Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ bài giảng

Được đăng lên bởi Thành Nam Nguyễn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2458 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT


HỒ SƠ BÀI GIẢNG

Thực hiện : Huỳnh Phú Nguyên
MSSV: 10903005

Tp.HCM, tháng 4 năm 2014

HỒ SƠ BÀI GIẢNG.
Tên bài: Hồ sơ bài giảng thực hành tiện lỗ bậc.
Môn học: Thực hành tiện cơ bản
Ngành: Cơ khí chế tạo máy.
I. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG:

Bài 3.3 TIỆN LỖ BẬC.
3.1. Dao tiện lỗ bậc và thôngsố hình họccủa
dao
3.2. Cách mài dao tiện lỗ trụ bậc
- Muốn cho lưỡi dao sắc bén, đầu dao phải
có hình dạng
góc độ nhất định, ta dùng đá mài để mài
dao tiện. có thể mài
trên máy mài dao hai đá, hoặc trên máy
mài dụng cụ chuyên
dùng. Thứtự mài như sau.
- Bước 1 : Mài mặt sau chính tạo góc a= 120 ¸
160
- Bước 2 : Mài tạo góc j1 = 150, góc j1 = 50
- Bước 3 : Mài mặt trướctạo góc g = 120.
- Trong quá trình mài, kiểm tra các góc tr ước g và góc sau a bằng eke,
thước đo góc, hoặc dưỡng đo góc.
3.3. Phương pháp tiện lỗ trụ bậc:
- Nếu gia công từng chiếc ta dùng phương pháp cắt thử từng bậc một và đo
bằng
thước kẹp, thước kẹp đo sâu, Panme hoặc dưỡng để kiểm tra.
- Nếu gia công hàng loạt trụbậc ta dùngcữ hãm (Dọc, ngang ).
- Muốn nâng caonăng suất khi gi a công lỗ trụ bậc, phải lựa chọn kỹ sơ đồ
gia

công tuỳ theo độ cứng vững của hệ thống công nghệ: MÁY- GÁ-DAO.
3.4. Đo kiểm lỗ trụ bậc:

3.5. Các dạng sai hỏng khi tiện lỗ trụ bậc:
-

Đường kính bậc sai do: tính toán vạch số sai, không khử độ rơ vít xe dao.

- Thành bên của bậc không vuông gócvới đường tâm chi ti ết gia công
do: dao gá
không được vuông góc, dao có góc j1 nhỏ
- Vị trí bậc sai so với mặt đầu hoặc bậc của chi tiết do : điều chỉnh dao theo
cữ sai
- Độ trơn nhám kém.
4. Trình tự gia công lỗ trục bậc:

Bước 1: Tiện mặt đầu và khoan lỗ mặt 1 bằng dao
vai và mũi khoan Ø20 đạt kích thước lỗ Ø20x
L46mm.
Chế độ cắt:
Số vòng quay trục chính n =250v/ph
Bước tiến dao ngang; tiện thô
= 0,1 mm/vg, tiện

S

tinh S = 0,05mm/vg
Chiều sâu căt:Tiện thô t =0,7 mm;
Tiện tinh t = 0,3.
Bước 2: Tiện lỗ trụ suốt mặt 2 bằng dao tiện lỗ
suốt đạt kích thước lỗ Ø22x L46mm.
Chế độcắt:Số vòng quay trục chính n =250v/ph;
Bước tiến dao dọc; tiện thô
tiện

S = 0,1 mm/vg,

tinh S = 0,05mm/vg
Chiều sâu căt:Tiện thô t =0,7 mm;
Tiện tinh t = 0,3.
Bước 3: Tiện lỗ trụ bậc mặt 3 bằng dao tiện lỗ bậc
đạt kích thước lỗ Ø28x L15mm.
Chế độ cắt:Số vòng quay trục chính n = 250v/ph;
Bước tiến dao dọc; tiện thô S = 0,1 mm/vg, tiện
tinh S = 0,05mm/vg
Chiều sâucăt:Tiện thô t =1 mm; Tiện bán Tinh t= 0,7;
Tiện tinh t = 0,3.
Bước 4: Tiện vát mép mặt 3 bằng dao tiện vai đạt
kích thước 1x45

. Chế độcắt:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
VIỆN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

HỒ SƠ BÀI GIẢNG
Thực hiện : Huỳnh Phú Nguyên
MSSV: 10903005
Tp.HCM, tháng 4 năm 2014
Hồ sơ bài giảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ bài giảng - Người đăng: Thành Nam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hồ sơ bài giảng 9 10 131