Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D3100

Được đăng lên bởi kttn84-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6551 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NIKON D3100
1.Bộ phận và điều khiển 

 1  Chế độ quay số

 2  Phát hành chế độ 
chọn

 4  Nút bù phơi sáng / độ mở nút /   5  Shutter­nut
Flash nút bồi thường

 3  Nút thông tin
 6  Công tắc nguồn

 7  Đèn chiếu hỗ trợ AF / Tự chụp   8  Phụ kiện giày (đối với   9  Chế độ flash nút / Flash nút 
đèn / bóng đèn giảm mắt đỏ
đơn vị flash tùy chọn)
bồi thường
 10 Microphone

 11 Nút chức năng

 12 Ống kính nut

 13 Nút Playback

 14 Nút Menu

 15 Hình thu nhỏ nút / xem lại 
phóng to ra nút / nút Trợ giúp

 16 Phát nút phóng to

 17 Nút chỉnh sửa thông 
tin

 18 Kính ngắm thị kính

 19 Kiểm soát điều chỉnh diopter

 20 AE­L/AF­L nút / nút 
Protect

 21 Command quay số

 22 Live View chuyển đổi

 23 Movie­nút ghi lại

 24 Multi chọn

 25 Nút OK

 26 Nút Delete

 27 Loa

 28 Màn hình
2. Tương thích ống kính 

Ngọc Bình sưu tầm

­ Ống kính CPU
 
Camera này hỗ trợ tự động lấy nét với ống kính AF­S và AF­I.  Ống kính AF­S có tên bắt 
đầu với AF­S, AF­I tên bắt đầu với ống kính AF­I.  Tự động lấy nét không được hỗ trợ tự động 
lấy nét ống kính khác (AF).  Các CPU có sẵn với ống kính tương thích được liệt kê dưới đây các 
tính năng: 
 Lens / Phụ kiện 

 Máy ảnh cài đặt 
 Tập trung 

 Mode 

 Đo sáng 

  MF   (với 
 3D   Màu 
máy   đo 
  Chế   độ   tự 
 AF  khoảng 
 MF  động   và  M 
cách   điện 
cảnh; P, S, A 
tử) 
 AF­S, AF­I NIKKOR 1 

 ­ 

 2 

  Các   loại   G   hoặc   D   AF 
 ­ 
NIKKOR 1 

 ­ 

 2 

 PC­E NIKKOR loạt 

 ­ 

 3 

 PC Micro 85mm f/2.8D 4 

 ­ 

 3 

 AF­S/AF­I Teleconverter 5 

 6 

 3 

 3 

 3   ­ 

 2,3 

 ­ 

 2,3 

 ­ 

 2 

 ­ 

 6 

  AF  NIKKOR  khác  (trừ  ống  ­ 
kính cho F3AF) 

 7 

 ­ 

 2 

 AI­P NIKKOR 

 8 

 ­ 

 2 

 ­ 

 : Tương thích 
 ­: Không tương thích 
1.  Sử dụng AF­S hoặc AF­I ống kính để có được nhiều nhất từ máy ảnh của bạn.  Giảm 
rung (VR) được hỗ trợ với ống kính VR. 
2.  mét điểm đo được lựa chọn điểm lấy nét. 
3.  Có thể không được sử dụng với chuyển dịch hoặc nghiêng. 
4.  đo tiếp xúc của máy ảnh và hệ thống điều khiển flash không có chức năng như mong 
đợi khi các ống kính chuyển và / hoặc nghiêng hoặc một khẩu độ khác hơn so với độ mở tối đa 
được sử dụng. 

Ngọc Bình sưu tầm

5.  AF­S hoặc AF­I ống kính yêu cầu. 
6.  Với khẩu độ hiệu quả tối đa f/5.6 hoặc nhanh hơn. 
7.  Khi AF 80­200mm f/2.8, AF 35­70mm f/2.8, AF 28­85mm f/3.5­4.5 (mới), hoặc AF 28­
85mm f/3.5­4.5 ống kính được thu nhỏ tất cả các cách thức ở mức tối thiểu khoảng cách tập 
trung, các chỉ báo in­focus có thể được hiển thị khi ...
HƯỚNG DN S DNG NIKON D3100
1.B phn và điu khin
1 Chế độ quay s 2 Phát hành chế đ
chn
3 Nút thông tin
4 Nút bù phơi sáng / độ m nút /
Flash nút bi thường
5 Shutter-nut 6 Công tc ngun
7 Đèn chiếu h tr AF / T chp
đèn / bóng đèn gim mt đỏ
8 Ph kin giày (đối vi
đơn v flash tùy chn)
9 Chế độ flash nút / Flash nút
bi thường
10 Microphone 11 Nút chc năng 12 ng kính nut
13 Nút Playback 14 Nút Menu 15 Hình thu nh nút / xem li
phóng to ra nút / nút Tr giúp
16 Phát nút phóng to 17 Nút chnh sa thông
tin
18 Kính ngm th kính
19 Kim soát điu chnh diopter 20 AE-L/AF-L nút / nút
Protect
21 Command quay s
22 Live View chuyn đổi 23 Movie-nút ghi li 24 Multi chn
25 Nút OK 26 Nút Delete 27 Loa
28 Màn hình
2. Tương thích ng kính
Ng c Bình s u t m ư
Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D3100 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D3100 - Người đăng: kttn84-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hướng dẫn cách sử dụng máy chụp hình Nikon D3100 9 10 854