Ktl-icon-tai-lieu

hóa thực phẩm

Được đăng lên bởi Tung Phanthanh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA HÓA HỌC

BÁO CÁO MÔN HÓA THỰC PHẨM

CHẤT BẢO QUẢN
ACID BENZOIC VÀ MUỐI BENZOAT

Sinh viên
Lớp
MSSV

Tp. HCM tháng 5 năm 2013

: Phan Thanh Tùng
: Hóa k36B
: k36.201.099

Phan Thanh Tùng

Hóa K36B

Mục lục

Page 2

Phan Thanh Tùng

Hóa K36B

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu thực phẩm công nghệ ngày càng tăng.
Để các loại thực phẩm lâu hư, các nhà sản xuất đều phải dùng chất bảo quản
(nằm trong danh mục cho phép của Bộ y tế). Tuy nhiên, đây vẫn là chất hóa
học và việc sử dụng vượt mức cho phép đều độc hại, ảnh hưởng xấu đến sức
khỏe người dùng. Việc sử dụng các hóa chất và phụ gia trong xử lý, chế biến
thực phẩm đã và đang trở thành một vấn đề đáng chú ý.
Sức khỏe và thực phẩm có mối quan hệ gắn bó hữu cơ mật thiết với nhau,
và chất lượng thực phẩm cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người. Vì
tính chất quan trọng của thực phẩm đối với sức khỏe của con người nên việc
kiểm tra được chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng trở nên quan
trọng và cấp bách.
Acid benzoic và các benzoat là những chất hóa học được phép sử dụng
để bảo quản thực phẩm, hiện nay được các nhà chế biến thực phẩm công nghệ
sử dụng nhiều. Nhưng hai chất này, theo đánh giá của Viện Vệ sinh Y tế công
cộng, hiện đang bị các nhà sản xuất lạm dụng nhằm kéo dài thời gian lưu trữ,
phân phối các thực phẩm đã biến chất hoặc hết hạn sử dụng. Từ đó dẫn đến
nguy cơ gây bệnh cho người tiêu dùng rất cao, kể cả bệnh ung thư.

Page 3

Phan Thanh Tùng

Hóa K36B

CHẤT BẢO QUẢN THỰC PHẨM
I.

Phụ gia thực phẩm

I.1 Định nghĩa


FAO: phụ gia là chất không dinh dưỡng được thêm vào các sản
phẩm với các ý định khác nhau. Thông thường, các chất này có hàm
lượng thấp dùng để cải thiện tính chất cảm quan, cấu trúc, mùi vị, cũng
như bảo quản sản phẩm.



WHO: phụ gia là một chất khác hơn là thực phẩm hiện diện
trong thực phẩm là kết quả của một số mặt: sản xuất chế biến, bao gói,
tồn trữ…Các chất này không bao gồm các chất bẩn bị nhiễm vào thực
phẩm.



Theo Ủy ban Tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế (Codex
Alimentarius Commisson - CAC), phụ gia thực phẩm là: “Một chất,
có hay không có giá trị dinh dưỡng, mà bản thân nó không được
tiêu thụ thông thường như một thực phẩm và cũng không được sử
dụng như một thành phần của thực phẩm, việc chủ ý bổ sung chúng
vào thực phẩm để giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất, chế
biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, nhằm cải thiện cấu trúc
hoặc các đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm
kh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA HÓA HỌC
BÁO CÁO MÔN HÓA THỰC PHẨM
CHẤT BẢO QUẢN
ACID BENZOIC VÀ MUỐI BENZOAT
Sinh viên : Phan Thanh Tùng
Lớp : Hóa k36B
MSSV : k36.201.099
Tp. HCM tháng 5 năm 2013
hóa thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa thực phẩm - Người đăng: Tung Phanthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
hóa thực phẩm 9 10 2