Ktl-icon-tai-lieu

hội thảo vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi bui-huy-khang
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3943 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Phần I

VẼ tiêu chuẩn C thuật
Các KỸ THUẬTkỹ Ơ KHÍ
Nâng cao hiệu quả dạy và học môn học Vẽ
trên bản vẽ cơ khí
kỹ thuật cơ khí bằng việc tích hợp với
autocad và cập nhật các tiêu chuẩn kỹ
thuật cơ khí đã sửa đổi, bổ sung

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Tiêu chuẩn việt nam
về trình bày bản vẽ.
I/ Khổ giấy vẽ
Khổ giấy vẽ được trình bày theo TCVN 7285-2003
(ISO5457:1999) Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm-Khổ giấy
và cách trình bày tờ giấy vẽ,
(Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN2-74)
TCVN: Chữ viết tắt của tiêu chuẩn việt nam
7285 : Số đăng ký của tiêu chuẩn
2003 : Năm ban hành tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này chuyển đổi từ Tiêu chuẩn quốc tế ISO5457-1999

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

I.1/ Khổ giấy dãy ISO-A
Bản vẽ cần được thực hiện trên khổ giấy nhỏ nhất,
đảm bảo rõ ràng và độ chính xác cần thiết.
Ký hiệu

Giấy đã xén

Khung vẽ

Giấy chưa xén

a1

b1

a2± 0,5

b2± 0,5

a3± 0,5

b2± 0,5

A0

841

1189

821

1159

880

1230

A1

594

841

597

811

625

880

A2

420

594

400

564

450

625

A3

297

420

277

390

330

450

A4

210

297

180

277

240

330

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

I.2/ Khổ giấy kéo dài
Các khổ giấy kéo dài của dãy ISO-A đựơc
tạo thành bởi tổ hợp hai kích thước, kích thư
ớc cạnh ngắn của A (A3 chẳng hạn) và kích
thước cạnh dài của khổ lớn hơn (A1 chẳng
hạn). Kết quả là một khổ giấy mới

A3 A3.0
A3.2
A3.1

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

I.3/ khung bản vẽ và khung tên
a) Lề và khung bản vẽ.
Tất cả các khổ giấy phải có các lề, chiều rộng lề trái
là 20mm, tất cả các lề khác rộng 10mm.
Khung bản vẽ giới hạn không gian vẽ được vẽ bằng
nét liền đậm có chiếu rộng là 0,7mm.
b) Khung tên.
Các kích thước và cách trình bày khung tên theo tiêu
chuẩn ISO 7200:1984, các khổ giấy từ A0 đến A3 được
đặt ở góc dưới bên phải không gian vẽ. Đối với A4
khung tên được đặt theo cạnh ngắn ở dưới của khung
bản vẽ. Hướng bản vẽ là hướng của khung tên

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

+) Yêu cầu chung:
Khung tên bao gồm một hoặc nhiều hình chữ nhật đư
ợc ghép lại với nhau. Có thể chia nhỏ các hình chữ
nhật này thành các ô để ghi thông tin riêng.
Để tiện cho việc sắp xếp được thống nhất, thông tin
cần chứa đựng trong khung tên sẽ được nhóm lại
trong các miền hình chữ nhật ghép với nhau, như sau:
1) Miền nhận dạng.
2) Một hoặc nhiều miền thông tin bổ sung, các
miền này phải được đặt ở trên và /hoặc ở phía bên
trái của miền nhận dạng.

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

+) Miền nhận dạng.
Miền nhận dạng sẽ cho các thông tin cơ bản sau
a Số đăng ký hoặc nhận dạng
-Số đăng ký hoặc nhận dạng của bản vẽ, do chủ
sở hữu quyết định, phải đặt ở góc d...