Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn chi tiết khuôn 2 tấm

Được đăng lên bởi kinhkha92
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CADCENTER
Trung Tâm Đào Tạo Phần Mềm
CAD CAM CNC
Liên hệ: Nguyễn Ngọc Đạt SĐT: 01696 949 274
Website: 

Phần 1: Kết cấu bộ khuôn 2 tấm.

 Đế Khuôn Âm: Chức năng chính để kẹp chắc khuôn âm vào máy ép nhựa
(2 phần vai dư ra dùng để kẹp chặc vào máy ép nhựa)

 Khuôn Âm: Chức năng chính để gắn Insert Khuôn Âm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Khuôn dương: Chức năng chính để gắn Insert khuôn dương

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gối Đở: Chức năng chính để tạo khoảng không gian trống cho tấm Gá Lót
và Lót Lói duy chuyễn.

 Đế khuôn dương: Chức năng chính để kẹp chặc khuôn dương vào máy ép
nhựa

 Gá lói: Chức năng chính để gắn ty lói vào

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lót lói: Chức năng chính để giữ các ty lói không rơi ra khỏi tấm gá lói (Gá
lói và lót lói dùng để giữ các ty lói)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Insert Khuôn Âm: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

 Insert Khuôn Dương: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

 Vòng Định Vị: Dùng để định vị Khuôn Âm với máy ép nhựa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bạc keo: Dẫn nhựa từ đầu phun của máy ép vào kênh dẫn nhựa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chống Sàn: Định vị giữa khuôn âm và khuôn dương (Chống sàn giữa
khuôn âm và khuôn dương khi nhựa bơm vào long khuôn)

 Chốt dẫn hướng & Bạc dẫn hướng: Dẫn hướng cho khuôn âm và khuôn
dương khi đóng khuôn

 Dẫn hướng lói: Cũng gồm chốt dẫn hướng lói và bạc dẫn hướng lói. Dùng
để dẫn hướng cho tấm gá lói và lót lói khi duy chuyễn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chốt hồi & Lò xo hồi: Dùng để đẩy tấm gá lói và lót lói về khi đóng khuôn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gối đở phụ: Đở khuôn dương (Phụ cho gối đở)

 Lói: Để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn

 Lói keo: Dùng để đẫy đường keo ra khỏi khuôn

 Ty ghép: Tham gia tạo lỗ trên sản phẩm

Chúc các bạn học tốt

...
CADCENTER
Trung Tâm Đào To Phn Mm
CAD CAM CNC
Liên h: Nguyn Ngọc Đạt SĐT: 01696 949 274
Website: http://cadcenter.vn/
Phn 1: Kết cu b khuôn 2 tm.
Hướng dẫn chi tiết khuôn 2 tấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn chi tiết khuôn 2 tấm - Người đăng: kinhkha92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hướng dẫn chi tiết khuôn 2 tấm 9 10 666