Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY NGHIỀN THAN

Được đăng lên bởi channhi0709
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HƯỚNG DẪN
BẢO DƯỠNG MÁY NGHIỀN THAN
I. Bảo dưỡng định kỳ.
- Trước khi bảo dưởng phải cắt nguồn điện, treo biển ''cấm đóng điện''
tại tủ điên (ngăn kéo). kiểm tra tình trạng thiết bị trong sổ giao ca ly lịch
máy.
- Nội dung bảo dưởng thực hiện như sau:
1. Đối với động cơ phụ liền giảm tốc:
- Tháo mặt bích của động cơ, kiểm tra vòng bi, nếu dơ thay thế vòng
bi mới, bổ xung mơ 113 lắp hoàn thiện xiết chặt các đầu cốt cáp dộng cơ.
- Thay dầu hộp giảm tốc (Omla 320) định kỳ 1 năm/ lần.
2. Đối với động cơ chính:
- Tháo vỏ bao che vành cổ góp kiểm tra chổi than nếu mòn quá giởi
hạn thay thế, dùng giấy nhám mịn dánh lại bề mặt tiếp xúc vành cổ góp đảm
bảo nhẳn bóng không có pavia, gồ gề đảm bảo tiếp xúc tốt.
- Tháo vỏ động cơ dùng khí sạch bụi cuộn stato và roto.
- Tháo mặt bích của động cơ, kiểm tra vòng bi, các doăng làm kín
động cơ nếu mòn quá thay thế bổ sung mở.
3. Bảo dưỡng máy nghiền.
- Tháo hộp bao che kiểm tra bạc đở 2 đầu máy nghiền. Nếu bạc mòn
đà lại bạc hoặc thay thế (khi thay thế hoặc cạo lại phải được sự đồng ý của
giám đốc hoặc người được ủy quyền).
- Kiểm tra đường ống dẩn dầu cao áp vào bạc nghiền. Nếu có hiện
tượng rạn nứt phải thay thế, các đầu nối tuy ô đảm bảo chắc chắn không rò rỉ
dầu.
- Kiểm tra đường ống dẩn dầu hạ áp, thông các lổ tưới dàu trên cổ trục
máy nghiền đảm bảo không bị tắc.
- Kiểm tra đường nước làm mát vào bạc nghiền, các đầu nối không có
hiện tượng rò rỉ nước ra dầu.
- Tháo cửa thăm hộp bao che vành răng, hoăc tháo một phần hộp bao
che kiểm tra vành răng, vết tiếp xúc nếu tiếp xúc không đều thì chỉnh lại
- Kiểm tra bôi trơn vành răng thay thế định kỳ 1 năm/ lần
- Kiểm tra xiết chặt các bulong vành răng nghiền.
- Kiểm tra các bulong tấm lót của ngăn khoang vào liệu và ngăn
khoang nghiền nếu mòn thay thế.
- Kiểm tra các tấm lót vách ngăn vào ra liệu và tấm lót vách giửa nếu
mòn thay thế.

4. Đối với hộp giảm tốc chính:
- Tháo nắp HGT kiểm tra vết tiếp xúc của răng, kiểm tra các vòng nỉ
làm kín gối đở trục, nếu rò rỉ thì phải thay thế. Kiểm tra các ống phun dầu
dạng dàn thông các lổ tới dầu, kiểm tra đầu can nhiệt, lau sạch các kính quan
sát, thay dầu định kỳ 1lần/ năm(thay vào kỳ bảo dưởng lần 2), làm sạch các
ông dẩn dầu và hồi dầu.
5. Bảo dưỡng trạm dầu.
- KIểm tra bảo dưỡng động cơ + bơm dầu cao và hạ áp, kiểm tra vòng
bi nếu dơ thay thế.
- Kiểm tra vệ sinh các van đóng mở, van một chiều, nếu đỉa lọc rách
thay lọc mới, làm sạch.
- Kiểm tra các ống dẩn nước làm mát dầu cho trạm dầu, xả hết cặn
thông sạch sẽ.
- Thay dầu định ...
HƯỚNG DẪN
BẢO DƯỠNG MÁY NGHIỀN THAN
I. Bảo dưỡng định kỳ.
- Trước khi bảo dưởng phải cắt nguồn điện, treo biển ''cấm đóng điện''
tại tủ điên (ngăn kéo). kiểm tra tình trạng thiết bị trong sổ giao ca ly lịch
máy.
- Nội dung bảo dưởng thực hiện như sau:
1. Đối với động cơ phụ liền giảm tốc:
- Tháo mặt bích của động cơ, kiểm tra vòng bi, nếu dơ thay thế vòng
bi mới, bổ xung mơ 113 lắp hoàn thiện xiết chặt các đầu cốt cáp dộng cơ.
- Thay dầu hộp giảm tốc (Omla 320) định kỳ 1 năm/ lần.
2. Đối với động cơ chính:
- Tháo vỏ bao che vành cổ góp kiểm tra chổi than nếu mòn quá giởi
hạn thay thế, dùng giấy nhám mịn dánh lại bề mặt tiếp xúc vành cổ góp đảm
bảo nhẳn bóng không có pavia, gồ gề đảm bảo tiếp xúc tốt.
- Tháo vỏ động cơ dùng khí sạch bụi cuộn stato và roto.
- Tháo mặt bích của động cơ, kiểm tra vòng bi, các doăng làm kín
động cơ nếu mòn quá thay thế bổ sung mở.
3. Bảo dưỡng máy nghiền.
- Tháo hộp bao che kiểm tra bạc đở 2 đầu máy nghiền. Nếu bạc mòn
đà lại bạc hoặc thay thế (khi thay thế hoặc cạo lại phải được sự đồng ý của
giám đốc hoặc người được ủy quyền).
- Kiểm tra đường ống dẩn dầu cao áp vào bạc nghiền. Nếu có hiện
tượng rạn nứt phải thay thế, các đầu nối tuy ô đảm bảo chắc chắn không rò rỉ
dầu.
- Kiểm tra đường ống dẩn dầu hạ áp, thông các lổ tưới dàu trên cổ trục
máy nghiền đảm bảo không bị tắc.
- Kiểm tra đường nước làm mát vào bạc nghiền, các đầu nối không có
hiện tượng rò rỉ nước ra dầu.
- Tháo cửa thăm hộp bao che vành răng, hoăc tháo một phần hộp bao
che kiểm tra vành răng, vết tiếp xúc nếu tiếp xúc không đều thì chỉnh lại
- Kiểm tra bôi trơn vành răng thay thế định kỳ 1 năm/ lần
- Kiểm tra xiết chặt các bulong vành răng nghiền.
- Kiểm tra các bulong tấm lót của ngăn khoang vào liệu và ngăn
khoang nghiền nếu mòn thay thế.
- Kiểm tra các tấm lót vách ngăn vào ra liệu và tấm lót vách giửa nếu
mòn thay thế.
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY NGHIỀN THAN - Trang 2
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY NGHIỀN THAN - Người đăng: channhi0709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MÁY NGHIỀN THAN 9 10 495