Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7

Được đăng lên bởi paulhoan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 912 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7
1- Bật chế độ message queuing:
Start / control panel/ Program and Feature/ chọn Turn Windows features on or off (bến
trái)

Bạn click chọn hết những gì có trong Microsoft Message Queue (MSMQ) Server
Sau đó chọn OK và đợi windows cài đặt xong.
2- Cài đặt wincc 7.0 bình thường
3- Khởi động lại và tiến hành Crack
(Note: đã test ok)

...
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7
1- Bật chế độ message queuing:
Start / control panel/ Program and Feature/ chọn Turn Windows features on or off (bến
trái)
Bạn click chọn hết những gì có trong Microsoft Message Queue (MSMQ) Server
Sau đó chọn OK và đợi windows cài đặt xong.
2- Cài đặt wincc 7.0 bình thường
3- Khởi động lại và tiến hành Crack
(Note: đã test ok)
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7 - Trang 2
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7 - Người đăng: paulhoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WINCC CHO WIN 7 9 10 7