Ktl-icon-tai-lieu

Huấn luyện an toàn

Được đăng lên bởi Đặng Dũng
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU
HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ-PCCN
BƯỚC 1 CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NGHÀNH NGHỀ
Dùng để huấn luyện huấn luỵện cho người mới tuyển dụng; học nghề,
tập nghề, thử việc tại đơn vị.

PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Hiển

Đặng Minh Dũng

1

Tràng Đà, năm 2016
Phần 1
MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG
1.Mục đích :
Trong quá trình lao động, dù sử dụng những công cụ thông thường hay máy
móc hiện đại, dù áp dụng kỹ thuật công nghệ đơn giản hay kỹ thuật công nghệ
phức tạp, tiên tiến, đều phát sinh và tiềm ẩn những yếu tố nguy hiểm có hại, có
thể gây TNLĐ hay BNN cho người lao động.
Một quá trình lao động có thể tồn tại một hay nhiều yếu tố nguy hiểm có hại.
Nếu không được phòng ngừa cẩn thận, chúng có thể gây tác động vào con người
để lại chấn thương; bệnh nghề nghiệp; làm giảm sút hay mất khả năng lao động
hoặc có thể gây tử vong. Vì vậy việc chăm lo, cải thiện điều kiện lao động, đảm
bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh là một trong nhiệm vụ trọng yếu để phát triển
sản xuất và tăng năng suất lao động.
Chính vì vậy, công tác bảo hộ lao động luôn được Đảng và Nhà nước coi là
lĩnh vực công tác lớn, nhằm mục đích:
- Đảm bảo an toàn thân thể cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất,
hoặc không dể xảy ra TNLĐ, trấn thương gây tàn phế hay tử vong trong lao
động.
- Đảm bảo người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc
các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra.
- Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động cho
con người.
- Công tác BHLĐ có vị tri quan trọng và là một trong những yêu cầu khách
quan của hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.Ý nghĩa :
a. Ý nghĩa chính trị :
Công tác bảo hộ lao động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nó thể hiện coi người
lao động vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển. Một đất nước có tỷ lệ
TNLĐ thấp, người lao động khoẻ mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp là một xã
hội luôn coi con người là vốn quý nhất, sức lao động, lực lượng lao động luôn
được bảo vệ và phát triển. Bảo hộ lao động tốt là góp phần tích cực chăm lo bảo
vệ sức khoẻ, tính mạng và đời sống người lao động, biểu hiện quan điểm quần
chúng, quan điểm quý người lao động của đảng và Nhà nước ta, vai trò con
ngươI trong xã hội được tôn trọng.
b. Ý nghĩa xã hội :
Bảo hộ lao động mang ý nghĩa xã hội đo là chăm lo đến dời sống, hạnh phúc
người lao động, bảo hộ lao động vừa là yêu cầu thiết thực của các hoạt độ...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU TÂY ĐÔ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÀI LIỆU
HUẤN LUYỆN AT-VSLĐ-PCCN
BƯỚC 1 CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC NGHÀNH NGHỀ
Dùng để huấn luyện huấn luỵện cho người mới tuyển dụng; học nghề,
tập nghề, thử việc tại đơn vị.
PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
Đặng Minh Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Hiển
1
Huấn luyện an toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huấn luyện an toàn - Người đăng: Đặng Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Huấn luyện an toàn 9 10 422