Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn burnin tai nghe

Được đăng lên bởi Nguyen Vu Hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN BURN IN TAI NGHE

Chuẩn bị:

Tai nghe mới
Máy tính cá nhân
Thiết bị nghe nhạc cá nhân
Các đoạn audio burn
Phần mềm nghe nhạc, phần mềm burn in

eg

-

io
id
o

da

y.

co

m

HCM,19/06/2010

Một số vấn đề cần biết trước khi burn in:

th

Theo một số người chơi headphone thì Headphone mới mua về thường âm thanh nghe bị
cứng, không được linh hoạt và họ thường chọn giải pháp burn in, cũng giống như xe mới mua về
thường chạy rô đa trước vài ngày thì mới chạy. Mặc dù chưa có căn cứ khoa học nào xác nhận tai
nghe sau khi burn in sẽ nghe hay hơn, tuy nhiên đối với dân chơi headphone thì việc đầu tiên sau
nghi tậu 1 chiếc headphone là burn in. Theo họ thì việc burn in sẽ giúp cho màng loa quen với các
dao động, từ đó sẽ cho ra âm thanh mềm dẻo và chuẩn xác hơn.

co

m

Các loại âm thanh chuẩn để burn in (có kèm theo file)

y.

White noise: Là tín hiệu ngẫu nhiên tạo ra bằng năng lượng của tất cả các tần số âm thanh, đây là
dạng tín hiệu khá tốt vì nó phối hợp tần số khá tốt từ treble đến bass.

da

White noise (collected from radio): Đây là tín hiệu trắng giữa kênh radio nên cũng được xem là tần
số sạch và khá lý tưởng để burn in

io
id
o

Pink noise: Pink noise cũng tương tự như white noise, nó cũng có các tín hiệu dải tần số rộng trong
quang phổ của nó thường được tìm thấy trong môi trường tự nhiên.. Không giống như white noise
Pink noise là âm thanh thoải mái hơn là khá giống với âm thanh đại dương..
Frequency sweep (20-20000 Hz): Tần số quét này là dạng sóng co tần số bắt đầu từ 20-20000 Hz,
bao gồm các tần số thấp nhất đến cao nhất mà con người có thể nghe. Dùng tần số này để burn in
thì tai nghe có thể hoạt động tốt từ dải tầng từ thấp nhất đến cao nhất giúp cho tai nghe hoạt động
tốt ở các thể loại nhạc khác nhau. Tuy nhiên không nên nghe trực tiếp dãi tần này vì có khả năng
nguy hiểm đến tai của bạn

eg

Ultra frequency sweep (10-30000 Hz): chỉ thích hợp cho các loại tai nghe cao cấp(Một số tai nghe
cao cấp có thể đáp ứng tầng số 35000hz), vì nói chung tai nghe rất khó tạo được tín hiệu dưới 20 Hz
Low frequency sweep (20-200 Hz): cũng chỉ để dùng burn in các tai nghe cao cấp, các loại rẻ tiền
thường khó đáp ứng đc tần số từ 10-30Hz nên có burn thì cũng như không

th

Repeating frequency sweep: là cách burn in bằng cách lặp đi lặp lại các tầng số khác nhau, từ 050hz, từ 0 – 10000Hz, từ 0 – 15000Hz, từ 0 – 20000Hz, từ 0 – 30000 Hz.
Sound channels mix: Đây là 1 thể loại tra tấn tai nghe của bạn, Nếu burn tốt phần này thì đảm bảo
màng tai nghe của b...
HƯỚNG DN BURN IN TAI NGHE
HCM,19/06/2010
Chun b:
- Tai nghe mi
- y tính nhân
- Thiết b nghe nhc nhân
- Các đon audio burn
- Phn mm nghe nhc, phn mm burn in
Mt s vn đề cn biết trước khi burn in:
Theo mt s người chơi headphone thì Headphone mi mua v thường âm thanh nghe b
cng, không được linh hot h thường chn gii pp burn in, cũng ging như xe mi mua v
thường chy đa trước vài ngày thì mi chy. Mc dù chưa có căn c khoa hc nào xác nhn tai
nghe sau khi burn in s nghe hay hơn, tuy nhiên đối vi dân chơi headphone thì vic đầu tiên sau
nghi tu 1 chiếc headphone burn in. Theo h thì vic burn in s giúp cho màng loa quen vi các
dao động, t đó s cho ra âm thanh mm do và chun xác hơn.
thegioidoday.com
Hướng dẫn burnin tai nghe - Trang 2
Hướng dẫn burnin tai nghe - Người đăng: Nguyen Vu Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn burnin tai nghe 9 10 158