Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Học Dầu Mỏ Khí

Được đăng lên bởi Bạch Mã Hoàng Tử
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HÓA HỌC DẦU MỎ
1. Thông tin về giảng viên:
+ Thông tin về giảng viên thứ 1:
- Họ và tên: Dương Quang Huấn
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Hóa
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Điện thoại: 0948 999 656
Email: quanghuansp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: polime dẫn điện, phân lập các hợp chất thiên nhiên
có hoạt tính và ứng dụng của các hợp chất phân lập được.
+ Thông tin về giảng viên thứ 2:
- Họ và tên: Chu Anh Vân
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Hóa
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Hoá Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Điện thoại, email: 0972 138 040
chuanhvankhsp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Tổng hợp hữu cơ, hợp chất cao phân tử
+ Thông tin về trợ giảng:
2. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Hóa học dầu mỏ
- Mã môn học: HH422
- Số tín chỉ: 02
- Loại môn học:
+ Tự chọn
+ Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Hóa hữu cơ 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Học lý thuyết trên lớp: 30 giờ
+ Bài tập trên lớp: 00 giờ (trong quỹ thời gian học lý thuyết)
+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách môn học:
+ Bộ môn: Hóa hữu cơ
+ Khoa: Hóa
3. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học dầu khí,
bao gồm dầu mỏ, sản phẩm dầu, xúc tác và các quá trình chế biến, xử lý xúc tác
các sản phẩm dầu trong công nghiệp lọc hoá dầu để thu được các sản phẩm dầu có
chất lượng theo yêu cầu và nguyên liệu đầu cho công nghiệp hóa dầu và các ngành
công nghiệp khác.
- Kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng nghiên cứu khoa học, các kĩ năng
tư duy về các hợp chất hữu cơ, giải được các bài tập chuyển hóa theo sơ đồ hợp lý
nhất.
- Các mục tiêu khác: Thông qua môn học này, người học có cái nhìn linh hoạt hơn
trong cách tiếp cận hóa hữu cơ hiện đại, tính cần mẫn, kiên trì; biết vận dụng kiến
thức đã học vào giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn.
4. Tóm tắt nội dung môn học:
Sự hình thành dầu mỏ. Mỏ dầu. Các cách thăm dò và khai thác dầu thô, khai
thác ngoài khơi. Các phương pháp phân tích dầu theo các chuẩn nhất định. Làm
sạch sản phẩm dầu HDN, HDS thoả mãn yêu cầu của luật môi trường.
Chưng cất dầu ở áp suất khí quyển và ở áp suất thấp: số đĩa lý thuyết, chiều
cao cột, đường kính cột cất, yếu tố chọn lọc. Cột phụ.
Các phương pháp chế biến, xử lý nâng cao chất lượng sản phẩm dầu5. Nội
dung chi tiết môn học:
5. Nội dung chi tiết môn học
Hình
thức
tổ
chức
dạy
học

Nội dun...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
HÓA HỌC DẦU MỎ
1. Thông tin về giảng viên:
+ Thông tin về giảng viên thứ 1:
- Họ và tên: Dương Quang Huấn
- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Hóa
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Điện thoại: 0948 999 656
Email: quanghuansp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: polime dẫn điện, phân lập các hợp chất thiên nhiên
có hoạt tính và ứng dụng của các hợp chất phân lập được.
+ Thông tin về giảng viên thứ 2:
- Họ và tên: Chu Anh Vân
- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng khoa Hóa
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Hoá Trường ĐHSP Hà Nội 2
- Điện thoại, email: 0972 138 040
chuanhvankhsp2@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Tổng hợp hữu cơ, hợp chất cao phân tử
+ Thông tin về trợ giảng:
2. Thông tin về môn học:
- Tên môn học: Hóa học dầu m
- Mã môn học: HH422
- Số tín chỉ: 02
- Loại môn học:
+ Tự chọn
+ Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Hóa hữu cơ 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
Hóa Học Dầu Mỏ Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Học Dầu Mỏ Khí - Người đăng: Bạch Mã Hoàng Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hóa Học Dầu Mỏ Khí 9 10 443