Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn an toàn chế biến phế liệu - Đúc 2

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN AN TOÀN
CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU – ĐÚC 2
PHÒNG KỸ THUẬT

Mã: QT/08-227-002
Ngày ban hành: 1/10/2009
Lần ban hành: 01
Tờ số: 1/2

A. YÊU CẦU
1. Hướng dẫn này nhằm cụ thể và hệ thống lại tất cả các thông báo, quy định, hướng dẫn
đã ban hành trước đây, liên quan đến an toàn thực hiện nguyên công xuống phế, chế
biến phế của quá trình luyện thép.
2. Hướng dẫn này là một phần không tách rời của quy trình công nghệ nấu luyện thép
bằng lò điện hồ quang 6T tại xưởng Đúc 2.
B. HƯỚNG DẪN AN TOÀN XUỐNG PHẾ VÀ CHẾ BIẾN PHẾ
1. Trang bị bảo hộ lao động quy định: giầy da, quần, áo, găng tay, mũ cứng
2. Không được xuống phế trong xưởng (trường hợp đặc biệt phải có phê duyệt của PGĐ
phụ trách vật tư).
3. Xuống phế từ container, xe tải phải chú ý:
- Chỉ cho phép dùng cẩu hoặc xe kéo xuống các vật nặng, mà không thể dùng sức
người. Khi cẩu hoặc kéo phải đảm bảo không có người ở trong phạm vi 3m tính từ
thùng xe mới được ra lệnh cho cẩu, xe hoạt động.
- Không đứng ở những vị trí chênh vênh, mất thăng bằng khi xuống phế.
- Phân biệt các phế liệu có thể gây nổ (bằng kinh nghiệm và hình ảnh) như bình đựng
khí kín, bình đựng hóa chất, bom, mìn, lựu đạn, đầu đạn… Khi phát hiện thấy các
loại phế liệu này phải đưa xuống nhẹ nhàng vào khu vực đã được quy định sẵn, có
biển báo an toàn.
4. Chế biến phế liệu phải chú ý:
Bình ga, bình ôxy, dây dẫn phải kiểm tra an toàn trước khi làm việc.
Bình ga, bình ôxy cách nơi làm việc lớn hơn 6m. Dây dẫn không được hở, các
mối nối phải dùng đai kẹp chặt.
Không được tự ý cắt, phá các loại phế liệu có thể gây nổ nếu không có hướng
dẫn an toàn và giám sát của cán bộ quản lý có trách nhiệm.
Khi cắt các loại ống kín như giảm xóc ô tô, xe máy, bơm dầu, kích,… phải lưu ý đến
hướng văng ra của ống, đảm bảo an toàn cho người thợ cắt và những người xung quanh.
Vị trí làm việc phải đảm bảo vững chắc, không đứng ở những vị trí chênh vênh,
mất thăng bằng.
5. Vận chuyển phế liệu từ bãi ngoài vào trong nhà xưởng phải chú ý:
- Xe cơ giới dùng cho vận chuyển và người lái xe phải đảm bảo các điều kiện hoạt
động, điều kiện làm việc theo quy định của phương tiện cơ giới.
- Không được tự ý vận chuyển các loại phế liệu gây nổ, các ống kín chưa được xử lý
vào trong nhà xưởng.
- Chỉ bốc các phế liệu đã hợp cách lên xe. Phế liệu dạng cục lớn nếu phải đưa vào trong
nhà xưởng để đập, chế biến thì sử dụng xe nâng, không được dùng xe kéo. Trường
hợp đăc biệt phải theo hướng dẫn của tổ trưởng kèm theo biện pháp an toàn mới được
sử dụng xe kéo.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN
CHẾ BIẾN PHẾ...
PHÒNG KỸ THUẬT
HƯỚNG DẪN AN TOÀN
CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU – ĐÚC 2
Mã: QT/08-227-002
Ngày ban hành: 1/10/2009
Lần ban hành: 01
Tờ số: 1/2
A. YÊU CẦU
1. Hướng dẫn này nhằm cụ thể hệ thống lại tất cả các thông báo, quy định, hướng dẫn
đã ban hành trước đây, liên quan đến an toàn thực hiện nguyên công xuống phế, chế
biến phế của quá trình luyện thép.
2. Hướng dẫn này một phần không tách rời của quy trình công nghệ nấu luyện thép
bằng lò điện hồ quang 6T tại xưởng Đúc 2.
B. HƯỚNG DẪN AN TOÀN XUỐNG PHẾ VÀ CHẾ BIẾN PHẾ
1. Trang bị bảo hộ lao động quy định: giầy da, quần, áo, găng tay, mũ cứng
2. Không được xuống phế trong xưởng (trường hợp đặc biệt phải phê duyệt của PGĐ
phụ trách vật tư).
3. Xuống phế từ container, xe tải phải chú ý:
- Chỉ cho phép dùng cẩu hoặc xe kéo xuống các vật nặng, không thể dùng sức
người. Khi cẩu hoặc kéo phải đảm bảo không người trong phạm vi 3m tính từ
thùng xe mới được ra lệnh cho cẩu, xe hoạt động.
- Không đứng ở những vị trí chênh vênh, mất thăng bằng khi xuống phế.
- Phân biệt các phế liệuthể gây nổ (bằng kinh nghiệmhình ảnh) như bình đựng
khí kín, bình đựng hóa chất, bom, mìn, lựu đạn, đầu đạn… Khi phát hiện thấy các
loại phế liệu này phải đưa xuống nhẹ nhàng vào khu vực đã được quy định sẵn,
biển báo an toàn.
4. Chế biến phế liệu phải chú ý:
- Bình ga, bình ôxy, dây dẫn phải kiểm tra an toàn trước khi làm việc.
- Bình ga, bình ôxy cách i làm việc lớn hơn 6m. Dây dẫn không được hở, các
mối nối phải dùng đai kẹp chặt.
- Không được tự ý cắt, phá các loại phế liệu thể gây nổ nếu không hướng
dẫn an toàn và giám sát của cán bộ quản lý có trách nhiệm.
- Khi cắt các loại ống kín n giảm xóc ô tô, xe y, bơm dầu, kích,… phải lưu ý đến
hướng ng ra ca ng, đm bảo an tn cho người thcắt và nhng người xung quanh.
- Vị trí làm việc phải đảm bảo vững chắc, không đứng những vị trí chênh vênh,
mất thăng bằng.
5. Vận chuyển phế liệu từ bãi ngoài vào trong nhà xưởng phải chú ý:
- Xe giới dùng cho vận chuyển người lái xe phải đảm bảo c điều kiện hoạt
động, điều kiện làm việc theo quy định của phương tiện cơ giới.
- Không được tự ý vận chuyển các loại phế liệu gây nổ, các ống kín chưa được xử
vào trong nhà xưởng.
- Chỉ bốc các phế liệu đã hợp cách lên xe. Phế liệu dạng cục lớn nếu phải đưa vào trong
nhà xưởng để đập, chế biến thì sử dụng xe nâng, không được dùng xe kéo. Trường
hợp đăc bit phải theo hướng dẫn của tổ trưởng kèm theo biện pháp an toàn mới được
sử dụng xe kéo.
Hướng dẫn an toàn chế biến phế liệu - Đúc 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn an toàn chế biến phế liệu - Đúc 2 - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hướng dẫn an toàn chế biến phế liệu - Đúc 2 9 10 680