Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE

Được đăng lên bởi Trần Đăng Quang
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE

SAP 2000
1. Khởi ñộng chương trình
Start / Program /Computer and Structures / SAP2000 / SAP2000

Xuất hiện màn hình của

SAP2000

Hình 1. Cách vào chương trình SAP

Vũ Minh Tuấn 51XD7

1

consoibac999@gmail.com

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE
2. Tạo file SAP2000 mới
Cách 1: Menu File/ New Model/ Kích chuột

Cách tạo ra một file SAP mới
Cách 2: Ấn tổ hợp 2 phím Ctrl và N
Cách 3: Ấn biểu tưởng New trên thanh công cụ
Cả 3 cách này, trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại:

Vũ Minh Tuấn 51XD7

2

consoibac999@gmail.com

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE

Mô hĩnh kết cấu có sẵn
Initialize Model from Defaults with Units: (ðơn vị dùng cho chương trình): Kgf,m,C
Initialize Model from an Existing File: mở file SAP có sẵn trong máy
Chọn Grid Only ñể tạo lưới công trình vì hầu hết các công trình có sẵn không phù hợp với kết cấu
mà ta cần tính toán

Trên màn hình xuất hiện một cửa sổ:

Hệ trục toạ ñộ ðề-các hoặc hệ toạ ñộ trụ

Vũ Minh Tuấn 51XD7

3

consoibac999@gmail.com

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE

Chọn Edit Grid ñể chỉnh sửa

Cửa sổ chỉnh sửa Grid:

- Các phiên bản SAP2000 7.42 hoặc 7.40: Edit/ Edit Grid
- Phiên bản SAP2000 9.0 trở lên:

Cửa sổ chỉnh lưới (Edit grid)

3. ðiều chỉnh lưới, thiết lập theo số liệu công trình cần tính kết cấu
- Nếu công trình chúng ta cần tính là tính khung phẳng thì chọn mặt phẳng X-Z ñể làm việc
- Nếu công trình là chạy không gian thì chọn mặt phẳng nào khai báo trước thì tuỳ
- ðiều chỉnh X Grid Data, Y Grid Data, và Z Grid Data.
- Muốn Grid hiện lên thì phải chọn mục Display Grid as: Spacing

Vũ Minh Tuấn 51XD7

4

consoibac999@gmail.com

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE
VD1: Cho khung phẳng có kích thước như sau:

Sơ ñồ ví dụ
Số liệu ñược nhập vào SAP2000 như sau:

Vũ Minh Tuấn 51XD7

5

consoibac999@gmail.com

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE

. ðiều chỉnh hệ Grid cho ñúng với kết cấu
- Trên màn hình sau khi chọn lưới mặc ñịnh sẽ xuất hiện 2 cửa sổ, một cửa sổ cho ta nhìn thấy không
gian 3D, một cửa sổ nhìn thấy 2D.
- Vì ñây là bài toán khung phẳng, ta chọn mặt phẳng XZ là mặt phẳng kết cấu nên phải chọn cửa sổ
2D ở mặt phẳng X-Z

Các chọn cửa sổ nhìn và làm việc
Mặt phẳng làm việc như hình vẽ

Vũ Minh Tuấn 51XD7

6

consoibac999@gmail.com

Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE

Cửa sổ X-Z và cửa sổ 3D sau khi ñiều chỉnh hệ lưới Grid

4. Vẽ hệ dầm, cột kết cấu
Các bạn nên tuân thủ nguyên tắc vẽ từ dưới l...
Hướng dn chy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE
Vũ Minh Tun 51XD7
1
consoibac999@gmail.com
SAP 2000
1. Khi ñộng chương trình
Start / Program /Computer and Structures / SAP2000 / SAP2000 Xut hin màn hình ca
SAP2000
Hình 1. Cách vào chương trình SAP
Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE - Người đăng: Trần Đăng Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Hướng dẫn chạy SAP cho ñồ án Bê Tông II -NUCE 9 10 46