Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cải thiện truyền thông trong các chương trình Giáo dục phòng tránh bom mìn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn
Cải thiện Truyền thông
trong các Chương trình
Giáo dục Phòng tránh Bom mìn

Hướng dẫn
Cải thiện Truyền thông
trong các
Chương trình Giáo dục Phòng tránh Bom mìn
(Bản dịch tiếng Việt được thực hiện
với sự đồng ý và cho phép của tác giả)

Bản dịch tiếng Việt do Dự án RENEW thực hiện
với sự tài trợ của UNICEF và VVMF

Trung tâm hoạt động phòng chống bom mìn nhân đạo Geneva
(GICHD) hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giảm thiểu
các ảnh hưởng của mìn và vật liệu chưa nổ. Trung tâm cung cấp các hỗ
trợ hoạt động và chú trọng đến các nghiên cứu và ủng hộ cho sự thực thi
Công ước quốc tế về cấm mìn sát thương cá nhân.

Geneva International Centre for Humanitarian Demining
7bis, avenue de la Paix
P.O. Box 1300
CH-1211 geneva 1
Switzerland
Tel. (41 22) 906 16 60
Fax: (41 22) 906 16 90

info@gichd.ch

Hướng dẫn cải thiện kỹ năng truyền thông trong chương trình Giáo dục
Phòng tránh Bom mìn, GICHD, Geneva, tháng 3, 2004.
Dự án này được quản lý bởi Eric Filipino, Trưởng bộ phận Kinh tế-Xã
hội
(e.filipino@gichd.ch).
IBN 2-88487-022-9
© Trung tâm hoạt động phòng chống bom mìn nhân đạo Geneva
Những quan điểm được thể hiện trong ấn phẩm này là của Trung tâm
hoạt động phòng chống bom mìn nhân đạo Geneva. Thiết kế và trình bày
trong ấn phẩm này không phản ánh bất kỳ phát ngôn nào của Trung tâm
liên quan đến tình trạng hợp pháp của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hay khu
vực nào, hoặc các chính phủ, nhóm quân sự, hoặc sự phân định đường
ranh giới của các quốc gia, lãnh thổ, hay khu vực đó.

Nội dung
1. Giới thiệu
Sự cần thiết của hướng dẫn
Nhớ đến triết lý của Machiavelli
Hướng dẫn này dành cho ai?
Các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống bom mìn

1
1
2
4
6

2. Truyền thông có hiệu quả: Những điều cơ bản
Chúng ta giao tiếp như thế nào?
Ai là đối tượng của giáo dục phòng tránh bom mìn?
Quá trình chấp nhận sự thay đổi hành vi
Nền tảng của một chiến lược truyền thông

7
7
8
8
9

3. Thiết lập mục tiêu truyền thông
Xây dựng những gì cần thiết
Xác định nhóm mục tiêu hàng đầu

11
11
11

4. Thông tin cần thiết để xây dựng chương trình truyền
thông
Những nhận xét chung
Đừng làm một điều gì đó, hãy đứng đấy
Làm thế nào để thu thập thông tin ta cần
Phân tích thông tin

13
13
14
16
19

5. Thiết kế các thông điệp
Các quy tắc cơ bản
Xây dựng thông điệp
Thử nghiệm thông điệp và tài liệu

21
21
22
23

6. Chọn phương tiện truyền thông
Truyền thông giữa các cá nhân
“Truyền thông nhỏ”
Truyền thông truyền thống
Truyền thông đại chúng

25
26
27
28
29

7. Tiếp cận tru...
Hướng dn
Ci thin Truyn thông
trong các Chương trình
Giáo dc Phòng tránh Bom mìn
Hướng dẫn cải thiện truyền thông trong các chương trình Giáo dục phòng tránh bom mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn cải thiện truyền thông trong các chương trình Giáo dục phòng tránh bom mìn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hướng dẫn cải thiện truyền thông trong các chương trình Giáo dục phòng tránh bom mìn 9 10 230