Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY CÁN SÉT

Được đăng lên bởi channhi0709
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN
BẢO DƯỠNG MÁY CÁN SÉT
I. Bảo dưỡng định kỳ.
- Trước khi bảo dưởng phải cắt nguồn điện, treo biển ''cấm đóng điện''
tại tủ điên (ngăn kéo). kiểm tra tình trạng thiết bị trong sổ giao ca ly lịch
máy.
- Nội dung bảo dưởng thực hiện như sau:
1. Bảo dưỡng phần cơ khí:
- Kiểm tra độ mòn của các tấm gạt, nếu mòn hỏng cho thay mới.
- Kiểm tra vòng bi các gối đở thay mở mới vào các ổ bi.
- Kiểm tra độ mòn của các tang cán sét nếu mòn cho thay mới.
- Kiểm tra toàn bộ khung dầm máy xem có hiện tượng hỏng hoặc gẩy
mòn nếu thấy có hiện tượng nứt cong vênh hoặc hở các mối hàn liên kết thì
phải hàn căn chỉnh lại.
- Kiểm tra căn chỉnh các gối đở tang chủ động , tháo kiểm tra sự ăn
khớp của các cặp bánh răng, tra mở nếu mòn vỏ thì căn chỉnh lại.
2. Bảo dưỡng động cơ điện:
1. Kiểm tra cách điện của động cơ:
- Điện trở cách điện giửa các pha vớ vỏ ≥ 0.5 MΩ thì đạt, nếu <0.5
MΩ không đạt tiến hành sấy lại động cơ, sau khi sấy tiến hành đo lại cách
điện nếu đạt thì cho lắp vào hoạt động nếu không đạt phải thay động cơ
khác.
2. Kiểm tra vòng bi động cơ.
- Vòng bi động cơ được tháo rửa sạch và lau khô, kiểm tra vòng bi
theo TCVN 149: 85;TCVN 1516:85. nếu không đạt phải thay mới vòng bi.
3. Bảo dưỡng thiết bị điện.
Bảo dưỡng vệ sinh các tiếp điểm như: Áp tô mát; Công tắc tơ; Nút bấm; Các
đầu cốt; Cáp điện; Cầu nối dây...nếu mòn quá cần thay thế.
II. Kết thúc bảo dưởng.
- Lắp lại và căn chỉnh máy.
- Chạy thử không tải (có tải) theo hướng dẩn vận hành HD: 7.5.01.08.
- Nghiệm thu. bàn giao ghi vào lý lịch máy.
NGƯỜI THỰC HIỆN

Ngày…. Tháng….năm…….
NGƯỜI DUYỆT

...
HƯỚNG DẪN
BẢO DƯỠNG MÁY CÁN SÉT
I. Bảo dưỡng định kỳ.
- Trước khi bảo dưởng phải cắt nguồn điện, treo biển ''cấm đóng điện''
tại tủ điên (ngăn kéo). kiểm tra tình trạng thiết bị trong sổ giao ca ly lịch
máy.
- Nội dung bảo dưởng thực hiện như sau:
1. Bảo dưỡng phần cơ khí:
- Kiểm tra độ mòn của các tấm gạt, nếu mòn hỏng cho thay mới.
- Kiểm tra vòng bi các gối đở thay mở mới vào các ổ bi.
- Kiểm tra độ mòn của các tang cán sét nếu mòn cho thay mới.
- Kiểm tra toàn bộ khung dầm máy xem có hiện tượng hỏng hoặc gẩy
mòn nếu thấy có hiện tượng nứt cong vênh hoặc hở các mối hàn liên kết thì
phải hàn căn chỉnh lại.
- Kiểm tra căn chỉnh các gối đở tang chủ động , tháo kiểm tra sự ăn
khớp của các cặp bánh răng, tra mở nếu mòn vỏ thì căn chỉnh lại.
2. Bảo dưỡng động cơ điện:
1. Kiểm tra cách điện của động cơ:
- Điện trở cách điện giửa các pha vớ vỏ ≥ 0.5 MΩ thì đạt, nếu <0.5
MΩ không đạt tiến hành sấy lại động cơ, sau khi sấy tiến hành đo lại cách
điện nếu đạt thì cho lắp vào hoạt động nếu không đạt phải thay động cơ
khác.
2. Kiểm tra vòng bi động cơ.
- Vòng bi động cơ được tháo rửa sạch và lau khô, kiểm tra vòng bi
theo TCVN 149: 85;TCVN 1516:85. nếu không đạt phải thay mới vòng bi.
3. Bảo dưỡng thiết bị điện.
Bảo dưỡng vệ sinh các tiếp điểm như: Áp tô mát; Công tắc tơ; Nút bấm; Các
đầu cốt; Cáp điện; Cầu nối dây...nếu mòn quá cần thay thế.
II. Kết thúc bảo dưởng.
- Lắp lại và căn chỉnh máy.
- Chạy thử không tải (có tải) theo hướng dẩn vận hành HD: 7.5.01.08.
- Nghiệm thu. bàn giao ghi vào lý lịch máy.
Ngày…. Tháng….năm…….
NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI DUYỆT
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY CÁN SÉT - Người đăng: channhi0709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY CÁN SÉT 9 10 174