Ktl-icon-tai-lieu

Hộp số sàn hãng

Được đăng lên bởi luongthuc
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘP SỐ SÀN

Hộp số sàn

2

Mục đích của hộp số

Sức cản lăn

Sức cản gió

Sức cản dốc

Để cho xe có thể chuyển động, nó phải thắng được các sức cản trong khi chuyển động.
Có 3 sức cản chính sau đây:
 Sức cản lăn: Sức cản lăn thấp trên đường được trải nhựa và cao trên đường xấu.
 Sức cản gió: Thấp khi tốc độ thấp và cao khi tốc độ cao, tuy nhiên, sự biến thiên này là
không tuyến tính, khi tốc độ tăng gấp 2 thì sức cản có thể tăng gấp 4. Sức cản gió còn
phụ thuộc vào hình dáng của xe.
 Sức cản gradient trên đường dốc: Đường càng dốc thì sức cản càng lớn. Khả năng leo
dốc lớn nhất còn thay đổi trong trường hợp xe kéo móoc.

Hộp số sàn

3

Mục đích của hộp số

60
kw
50
150
Nm

30

100

20

50

P

M

40

10
0
0

1000 2000 3000 4000 1/min 6000

Tổng các lực cản này thay đổi tùy theo từng điều kiện động học của xe và yêu cầu động
cơ phải sản sinh ra một lực tương ứng với từng điều kiện đó. Mỗi động cơ đều có một
giới hạn nhất định về công suất, mô men xoắn và tốc độ lớn nhất và nhỏ nhất, do đó, cần
một thiết bị để điều chỉnh công suất, mô mem xoắn và tốc độ của động cơ phù hợp với
từng điều kiện cụ thể, thiết bị đó chính là hộp số. Hộp số biến đổi mô men xoắn và tốc độ
động cơ cho phù hợp với điều kiện hoạt động của xe. Để thắng lực quán tính lớn khi bắt
đầu chuyển động, xe cần một mô men xoắn lớn và tốc độ thấp, hộp số sẽ biến đổi tốc độ
và mô men xoắn động cơ để đáp ứng yêu cầu đó. Khi xe bắt đầu chuyển động, nó sẽ yêu
cầu mô men xoắn nhỏ hơn nhưng tốc độ cao hơn, do vậy hộp số sẽ có nhiều tỉ ôố truyền
để đáp ứng từng điều kiện chạy của xe.

Hộp số sàn

4

Bánh răng truyền động

Một cặp bánh răng

Hai cặp bánh răng

Tốc độ và mô men xoắn của động cơ được thay đổi bên trong hộp số theo yêu cầu thực
tế của xe. Trong trường hợp đơn giản đầu, nếu công suất đầu vào được đặt vào trục
mang bánh răng Z1 (15 răng) và truyền sang bánh răng Z2 (30 răng) trên trục ra, kết quả
là tốc độ trục ra bằng 0,5 lần tốc độ trục vào nhưng mô men xoắn trên trục ra bằng 2.0
lần mô men xoắn trên trục vào (bỏ qua ma sát). Mối quan hệ giữa hai bánh răng này
được đặc trưng bới tỉ số truyền i bằng thương số giữa số răng của bánh răng bị động
trên số răng của bánh răng chủ động. Trong trường hợp trên, i=2.
Trong trường hợp có hai cặp bánh răng thì tỉ số truyền là i=(Z2/Z1)x(Z4/Z3) =
(30/15)x(28/14) = 4.

Hộp số sàn

5

Bánh răng truyền động

Hộp số 3 tốc độ

Vòng răng

Truyền động lùi

Với xe ô tô, một tỉ số truyền là không đủ mà cần nhiều tỉ số truyền khác nhau, tùy vào
từng loại xe ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộp số sàn hãng - Người đăng: luongthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Hộp số sàn hãng 9 10 188