Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt

Được đăng lên bởi Duy Nguyen Quoc
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 4567 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỰC TẬP XÍ NGHIỆP

GV hướng dẫn : Lê Thượng Hiền
SV thực hiên : Nguyễn Quốc Duy
Lớp : CNCK4 – Đ6LT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.....................................................................1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.............................................................................1
BÁO CÁO THỰC TẬP XÍ NGHIỆP...................................................................1
GV hướng dẫn : Lê Thượng Hiền......................................................................................1
SV thực hiên : Nguyễn Quốc Duy......................................................................................1
Lớp : CNCK4 – Đ6LT.......................................................................................................1

LỜI MỞ ĐẦU
Đối với một doanh nghiệp ngay từ khi thành lập đến những giai đoạn phát
triển cơ cấu tổ chức luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng,có ảnh hưởng trực
tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Cơ cấu tổ chức thật gọn
nhẹ, linh hoạt, nhưng đảm bảo tính khoa học hợp lý, mang lại hiệu quả hoạt
động kinh tế cao và phù hợp với điều kiện đặc trưng của doanh nghiệp trong
điều kiện môi trường kinh doanh luôn biến động.
Trong quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần và sản xuất kinh
doanh Đức Việt cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này nhưng vẫn còn gặp nhiều
điểm bất cập.Cụ thế công ty có định hướng là sẽ trở thành công ty hoạt động đa
ngành và đa sở hữu. Công ty xác định chiến lược lấy ngành sản xuất cốt pha thép
định hình, cột chống siêu trọng, … là chính, vì vậy sự chuyên môn hóa chức
năng về kỹ thuật là rất cần thiết. Tuy nhiên nhược điểm nổi bật của cơ cấu tổ
chức theo chức năng của công ty là sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng
trong công ty chưa được chặt chẽ. Nhất là khi công ty mở rộng hoạt động kinh
doanh, tấn công các thị trường mới như Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á… thì
các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty lại bị xa rời nhân viên đây.Đây là khó khăn
rất lớn khi ban lãnh đạo muốn tạo môi trường làm việc thân thiện để mọi thành
viên trong công ty phát huy hết trí lực của mình.
Có thể nói hoàn thiện cơ cấu tổ chức có ý nghĩa quan trọng với sự tồn tại,
phát triển hay diệt vong của doanh nghiệp. Với tình hình thực tiễn của Công ty
Cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt, công tác tổ chức còn có những bất
cập chưa đáp ứng được mục tiêu kế hoạch chiến lược của công ty. Do đó hoàn
thiện cơ cấu tổ chức...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO THỰC TẬP XÍ NGHIỆP
GV hướng dẫn : Lê Thượng Hiền
SV thực hiên : Nguyễn Quốc Duy
Lớp : CNCK4 – Đ6LT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.....................................................................1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.............................................................................1
BÁO CÁO THỰC TẬP XÍ NGHIỆP...................................................................1
GV hướng dẫn : Lê Thượng Hiền......................................................................................1
SV thực hiên : Nguyễn Quốc Duy......................................................................................1
Lớp : CNCK4 – Đ6LT.......................................................................................................1
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt - Người đăng: Duy Nguyen Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Đức Việt 9 10 631