Ktl-icon-tai-lieu

hộp số

Được đăng lên bởi Vuong Nguyen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 4
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
1. Khái quát về hộp số tự động
Ở phần hộp số thường, chúng ta đã biết được công dụng của hộp số là để
thay đổi lực kéo tiếp tuyến ở bánh xe chủ động cho phù hợp với lực cản tổng
cộng của đường. Đặc tính kéo của ôtô có hộp số thường được thể hiện trên hình
4.1

Hình 4.1
Mỗi tay số sẽ cho một đường đặc tính thể hiện mối quan hệ giữa lực kéo
tiếp tuyến ở bánh xe chủ động với tốc độ của xe. Trên đặc tính thể hiện cho ôtô
có lắp hộp số cơ khí ba cấp. Với đặc tính này, ngay cả khi người lái xe chọn
điểm làm việc của tay số phù hợp với lực cản chuyển động của đường thì kết
quả là điểm làm việc cũng chưa phải là tối ưu. Điểm làm việc được coi là tối ưu
khi nó nằm trên đường cong A là tiếp tuyến với tất cả các đường đặc tính của
hộp số cơ khí ba cấp, đường cong đó gọi là đường đặc tính lý tưởng. Đường
cong lý tưởng có được chỉ khi sử dụng hộp số vô cấp. Và khi đó chúng ta sẽ
tránh được những mất mát công suất so với sử dụng hộp số có cấp thể hiện trên
phần diện tích gạch chéo.
Hộp số tự động dùng trên ôtô chưa cho đường đặc tính kéo trùng với
đường đặc tính lý tưởng nhưng cũng cho ra được đường đặc tính gần trùng với
đường đặc tính lý tưởng. Với hộp số tự động việc gài các số truyền được thực
hiện một cách tự động tuỳ thuộc vào chế độ của động cơ và sức cản của mặt
đường. Vì vậy nó luôn tìm được một điểm làm việc trên đường đặc tính phù hợp
với sức cản chuyển động bảo đảm được chất lượng động lực học và tính kinh tế
nhiên liệu của ôtô.

2. Các loại hộp số tự động
Thông thường hộp số tự động có thể chia làm hai loại:
- Loại hộp số sử dụng trên ôtô FF (động cơ đặt trước, cầu trước chủ động);
- Loại hộp số sử dụng trên ôtô FR (động cơ đặt trước, cầu sau chủ động).
Các hộp số sử dụng trên ôtô FF được thiết kế gọn nhẹ hơn so với loại sử
dụng trên ôtô FR do chúng được lắp đặt cùng một khối với động cơ.
Các hộp số sử dụng cho ôtô FR có bộ truyền động bánh răng cuối cùng
với vi sai lắp ở bên ngoài. Còn các hộp số sử dụng trên ôtô FF có bộ truyền bánh
răng cuối cùng với vi sai lắp ở bên trong, vì vậy loại hộp số tự động sử dụng trên
ôtô FF còn gọi là "hộp số có vi sai". Hai loại hộp số tự động nói trên được thể
hiện trên hình 4.2

HÌNH 4.2

3. CÁC bộ phận chính của hộp số tự động
Hiện nay có nhiều loại hộp số tự động khác nhau, chúng được cấu tạo
theo một vài cách khác nhau nhưng các chức năng cơ bản và nguyên lý hoạt
động của chúng là giống nhau.
Hộp số tự động bao gồm một số bộ phận chính sau:

- Bộ biến mô thuỷ lực;
- Bộ bánh răng hành tinh;
- B...
CHƯƠNG 4
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
1. Khái quát về hộp số tự động
phần hộp số thường, chúng ta đã biết được công dụng của hộp số để
thay đổi lực kéo tiếp tuyến bánh xe chủ động cho phù hợp với lực cản tổng
cộng của đường. Đặc tính kéo của ôtô hộp số thường được thể hiện trên hình
4.1
Hình 4.1
Mỗi tay số sẽ cho một đường đặc tính thể hiện mối quan hệ giữa lực kéo
tiếp tuyến bánh xe chủ động với tốc độ của xe. Trên đặc nh thể hiện cho ôtô
lắp hộp số khí ba cấp. Với đặc tính này, ngay cả khi người lái xe chọn
điểm làm việc của tay số phù hợp với lực cản chuyển động của đường thì kết
quả là điểm làm việc cũng chưa phải là tối ưu. Điểm làm việc được coi là tối ưu
khi nằm trên đường cong A tiếp tuyến với tất cả các đường đặc tính của
hộp số khí ba cấp, đường cong đó gọi đường đặc tính tưởng. Đường
cong tưởng được chỉ khi sử dụng hộp số cấp. khi đó chúng ta s
tránh được những mất mát công suất so với sử dụng hộp số cấp thể hiện trên
phần diện tích gạch chéo.
Hộp số tự động dùng trên ôtô chưa cho đường đặc tính kéo trùng với
đường đặc tính tưởng nhưng cũng cho ra được đường đặc nh gần trùng với
đường đặc tính tưởng. Với hộp số tự động việc gài các số truyền được thực
hiện một cách tự động tuỳ thuộc vào chế độ của động sức cản của mặt
đường. Vì vậy nó luôn tìm được một điểm làm việc trên đường đặc tính phù hợp
với sức cản chuyển động bảo đảm được chất lượng động lực học và tính kinh tế
nhiên liệu của ôtô.
hộp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hộp số - Người đăng: Vuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
hộp số 9 10 826