Ktl-icon-tai-lieu

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Được đăng lên bởi luongthuc
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG

Hộp số tự động

2

Hoạt động của hộp số tự động

Loại cửa bậc

Loại bấm nút

Khóa cần sang số

Để đảm bảo an toàn và tránh các tác động vô tình, cần sang số không thể di chuyển từ vị
trí này đến một vị trí khác trừ khi bạn phải thực hiện một thao tác được chỉ định khác. Ví
dụ, đối với loại cửa bậc, phải đưa cần sang số sang một bên mới có thể di chuyển từ số
P đến các số khác (Santa Fe). Một số cần sang số khác phải bấm vào nút trên cần sang
số (Getz). Một số xe hiện đại được trang bị cơ cấu khóa cần sang số, với cơ cấu khóa
này thì bắt buộc lái xe phải đạp phanh thì mới có thể chuyển cần sang số từ số P đến các
vị trí khác, và khi xe không sử dụng, cần sang số phải chuyển về vị trí P mới có thể rút
được chìa khóa điện ra ngoài.

Hộp số tự động

3

Chức năng của các vị trí số
P
R
N
D
3
2
L
Hộp số tự động
4 số 7 bước

P
+

R
N
D

Hộp số tự động 4 số
với công tắc O/D

Hộp số tự động 4 số
với chế độ thể thao

Chuyển chế độ
thể thao

Tùy thuộc vào từng loại xe được trang bị hộp số tự động 4, 5 số với chế độ thể thao, Hộp
số tự động 4 số 7 bước, Hộp số tự động với công tắc O/D:
Vị trí P: Dùng khi đỗ xe, trục ra của hộp số được khóa bằng khóa cơ khí. Xe không di
chuyển và có thể khởi động.
Vị trí R: Dùng để lùi xe, không khởi động được và bật công tắc đèn lùi.
Vị trí N: Dùng khi xe dừng tạm thời, xe không thể tự động di chuyển được, trục ra không
bị khóa, có thể khởi động được

Hộp số tự động

4

Chức năng của các vị trí số
Vị trí D: Dùng khi lái xe ở chế độ chạy và điều kiện đường xá thông thường. Việc sang số
được thực hiện hoàn toàn tự động. Không thể khởi động động cơ ở vị trí này. Nếu không
đạp phanh dù không đạp ga thì xe cũng có xu thế tiến từ từ về phía trước.
Vị trí 3: Khi cần sang số ở vị trí này thì các số tiến chỉ tự động sang số từ số 1 đến số 3,
không lên được số 4. Một số dòng xe có công tắc O/D thay thế cho vị trí số 3. Khi bấm
công tắc O/D, đèn O/D OFF bật sáng trên bảng táp lô, khi đó, hộp số không thể chuyển
lên số O/D (tỉ số truyền nhỏ hơn 1, thường là số 4). Không khởi động được
Vị trí 2: Khi cần sang số ở vị trí này thì các số tiến chỉ tự động sang số từ số 1, số 2,
không lên được số 3, số 4. Không thể khởi động máy.
Vị trí L (Low): Xe chỉ chạy ở số 1, không thể khởi động máy.
Lý do dùng các số 3, 2, L hoặc O/D OFF là ngăn chặn việc vô tình chuyển số tiến hoặc lùi
khi lên dốc hoặc xuống dốc. Đặc biệt sử dụng phanh động cơ hiệu quả khi xuống dốc.
Trong trường hợp xe sử dụng chế độ thể thao, có thể lựa chọn và cố định chế đ...
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG - Người đăng: luongthuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 9 10 106