2. Cơ chế hô hấp
Quá trình phân giải đường là chung cho cả quá trình hô hấp
cũng như lên men. Sự khác biệt giữa hai quá trình này chỉ xuất hiện
ở những giai đoạn cuối cùng sau khi tạo thành axit pyruvic. Sự biến
5

đổi tiếp theo của axit pyruvic phụ thuộc vào điều kiện cung cấp oxi:
khi có sự tham gia của oxi thì axit pyruvic được oxi hóa đến những
sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O, khi không có oxi, axit pyruvic sẽ
biến đổi thành những sản phẩm c...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI
KHOA CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: HÔ HẤP YẾM KHÍ VÀ ỨNG DỤNG
GVHD: NGUYỄN DI KHÁNH
SVTH: Nhóm 2
LỚP : DH01TPA
Biên Hòa, tháng 5 năm 2014
Hô hấp yếm khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hô hấp yếm khí - Người đăng: Nga Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hô hấp yếm khí 9 10 144