Ktl-icon-tai-lieu

Hợp Kim SắtCacbon

Được đăng lên bởi chuong-vo-duy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật Liệu Học Cơ Sở

I.THÉP
1.  Khái niệm, phân loại và ký hiệu thép theo TCVN 

1.1 Khái niệm
Thép là hợp kim với thành phần chính là sắt (Fe), với cacbon (C), từ 0,02% đến 2,14% theo 
trọng lượng, và một số nguyên tố hóa học khác. 
1.2Phân loại

Tiêu chí phân loại

Loại thép
Thép trước cùng tích
Thép cùng tích

Theo tính chất

Thép sau cùng tích
Thép chất lượng thường
Thép chất lượng cao

Theo hàm lượng hợp chất P,S

Thép chất lượng tốt
Thép chất lượng đặc biệt
Thép sôi
Thép nửa lặng

Theo phương pháp khử oxi khi luyện thép

Thép lặng
Thép xây dựng
Thép dễ cắt

Theo công dụng

Thép đường ray
Thép chế tạo máy
Thép dụng cụ
Page 1

Vật Liệu Học Cơ Sở
Thép ổ lăn

Thép gồm có thép cacbon và thép hợp kim. Trên thực tế thép cacbon không có nghĩa là trong thành
phần chỉ hoàn toàn là sắt và cacbon. Trong nền kim loại sắt, ngoài cacbon (<2,14%) còn có các tạp
chất thông thường như Mn, Si, S, P và các tạp chất ngẫu nhiên như Cr, Ni, Cu, W, Ti, Mo... Khi hàm
lượng các chất trên cao hơn một giá trị nào đó thì thép sẽ được coi là thép hợp kim.

•

Thép cacbon

Trong thép cacbon, ngoài sắt ra người ta quan tâm chỉnh sửa thành phần của những nguyên
tố sau đây: C (<2%), Mn (0,5-0,8%), Si(0,3-0,6%), P (0,05-0,06%), S (0,05-0,06%)
Ngoài các nguyên tố trên, các tạp chất ngẫu nhiên khác nếu có thì càng tốt vì làm tăng cơ
tính của thép nên không cần loại bỏ.
Chất lượng của thép cao hay thấp đôi khi được đánh giá qua hàm lượng photpho và lưu
huỳnh còn lại trong thành phần. Thép có chất lượng cao là thép không chứa quá 0,025% mỗi
nguyên tố trên. Photpho có mặt trong thép từ quặng hay từ than có mặt trong thép ở dạng
hòa tan trong ferit hoặc liên kết với sắt dạng Fe 3P làm dòn thép khi nguội, gọi là hiện tượng
dòn nguội, hay bở nguội. Lưu huỳnh có mặt trong trong thép cũng từ quặng hay trong than.

 Thép dùng làm các kết cấu thông thường trong ngành xây dựng (tấm, thanh, dây, ống, thép
hình chữ U, chữ I...) là thép cacbon chất lượng thấp, photpho và lưu huỳnh dưới 0,06%.

 Thép kết cấu (thép dùng làm các chi tiết máy thông thường) có chất lượng cao hơn, S <
0,04%, P < 0,035%. Thép này luôn được khử ôxi bằng cả mangan lẫn silic. Độ bền của thép
tăng khi hàm lượng cacbon tăng, tuy nhiên không sử dụng lượng cacbon cao hơn 0,85% vì
độ bền từ điểm đó trở đi sẽ không tăng nữa mà sẽ giảm. Thép kết cấu có hàm lượng cacbon
là 0,85% chịu được độ bền kéo là 1150 MPa, nghĩa là nếu một dây thép bằng thép trên tiết
diện 1 mm² có thể treo được 1 vật nặng 115 kg.

 Thép đường ray là thép 0,5...
V t Li u H c C S ơ
I.THÉP
1. Khái ni m, phân lo i và ký hi u thép theo TCVN
1.1 Khái ni m
Thép là h p kim v i thành ph n chính là s t (Fe), v i cacbon (C), t 0,02% đ n 2,14% theo ế
tr ng l ng, và m t s ượ nguyên t hóa h c khác.
1.2Phân lo i
Tiêu chí phân lo i Lo i thép
Theo tính ch t
Thép tr c cùng tíchướ
Thép cùng tích
Thép sau cùng tích
Theo hàm l ng h p ch t P,Sượ
Thép ch t l ng th ng ượ ườ
Thép ch t l ng cao ượ
Thép ch t l ng t t ượ
Thép ch t l ng đ c bi t ượ
Theo ph ng pháp kh oxi khi luy n thépươ
Thép sôi
Thép n a l ng
Thép l ng
Theo công d ng
Thép xây d ng
Thép d c t
Thép đ ng rayườ
Thép ch t o máyế
Thép d ng c
Page 1
Hợp Kim SắtCacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp Kim SắtCacbon - Người đăng: chuong-vo-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hợp Kim SắtCacbon 9 10 855