Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn cân chỉnh màn hình LCD bằng phần mềm Calibrize.doc

Được đăng lên bởi albertnguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn cân chỉnh màn hình LCD bằng phần mềm Calibrize (từ bình dân đến cao cấp đều cần)

Màu sắc đẹp, trung thực là một trong những mong muốn lớn nhất khi sử dụng LCD, đặc biệt
với giới đồ họa và những người yêu thích phim ảnh. Nhưng ngay cả khi sở hữu màn hình
LCD cao cấp thì những thông số về màu sắc, độ sáng, tương phản khi xuất xưởng cũng chưa
phải là tốt nhất. Để LCD hiển thị hình ảnh trung thực nhất, bạn phải tiến hành công đoạn
tinh chỉnh quan trọng có tên “Calibrate” nhằm tìm ra các thông số tối ưu cho màn hình.
Công đoạn này yêu cầu phải dùng những thiết bị chuyên dụng đắt tiền và rất hiếm ở Việt
Nam.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể tiến hành “Calibrate” một cách khá dễ dàng với chất lượng rất
tốt bằng phần mềm Calibrize. Chỉ cần kiên nhẫn tinh chỉnh, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với
chất lượng màu sắc mà chiếc LCD mang lại. Tải miễn phí Calibrize tại
Các bước tinh chỉnh tiến hành như sau:
Trước khi bắt đầu, bạn hãy chọn tư thế ngồi thật thoải mái, đảm bảo góc độ quan sát,
khoảng cách tới màn hình, ánh sáng môi trường xung quanh… sao cho giống như
bình thường vẫn hay làm việc nhất.
Khởi chạy chương trình, bạn nhấn Next để chuyển vào bước 1 - cân chỉnh độ sáng, tương
phản cho màn hình:
>> Tại bước 1, bạn sẽ thấy 2 ô có màu nền trắng và đen với hình tròn màu xám ở giữa.
Nhiệm vụ của bạn là cân chỉnh làm sao để hình tròn màu xám hiện rõ trên 2 nền trắng đen,
khi đó sẽ đảm bảo được độ sáng và tương phản của màn hình hài hòa, dễ chịu. Để làm được
như vậy, bạn sử dụng các nút bấm tùy chỉnh của màn hình, tìm đến mục Brightness (độ
sáng) và Contrast (tương phản) rồi tăng độ tương phản đến cao nhất, tùy chỉnh độ sáng sao
cho thấy rõ hình tròn xám trên ô nền đen. Sau đó giảm dần độ tương phản để thấy rõ hình
tròn xám bên ô nền trắng.

Kinh nghiệm cân chỉnh là thường hình tròn bên nền trắng thường không thấy rõ bằng bên
nền đen nhưng cũng không được mờ quá. Bạn thử mở một file văn bản lên rồi có thể tăng
giảm chút ít độ sáng, tương phản cho đến khi quan sát thấy dễ chịu, không quá chói và
cũng không quá tương phản là được. Khi đã ưng ý, nhấn Next để chuyển sang bước 2.
>> Bước 2 giúp cân chỉnh màu sắc để hình ảnh hiển thị trung thực nhất. Ở bước này, bạn
sẽ thấy 3 ô có nền đỏ, xanh lam, xanh lá (3 màu cơ bản của màn LCD) với các hình tròn ở
giữa và thanh trượt điều chỉnh ở dưới. Nhiệm vụ bạn di chuyển thanh trượt ở các để tăng
giảm sao cho màu sắc ở trong hình tròn giống với nền bên ngoài nhất (tức là không tối h ơn
và sáng hơn).

Để cân chỉn...
H ng d n cân ch nh màn hình LCD b ng ph n m m Calibrize (t bình dân n cao c p u c n)ướ đế đề
Màu s c p, trung th c là m t trong nh ng mong mu n l n nh t khi s d ng LCD, c bi t đẹ đặ
v i gi i h a và nh ng ng i yêu thích phim nh. Nh ng ngay c khi s h u màn hình ớ đồ ườ ư
LCD cao c p thì nh ng thông s v màu s c, sáng, t ng ph n khi xu t x ng c ng ch a độ ươ ưở ũ ư
ph i là t t nh t. LCD hi n th hình nh trung th c nh t, b n ph i ti n hành công o n Để ế đ ạ
tinh ch nh quan tr ng có tên “ Calibrate” nh m tìm ra các thông s t i u cho màn hình. ư
Công o n này yêu c u ph i dùng nh ng thi t b chuyên d ng t ti n và r t hi m Vi t đ ạ ế đắ ế
Nam.
Tuy nhiên, b n c ng có th ti n hành “Calibrate” m t cách khá d ng v i ch t l ng r t ũ ế ượ
t t b ng ph n m m Calibrize. Ch c n kiên nh n tinh ch nh, b n s hoàn toàn hài lòng v i
ch t l ng màu s c mà chi c LCD mang l i. T i mi n phí Calibrize t i ượ ế www.calibrize.com.
Các b c tinh ch nh ti n hành nh sau:ướ ế ư
Tr c khi b t u, b n hãyướ đầ ch n t th ng i th t tho i mái, m b o góc quan sát, ư ế đả độ
kho ng cách t i màn hình, ánh sáng môi tr ng xung quanh… sao cho gi ng nh ườ ư
bình th ng v n hay làm vi c nh tườ .
Kh i ch y ch ng trình, b n nh n Next chuy n vào b c 1 - cân ch nh sáng, t ng ươ để ư độ ươ
ph n cho màn hình:
>> T i b c 1 ướ , b n s th y 2 ô có màu n n tr ng và en v i hình tròn màu xám gi a. đ
Nhi m v c a b n là cân ch nh làm sao hình tròn màu xám hi n rõ trên 2 n n tr ng en, để đ
khi ó s m b o c sáng và t ng ph n c a màn hình hài hòa, d ch u. làm cđ đả đượ đ ươ Để đượ
nh v y, b n s d ng các nút b m tùy ch nh c a màn hình, tìm n m c Brightness ( ư đế độ
sáng) và Contrast (t ng ph n) r i t ng t ng ph n n cao nh t, tùy ch nh sáng saoươ ă độ ươ đế độ
cho th y rõ hình tròn xám trên ô n n en. Sau ó gi m d n t ng ph n th y rõ hình đ đ độ ươ đ
tròn xám bên ô n n tr ng.
Hướng dẫn cân chỉnh màn hình LCD bằng phần mềm Calibrize.doc - Trang 2
Hướng dẫn cân chỉnh màn hình LCD bằng phần mềm Calibrize.doc - Người đăng: albertnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn cân chỉnh màn hình LCD bằng phần mềm Calibrize.doc 9 10 640